Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü
Yerel Yönetimler
Genel Müdürlüğü
İLGİLİ YÖNERGELER
BELEDİYE BÜTÇESİNDEN YAPILACAK TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN GİDERLERİ YÖNERGESİ
MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA YÜRÜTÜLECEK İŞLEMLERE İLİŞKİN YÖNERGE
MÜLKİYE MÜFETTİŞLERİNCE DÜZENLENEN RAPORLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, TAKİBİ VE SONUÇLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNERGE