Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü
Yerel Yönetimler
Genel Müdürlüğü
GENELGELER
Genelge Yayım Tarihi Yayım Sayısı PDF
Plastik Poşet Kullanımın Azaltılması 11.01.2019 2019/01
İklim Değişikliği ve Afet Önlemleri 22.01.2019 2019/02
Hizmet Alım Giderleri Takip Sistemi 25.01.2019 2019/03
Belediyelerde 7 Gün 24 Saat Esasına Göre Hizmet Verilmesi Hk. 06.03.2019 2019/04
Mahalli İdarelere İlk Defa Memur Alımı 02.01.2020 2020/01
Sözleşmeli Personel İstihdamı ( Ek-1-a; Ek-1-b; Ek-1-c; Ek-2; Ek-3) 02.01.2020 2020/02
Engelli Eski hükümlü İş Güvenliği İşyeri Hekimi İstihdamı 02.01.2020 2020/03