Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü
Yerel Yönetimler
Genel Müdürlüğü
İLGİLİ TÜZÜKLER
BELEDİYE MEZARLIKLARI NİZAMNAMESİ
EVLENME MUAYENESİ HAKKINDA NİZAMNAME
HUSUSİ İDARELER VE BELEDİYELER KEFALET SANDIĞI NİZAMNAMESİ
SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VEYOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK
EMLAK VERGİSİNE MATRAH OLACAK VERGİ DEĞERLERİNİN TAKDİRİNE İLİŞKİN TÜZÜK