Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü
Yerel Yönetimler
Genel Müdürlüğü
İLGİLİ KANUNLAR
37 SAYILI BELEDİYE OPERA VE TİYATROLARI SANATKAR, MÜTEHASSIS VE STAJ YERLERİNE VERİLECEK ÜCRETLER HAKKINDA KANUN
167 SAYILI YERALTI SULARI HAKKINDA KANUN
213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU
237 SAYILI TAŞIT KANUNU
486 SAYILI UMURU BELEDİYEYE MÜTEALLİK AHKAMI CEZAİYE HAKKINDA KANUN
492 SAYILI HARÇLAR KANUNU
504 SAYILI YEDİ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURULMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
593 SAYILI SAKARYA İLİNDE BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ KURULMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
634 SAYILI KAT MÜLKİYETİ KANUNU
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU
775 SAYILI GECEKONDU KANUNU
831 SAYILI SULAR HAKKINDA KANUN
1053 SAYILI BELEDIYE TEŞKİLATI OLAN YERLEŞİM YERLERİNE İÇME, KULLANMA VE ENDÜSTRİ SUYU TEMİNİ HAKKINDA KANUN
1319 SAYILI EMLAK VERGİSİ KANUNU
1475 SAYILI İŞ KANUNU
1593 SAYILI UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU
1608 SAYILI UMURU BELEDİYEYE MÜTEALLİK AHKÂMI CEZAİYE HAKKINDA 16 NİSAN 1340 TARİH VE 486 NUMARALI KANUNUN BAZI MADDELERİNİ MUADDİL KANUN
2015 SAYILI ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ ARAZİSİNDEN 167 DÖNÜM BEŞYÜZ METREKARELİK KISMININ ANKARA BELEDİYESİNE SATILMASI HAKKINDA KANUN
2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU
2489 SAYILI KEFALET KANUNU
2559 SAYILI POLİS VAZİFE VE SALAHİYET KANUNU
2560 SAYILI İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
2709 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI
2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU
2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU
2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU
2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU
2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNU
2960 SAYILI BOĞAZİÇİ KANUNU
2972 SAYILI MAHALLİ İDARELER İLE MAHALLE MUHTARLIKLARI VE İHTİYAR HEYETLERİ SEÇİMİ HAKKINDA KANUN
2981 SAYILI İMAR VE GECEKONDU MEVZUATINA AYKIRI YAPILARA UYGULANACAK BAZI İŞLEMLER VE 6785 SAYILI İMAR KANUNUNUN BİR MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
2985 SAYILI TOPLU KONUT KANUNU
3071 SAYILI DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN
3194 SAYILI İMAR KANUNU
3284 SAYILI BAZI MADEN HURDALARININ DIŞARI ÇIKARILMASININ YASAK EDİLMESİ VE SATINALINMASI HAKKINDA KANUN
3402 SAYILI KADASTRO KANUNU
3516 SAYILI ÖLÇÜLER VE AYAR KANUNU
3533 SAYILI UMUMİ MÜLHAK VE HUSUSİ BÜTÇELERLE İDARE EDİLEN DAİRELER VE BELEDİYELERLE SERMAYESİNİN TAMAMI DEVLETE VEYA BELEDİYE VEYA HUSUSİ İDARELERE AİD DAİRE VE MÜESSESELER ARASINDAKİ İHTİLAFLARIN TAHKİM YOLU İLE HALLİ HAKKINDA KANUN
3572 SAYILI İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN
3621 SAYILI KIYI KANUNU
3628 SAYILI MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU
3645 SAYILI İSTANBUL ELEKTRİK,TRAMVAY VE TÜNEL İDARELERİ TEŞKİLAT VE TESİSATININ İSTANBUL BELEDİYESİNE DEVRİNE DAİR KANUN
3998 SAYILI MEZARLIKLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN
4081 SAYILI ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN
4123 SAYILI TABİİ AFET NEDENİYLE MEYDANA GELEN HASAR VE TAHRİBATA İLİŞKİN HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR KANUN
4342 SAYILI MERA KANUNU
4369 SAYILI VERGİ USUL KANUNU, AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN, GELİR VERGİSİ KANUNU,KURUMLAR VERGİSİ KANUNU, KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU, GİDER VERGİLERİ KANUNU, EMLAK VERGİSİ KANUNU, VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU,MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU, DAMGA VERGİSİ KANUNU, HARÇLAR KANUNU, 3505 SAYILI KANUN,KATMA DEĞER VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARI KULLANMALARI MECBURİYETİ HAKKINDA KANUN, BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU, 1318 VE 4208 SAYILI KANUNLAR İLE 178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME VE 190 SAYILI GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN
4562 SAYILI ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNU
4646 SAYILI DOĞALGAZ PİYASASI KANUNU
4706 SAYILI HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN
4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU
4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU
4736 SAYILI KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ ÜRETTİKLERİ MAL VE HİZMET TARİFELERİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
4857 SAYILI İŞ KANUNU
4925 SAYILI KARAYOLU TAŞIMA KANUNU
4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU
5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU
5070 SAYILI ELEKTRONİK İMZA KANUNU
5104 SAYILI KUZEY ANKARA GİRİŞİ KENTSEL DÖNÜŞÜM  PROJESI KANUNU
5176 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
5199 SAYILI HAYVANLARI KORUMA KANUNU
5216 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU
5302 SAYILI İL ÖZEL İDARESİ KANUNU
5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU
5355 SAYILI MAHALLÎ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU
5366 SAYILI YIPRANAN TARİHİ VE KÜLTÜREL TAŞINMAZ VARLIKLARIN YENİLENEREK KORUNMASI VE YAŞ ATILARAK KULLANILMASI HAKKINDA KANUN
5378 SAYILI ENGELLİLER HAKKINDA KANUN
5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU
5403 SAYILI TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU
5434 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU
5442 SAYILI İL İDARESİ KANUNU
5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ HİZMETLERİNE İLİŞKİN KANUN
5490 SAYILI NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU
5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU
5543 SAYILI İSKAN KANUNU
5747 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE İLÇE KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
5779 SAYILI İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN
5809 SAYILI ELEKTRONİK HABERLEŞME KANUNU
5902 SAYILI AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI İLE İLGİLİ BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN
5957 SAYILI SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN
6085 SAYILI SAYIŞTAY KANUNU
6107 SAYILI İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ HAKKINDA KANUN
6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN
6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU
6292 SAYILI ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININ DESTEKLENMESİ VE HAZİNE ADINA ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN YERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ İLE HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN
6306 SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN
6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU
6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU
6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
6446 SAYILI ELEKTRİK PİYASASI KANUNU
6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN
6585 SAYILI PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU
6831 SAYILI ORMAN KANUNU
7201 SAYILI TEBLİGAT KANUNU
7261 SAYILI TÜRKİYE ÇEVRE AJANSININ KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN