Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü
Yerel Yönetimler
Genel Müdürlüğü
2022-2024 BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ
1 Bütçe Hazırlama Rehberi
2 Kurumsal Sınıflandırma
3 Fonksiyonel Sınıflandırma
4 Finansman Tipi Sınıflandırma
5 Ekonomik Sınıflandırma Gider
6 Ekonomik Sınıflandırma Gelir
7 Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması
8 Bütçe Hazırlık Çalışmalarında Kullanılacak Formlar
9 Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber