Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü
Yerel Yönetimler
Genel Müdürlüğü
İLGİLİ YÖNETMELİKLER
MAHALLİ İDARELERE İLK DEFA ATANACAKLARA DAİR SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ
RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
BELEDİYE ARSALARI ÜZERİNDE TOPLU KONUT VE KENTSEL ÇEVRE ÜRETİMİ VE KREDİLENDİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK
2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNUN ÇEŞİTLİ HARÇLARLA İLGİLİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNUN HARCAMALARA KATILMA PAYLARI İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ
MAHALLİ İDARELER DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ
BELEDİYE TAHSİLAT YÖNETMELİĞİ
DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ
MAL ALIMLARI DENETİM MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİK
HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ
MİMARLIK, PEYZAJ MİMARLIĞI, MÜHENDİSLİK, KENTSEL TASARIM PROJELERİ, ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA VE GÜZEL SANAT ESERLERİ YARIŞMALARI YÖNETMELİĞİ
PLANSIZ ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ
BELEDİYELER İMAR UYGULAMALARI YARDIM YÖNETMELİĞİ
KIYI KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK
İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK
KAMU GÖREVLİLERİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ İLE BAŞVURU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
BELEDİYELERİN ARSA, KONUT VE İŞYERİ ÜRETİMİ, TAHSİSİ, KİRALAMASI VE SATIŞINA DAİR GENEL YÖNETMELİK
İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE HİZMETLERİNE GÖNÜLLÜ KATILIM YÖNETMELİĞİ
BELEDİYE MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KOORDİNASYON MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ
ADRES VE NUMARALAMAYA İLİŞKİN YÖNETMELİK
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÖZÜRLÜ HİZMET BİRİMLERİ YÖNETMELİĞİ
KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ
KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN TAHSİS VE DEVRİ HAKKINDA YÖNETMELİK 
BELEDİYELERİN KENTSEL ALTYAPI İHTİYAÇLARI İÇİN TAHSİS EDİLEN ÖDENEĞİN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
BELEDİYE İTFAİYE YÖNETMELİĞİ
BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİK
BELEDİYE ZABITA YÖNETMELİĞİ
MAHALLİ İDARELER HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ
YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİK
DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ
MEZARLIK YERLERİNİN İNŞAASI İLE CENAZE NAKİL VE DEFİN İŞLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK 
ELEKTRONİK İHALE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
MAHALLİ İDARELER BÜTÇE İÇİ İŞLETME YÖNETMELİĞİ
BELGELERİN SAYIŞTAYA GÖNDERİLMESİ, İADESİ, SAKLANMASI VE YOK EDİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
TEBLİGAT KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK
BELEDİYE SU VE KANALİZASYON HİZMETLERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK
SEBZE VE MEYVE TİCARETİ VE TOPTANCI HALLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
HAL HAKEM HEYETİ VE TOPTANCI HAL KONSEYİ HAKKINDA YÖNETMELİK
PAZAR YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
MALÎ HİZMETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA DAİR YÖNETMELİK
MAHALLİ İDARELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ
ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK ÖZEL BAKIM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ
PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ
AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLU¨ YÖNETMELİĞİ
ASANSÖR PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ
ELEKTRONİK TEBLİGAT YÖNETMELİĞİ
ULAŞIMDA ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
SIFIR ATIK YÖNETMELİĞİ
BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
KUYUM TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK
ELEKTRİKLİ SKUTER YÖNETMELİĞİ
KIRSAL MAHALLE VE KIRSAL YERLEŞİK ALAN YÖNETMELİĞİ
KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK STRATEJİK PLANLAR VE PERFORMANS PROGRAMLARI İLE FAALİYET RAPORLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
İŞLETMELER VE İŞYERLERİNİN ARAÇ PARK HİZMETLERİNİN (VALE) YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
DEVLETE VE KİŞİLERE MEMURLARCA VERİLEN ZARARLARIN NEVİ VE MİKTARLARININ TESPİTİ, TAKİBİ, AMİRLERİNİN SORUMLULUKLARI, YAPILACAK DİĞER İŞLEMLER HAKKINDA YÖNETMELİK
EVLENDİRME YÖNETMELİĞİ
MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ
DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ
HAZİNEYE, KATMA BÜTÇELİ KURULUŞLARA, BELEDİYELERE VEYA İL ÖZEL İDARELERİNE AİT ARAZİ VEYA ARSALARIN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLERE BEDELSİZ DEVRİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK
İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
KAMU ZARARLARININ TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
ADRES KAYIT SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ
TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ
BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK