Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü
Yerel Yönetimler
Genel Müdürlüğü
PERSONEL GÖRÜŞLERİ
Sıra Tarih Sayı Konu Dosya Ek/İlgi
1 08.12.2023 E-53773008-622.02-8163171 Belediye zabıta personelinin toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlandırılması gerektiği hakkında  
2 06.12.2023 E-53773008-622.02-8139988 Norm kadro standartları cetvelinde kadro unvanı sayılan zorunlu kurulması gereken birimin kaldırılarak yerine başka birimin kurulamayacağı hakkında  
3 05.12.2023 E-53773008-622.02-8117831 Sağlık teknisyeni kadrosunda görev yapan personelin iş sağlığı ve güvenliği bölümünden mezun olması halinde tekniker zam ve tazminatından faydalanamayacağı hakkında  
4 05.12.2023 E-53773008-622.02-8126282 lk defa memur alım ilanlarında özel şartlara yer verilemeyeceği hakkında  
5 01.12.2023 E-53773008-622.02-8050830 Arazi tazminatının mevzuatta belirtilen şartların yerine getirilmesi kaydıyla geçici görevlendirmelerde fiilen görev yapılan kurum tarafından ödenmesi hakkında
6 27.11.2023 E-53773008-622.02-8039830 Meclis üyeleri arasından görevlendirilen belediye başkan yardımcılarının memur olmadığından disiplin cezası verilemeyeceği hakkında  
7 24.11.2023 E-53773008-622.02-8026695 Görevden uzaklaştırılan personel yıllık izin, emeklilik talebi ile görevden uzaklaştırma nedeni 1/3 kesinti yapılan aylığın içeriğinde hangi kalemlerin olduğu ve sosyal denge tazminatı hakkında  
8 24.11.2023 E-53773008-622.02-8040252 Mahkeme kararları neticesinde görevine iade edilenlerin göreve başlamadan önce arşiv araştırması yapılmasına gerek olmadığı hakkında  
9 24.11.2023 E-53773008-622.02-8000005 Süt izni kullanan ve günde mevzuat gereği 7,5 saatten fazla çalıştırılamayan zabıta memuruna aylık maktu fazla çalışma ücretinin ödenmesi hakkında  
10 23.11.2023 E-53773008-622.02-8026462 Kendi isteği ile statü değiştiren işçinin kıdem tazminatı alamayacağı hakkında  
11 23.11.2023 E-53773008-622.02-8025629 Memur olarak görev yapmakta iken dolandırıcılık suçundan hüküm giyenlerin işçi olarak alımının talep edilmesi halinde öncelik hakkına sahip olmadıkları hakkında  
12 23.11.2023 E-53773008-622.02-8017137 Uzman erbaşın daha önce yaptığı muvazzaf askerlik hizmetinin kademe ve dereceden sayılıp sayılmayacağı hakkında  
13 22.11.2023 E-53773008-622.02-8020326 657 sayılı Kanun ile 4857 sayılı Kanuna göre çalışan evli iki personele (eşlere) çocuk yardımı ödenmesi hakkında  
14 22.11.2023 E-53773008-622.02-8014079 Belediyelerde dalgıç kadrosunda görev yapan personele dalış tazminatı ödenip ödenmeyeceği hakkında  
15 22.11.2023 E-53773008-622.02-8011874 Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında veteriner sağlık teknikeri kadrosuna atanan personelin elektrik teknisyeni olarak geçen özel sektör hizmetinin değerlendirilemeyeceği  
16 22.11.2023 E-53773008-622.02-8016547 Sosyal hizmet modellerinden yararlanarak hizmetli kadrosuna atananların memur kadrosuna görevde yükselme sınavına girmeden atanamayacağı hakkında  
17 21.11.2023 E-53773008-622.02-7998353 Yıllık izin süresi içinde kalan ve mesai günlerine denk gelen idari izinlerin, ulusal bayram ve genel tatil günlerinin yıllık izinden düşülmesi gerektiği hakkında  
18 20.11.2023 E-53773008-622.02-7891420 Zabıta memuru kadrosunda görev yapan personelin memur unvanlı kadroya naklen atanıp atanamayacağı hakkında  
19 20.11.2023 E-53773008-622.02-7984906 Sürekli işçi kadrolarında personelin mali ve hukuki haklarında kayba neden olmadan unvan değişikliği yapılabileceği hakkında  
20 20.11.2023 E-53773008-622.02-7990960 En az 6 ay belediye başkan yardımcısı olarak görev yapanlardan lisans mezunu olanların sınavsız müdür unvanlı kadrolara atanabileceği hakkında  
21 16.11.2023 E-53773008-622.02-7967727 5216 sayılı Kanuna tabi başkan danışmanlarına 375 sayılı KHK'nın Ek 40. maddesinde düzenlenen ilave ödemenin verilemeyeceği hakkında  
22 13.11.2023 E-53773008-622.02-7932439 İdari görev verilen tabiplere 375 sayılı KHK'nın ek 39. maddesi çerçevesinde yapılacak ek ödeme hakkında
23 13.11.2023 E-53773008-622.02-7928544 Yıllık 270 saat fazla çalışma sürelerine dahil olan günler hakkında  
24 13.11.2023 E-53773008-622.02-7907471 Eğitim durumuna göre personelin yükselebileceği en son derece ve kademe hakkında  
25 13.11.2023 E-53773008-622.02-7884159 İtfaiye eri kadrosunda çalışmakta iken itfaiye başşöförü kadrosuna atananların sınavsız tekrar itfaiye eri kadrosuna atanabileceği hakkında  
26 13.11.2023 E-53773008-622.02-7877886 Müdür kadrolarına vekâleten atanacak tabip unvanlı personelde  sınava ilişkin şartın ve alt kadrolarda hizmet süresinin aranmayacağı hakkında  
27 07.11.2023 E-53773008-622.02-7869304 Sözleşmeli jandarma subay ve astsubayların jandarma hizmetleri sınıfına girmediği hakkında  
28 06.11.2023 E-53773008-622.02-7865049 Sürekli işçi kadrosundaki personelin yerel yönetimler dışındaki diğer kurumlara geçici görevlendirilmesi hakkında  
29 06.11.2023 E-53773008-622.02-7866253 Hangi öğrenimlerin bilgisayar programcılığının üst öğrenimi olduğu hakkında  
30 02.11.2023 E-53773008-622.02-7835042 İç mimarlık bölümü mezunu olup dekoratör unvanlı kadroda görev yapan personelin özel sektör hizmetlerinin değerlendirilmesi hakkında  
31 02.11.2023 E-53773008-622.02-7832413 657 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinde belirtilen istisnalar dışında ilgililerin bulunduğu kadro karşılığındaki ek gösterge rakamından faydalanılacağı  
32 02.11.2023 E-53773008-622.02-7801781 Açıktan atama ile memur kadrosuna atanan personelin sözleşmeli personel olarak geçen hizmet sürelerinin intibakta değerlendirilip değerlendirilmeyeceği  
33 02.11.2023 E-53773008-622.02-7838763 Avukatlık stajını hem görevde iken hem de aylıksız izinde yapan memurlara kaç kademe ilerlemesi verileceği hakkında  
34 02.11.2023 E-53773008-622.02-7805015 İtfaiye memuru kadrosunda görev yapanların sınavsız itfaiye eri kadrosuna atanamayacağı  
35 02.11.2023 E-53773008-622.02-7841620 Programcı kadrosundaki personelin müdür unvanlı kadroya atanması durumunda ödenecek olan mali hakları hakkında  
36 02.11.2023 E-53773008-622.02-7808057 Tabip kadrosunda olup iş yeri hekimi olarak görevlendirilenlere kıdem tazminatı ödenemeyeceği hakkında  
37 02.11.2023 E-53773008-622.02-7839109 Tekniker unvanlı kadroda görev yapan personelin mühendis unvanlı kadroya unvan değişikliği sınavı yapılmaksızın naklen atanıp atanamayacağı  
38 25.10.2023 E-53773008-622.02-7737971 Sözleşmeli personel iken memur kadrolarına atananların aday memur statüsünde değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hakkında  
39 30.10.2023 E-53773008-622.02-7799717 Belediye meclis üyeliğinde geçen hizmet süresinin kazanılmış hak aylığı ve yıllık izin hesabında dikkate alınamayacağı hakkında  
40 30.10.2023 E-53773008-622.02-7775262 Büyükşehir belediye sınırları içerisindeki ilçe teftiş kurulu müdürlerinin ek göstergelerinin 4200 olduğu hakkında  
41 30.10.2023 E-53773008-622.02-7780498 Ekonomist kadrosunda olup ayrıca tekniker unvanına haiz personelin tekniker kadrosunun mali haklarından yararlanamayacağı hakkında  
42 19.10.2023 E-53773008-622.02-7702669 Teftiş Kurulu müdürünün makam ve görev tazminatı alıp alamayacağı hakkında  
43 19.10.2023 E-53773008-622.02-7710663 Hizmetli kadrolarında görev yapan personelin ek göstergesi hakkında  
44 19.10.2023 E-53773008-622.02-7712383 Doğum sebebiyle aylıksız izinde olan personelin terfi işlemlerinin göreve başlamasına müteakiben yapılacağı hakkında  
45 19.10.2023 E-53773008-622.02-7707391 Belediye başkan yardımcısı kadrosuna 6 aydan fazla vekâlet eden memurun asaleten müdür kadrosuna atanamayacağı hakkında  
46 18.10.2023 E-53773008-622.02-7698693 Engelli memura gece vardiyası ve nöbeti görevi verilmesi hakkında  
47 17.10.2023 E-53773008-622.02-7684505 Mühendis unvanını ihraz edenlerin hangi sınıfta olursa olsun ilave bir dereceden yararlanacağı  
48 17.10.2023 E-53773008-622.02-7662459 Muhtarlık yapılan sürenin kazanılmış hak aylığında ve senelik izin hesabında değerlendirilmesi hakkında  
49 17.10.2023 E-53773008-622.02-7683974 Eğitmen kadrosuna atanan personelin daha önce büro işçisi olarak geçen hizmet süresinin kazanılmış hak aylığında sayılmayacağı hakkında  
50 12.10.2023 E-53773008-622.02-7635327 Sözleşmeli pozisyondan kadroya geçen personelin mahalli idareler dışındaki kurumlara naklen atanıp atanamayacağı  
51 10.10.2023 E-53773008-622.02-7615353 Emekli sandığı ile ilişkilendirilen meclis üyeliğinden belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirilenlerin intibakı
52 09.10.2023 E-53773008-622.02-7594407 Mali hizmetler uzmanı kadrosundan müdür unvanlı kadroya sınavsız atanıp atanamayacağı hakkında  
53 09.10.2023 E-53773008-622.02-7593629 En az 6 ay daire başkanı kadrosunda görev yaptıktan sonra uzman kadrosuna atananların makam ve görev tazminatından yararlandırılması  
54 04.10.2023 E-53773008-622.02-7568949 Memuriyette iken yapılan avukatlık stajının değerlendirilmesi hakkında  
55 04.10.2023 E-53773008-622.02-7542618 Mavi kartlı kişilerin belediye şirketlerinde işçi statüsünde istihdam edilebileceği hakkında  
56 04.10.2023 E-53773008-622.02-7467807 Diş tabibi, uzman tabip ve tabibin sözleşmeli personel olarak istihdamı hakkında  
57 04.10.2023 E-53773008-622.02-7470794 Deneme süresi içinde istifa eden subay/astsubayın 657 sayılı Kanunun 92. maddesine göre atanıp atanamayacağı  
58 04.10.2023 E-53773008-622.02-7561212 Astsubay olarak görev yapan personelin 657 sayılı Kanun kapsamındaki kamu kurumlarına nakli hakkında  
59 04.10.2023 E-53773008-622.02-7561276 657 sayılı Kanunun 59. maddesi gereğince memur kadrosuna atanan daha önce sözleşmeli personel olarak geçirilen hizmet sürelerinin kazanılmış hak aylığında sayılamayacağı  
60 03.10.2023 E-53773008-622.02-7539974 Tek avukat istihdam edilen belediyelerde vekalet ücretinin dağıtımı hakkında  
61 02.10.2023 E-53773008-622.02-7516255 10 gün göreve devamsızlık yaptığı için ilişiği kesilen askeri personelin kendi isteği ile çekilmiş sayılamayacağı hakkında  
62 02.10.2023 E-53773008-622.02-7523567 Belediyelerdeki geçici işçilerin çalışma sürelerinin uzatılıp uzatılamayacağı hakkında  
63 02.10.2023 E-53773008-622.02-7539599 Elektrik ve elektronik mühendisliği bölümü mezunu Dr. öğretim üyesi kadrosunda bulunan personelin belediyelere hangi unvanla naklen geçebileceği hakkında  
64 02.10.2023 E-53773008-622.02-7529811 Milli İstihbarat Teşkilatında çalışmakta iken naklen belediyeye atananların yararlanacakları ek gösterge hakkında  
65 02.10.2023 E-53773008-622.02-7497492 Zabıta ve itfaiye personeline nakdi kumanya yardımı verilmesine müteallik hususlar hakkında  
66 29.09.2023 E-53773008-622.02-7514484 696 ve 375 sayılı KHK kapsamındaki personelden iş güvenliği ve uzmanı olarak görevlendirilenlere ek ödemesi yapılabileceği hakkında  
67 29.09.2023 E-53773008-622.02-7514251 Çarşı ve mahalle bekçilerinin belediyelerdeki münhal kadrolara naklen atanıp atanamayacağı ile istifa sonrası bekleme süresine tabi olup olmadığı hakkında  
68 29.09.2023 E-53773008-622.02-7512227 Belediye başkan vekiline 375 sayılı KHK'nın Ek 40. maddesinde düzenlenen ilave ödemenin verilip verilmeyeceği hakkında  
69 29.09.2023 E-53773008-622.02-7511984 Vergi müfettiş yardımcısının belediyelerde hangi kadrolara atanabileceği hakkında  
70 29.09.2023 E-53773008-622.02-7510938 Hususi damgalı pasaport alabilmek için1-3. dereceli kadrolarda asaleten bulunulması gerektiği hakkında  
71 29.09.2023 E-53773008-622.02-7493265 375 sayılı KHK'nın Ek 39. maddesinde yer alan fiilen çalışma ibaresinden ne anlaşılması gerektiği hakkında  
72 29.09.2023 E-53773008-622.02-7487074 Şehir plancısı ve jeoloji mühendisinin açıktan vekil olarak atanması hakkında  
73 29.09.2023 E-53773008-622.02-7485673 Sözleşmeli personel raporlu günlerinin hizmet süresinde değerlendirilmesi hakkında  
74

22.09.2023

E-53773008-622.02-7451315 Değerlendirme komisyonu üyelerine huzur hakkı ödenemeyeceği hakkında  
75 22.09.2023 E-53773008-622.02-7448299 Ekonomist kadrosundan istatistikçi kadrosuna naklen geçip geçemeyeceği hakkında  
76 22.09.2023 E-53773008-622.02-7451169 İç mimarlık mezunu olarak dekoratör kadrosunda görev yapan personelin mali hakları ve sınavsız iç mimar kadrosuna atanıp atanamayacağı hakkında  
77 22.09.2023 E-53773008-622.02-7449847 Memur kadrosundan sivil savunma uzmanı kadrosuna naklen geçilip geçilemeyeceği hakkında  
78 22.09.2023 E-53773008-622.02-7460461 Uzman erbaş olarak geçirilen sürelerin 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendi kapsamında değerlendirilmesi hakkında  
79 21.09.2023 E-53773008-622.02-7415575 Müdür kadrosundan şef kadrosuna atanılıp atanılamayacağı ile hangi ek göstergeden faydalanılacağı hakkında  
80 21.09.2023 E-53773008-622.02-7376335 Muvazzaf askerlik hizmeti nedeniyle işçinin kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı talep etmesi hakkında  
81 21.09.2023 E-53773008-622.02-7409701 Belediye personelinin 4691 sayılı Kanun kapsamında teknoloji geliştirme bölgelerinde görevlendirilmesi hakkında  
82 18.09.2023 E-53773008-622.02-7265828 Sermayesinin yarısından fazlasına belediyelerin sahip olduğu şirketlerde geçen hizmetlerin kazanılmış hak aylığı,657 sayılı Kanunun 68/B uygulaması ve yıllık izin hesabında tamamının değerlendirileceği  
83 18.09.2023 E-53773008-622.02-7411466 Belediyelere sürekli işçi alımlarında özel şart konulamayacağı hakkında  
84 18.09.2023 E-53773008-622.02-7411466 Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi oldukları mahalli idare birliklerinde teknik öğretmen kadrosunun bulunmadığı
85 18.09.2023 E-53773008-622.02-7409430 7433 sayılı Kanun gereğince kadroya geçirilenlerin sözleşmeli personel olarak geçen hizmetlerinin 657 sayılı Kanunun 64. maddesi kapsamında son sekiz yılın hesabında dikkate alınamayacağı  
86 12.09.2023 E-53773008-622.02-7188523 Sözleşmeli personele iş güvenliği uzmanlığı ek ödemesi yapılması hakkında  
87 12.09.2023 E-53773008-622.02-7362432 İlk defa memur alım ilanlarında kişiye tarif eder şekilde özel şartlara yer verilemeyeceği hakkında  
88 12.09.2023 E-53773008-622.02-7356181 Belediyede görev yapan personelin daha önce jandarma astsubay olarak görev yaptığı döneme ilişkin kademe ilerlemesi uygulaması hakkında  
89 06.09.2023 E-53773008-622.02-7316371 Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamnıdaki işçileri sürekli işçi kadrolarına naklen geçemeyeceği ve sürekli işçi kadrolarına ilk defa alım usulü  
90 01.09.2023 E-53773008-622.02-7250789 Teknisyen kadrosundan özel kalem müdürlüğüne vekâlet eden personele zam ve tazminat farklarının ödenip ödenemeyeceği hakkında  
91 01.09.2023 E-53773008-622.02-7257765 Vekil öğretmenlikte geçen hizmet sürelerinin kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi hakkında  
92 29.08.2023 E-53773008-622.02-7248463 Görevden uzaklaştırılan memura 375 sayılı KHK'da düzenlenen ilave ödemenin üçte ikisi oranında ödeneceği hakkında  
93 29.08.2023 E-53773008-622.02-7251849 İlk defa memur alımı kapsamında atama onayı alındıktan sonra feragat dilekçesi veren adayın durumu hakkında  
94 25.08.2023 E-53773008-622.02-7214633 Askerlik hizmetinin yıllık izin süresinin hesabında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hakkında  
95 22.08.2023 E-53773008-622.02-7126913 Vekâlet edilen kadroya ait ek göstergeden yararlanılamayacağı hakkında  
96 22.08.2023 E-53773008-622.02-7132223 Sözleşmeli olarak görev yapmakta iken memur kadrolarına geçiş süresi içinde başvuru yapmayan personel hakkında yapılacak işlem  
97 22.08.2023 E-53773008-622.02-7142845 Açıktan vekil atananlara 375 sayılı KHK'nın ek 40. maddesinde öngörülen ilave ödemenin verilip verilemeyeceği  
98 21.08.2023 E-53773008-622.02-7186375 Programcı kadrosunda görev yapan personelin bilgisayar programcılığı bölümü mezunu olması halinde ilave dereceden faydalandırılması gerektiği  
99 21.08.2023 E-53773008-622.02-7155149 Kısmi zamanlı sözleşmeli personele doğum sonrası ücretsiz izin verilip verilemeyeceği hakkında  
100 21.08.2023 E-53773008-622.02-7178725 Hususi damgalı pasaport alınabilmesi için 1-3 dereceli kadrolarda görev yapmak gerektiği hakkında  
101 16.08.2023 E-53773008-622.02-7156537 Sportif eğitim uzmanı unvanını ihraz edenlerin uzman kadrosuna genel hükümlere göre sınavsız atanabileceği hakkında  
102 15.08.2023 E-53773008-622.02-7132027 Ekonomi alanında yüksek lisans taleplerinde diplomanın ve transkript belgesinin eklenmesi gerektiği hakkında  
103 11.08.2023 E-53773008-622.02-7116627 Sözleşmeli personel ücretinin peşin ödenmesi gerektiği hakkında  
104 11.08.2023 E-53773008-622.02-7107373 TSK'dan 3. dereceden ayrılan astsubayın 4200 ek gösterge rakamından yararlanamayacağı hakkında  
105 10.08.2023 E-53773008-622.02-7091928 Zabıta komiseri kadrosundan ayniyat saymanı kadrosuna sınavsız atanma hakkında  
106 07.08.2023 E-53773008-622.02-7048965 Hem görevden uzaklaştırılan hem de memuriyetten çıkarma kararı verilme sürecinde bulunan memurun mali ve sosyal hakları hakkında  
107 04.08.2023 E-53773008-622.02-7052529 Zabıt katibi kadrosundan müdür ve şef kadrolarına naklen atanılamayacağı hakkında  
108 04.08.2023 E-53773008-622.02-7047395 Emekli olarak belediye başkanı görevine devam edenlerin 375 sayılı KHK'nın ek 40. maddesinde düzenlenen ilave ödemeden yararlanacağı hakkında  
109 02.08.2023 E-53773008-622.02-7025244 Ayniyat saymanlarının ek göstergesi ve özel hizmet tazminatı hakkında
110 01.08.2023 E-53773008-622.02-7022747 Kurum içinden görevlendirilen iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimine ek ödeme yapılması hakkında
111 31.07.2023 E-53773008-622.02-7013208 Farklı kurumlarda veya statülerde çalışılan işçilerin kıdem tazminatı hakkında  
112 31.07.2023 E-53773008-622.02-7005711 7 Hizmet yılını dolduran sözleşmeli er ve erbaşın kamu kurumlarına atanma usulü hakkında  
113 28.07.2023 E-53773008-622.02-6997462 6191 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli erlerin kamu kurumlarına nasıl atanacağı hakkında  
114 28.07.2023 E-53773008-622.02-6989393 1. 2. ve 3. Dereceli kadrolarda görev yaparken istifa edenlerin hususi pasaport almaları hakkında  
115 27.07.2023 E-53773008-622.02-6988506 Tekniker kadrosundan sağlık teknikerliğine sınavsız atanılamayacağı hakkında  
116 27.07.2023 E-53773008-622.02-6985394 28.11.2022 tarihinden önce sözleşmeli personel olup 7433 sayılı Kanun ile Devlet memuriyetine geçirilenlerin naklen atanmaları hakkında  
117 27.07.2023 E-53773008-622.02-6978790 Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları kapsamında taşeron firma değişikliklerinin kıdem tazminatına etkisi hakkında  
118 26.07.2023 E-53773008-622.02-6977073 Jeofizikçi kadrosunda görev yapan personelin sınavsız jeofizik mühendisliğine atanamayacağı hakkında  
119 26.07.2023 E-53773008-622.02-6975718 375 sayılı KHK'nın Ek 40. maddesi ile getirilen ödemenin zam olmayıp yeni bir ödeme kalemi olduğu hakkında  
120 26.07.2023 E-53773008-622.02-6967491 Kameraman kadrosundan bilgisayar işletmeni kadrosuna sınavsız genel hükümlere göre atanılıp atanılamayacağı hakkında  
121 25.07.2023 E-53773008-622.02-6963504 Dış Ticaret Uygulamaları Bölümünde yapılan yüksek lisansın ekonomi alanına girmediği hakkında  
122 25.07.2023 E-53773008-622.02-6961156 Büyükşehir belediyelerinde daire başkanı kadrosuna atanma şartları hakkında  
123 25.07.2023 E-53773008-622.02-6949505 Belediye meclis üyeleri arasından görevlendirilen belediye başkan yardımcılarının seyyanen zamdan yararlanacağı hakkında  
124 25.07.2023 E-53773008-622.02-6942991 Muhasebe ve Denetim yüksek lisans programının ekonomi alanına girmediği hakkında  
125 25.07.2023 E-53773008-622.02-6914321 2. Derece astsubay kadrosunda görev yapmakta iken memur kadrosuna atananların ek göstergesi hakkında  
126 21.07.2023 E-53773008-622.02-6937732 Zabıta komiseri kadrosundan çözümleyici kadrosuna naklen geçilip geçilemeyeceği hakkında  
127 21.07.2023 E-53773008-622.02-6929604 İlk ataması 1ila 4 dereceli kadrolara yapılmayanların kariyere göre ek gösterge hakkından yararlanamayacağı hakkında  
128 21.07.2023 E-53773008-622.02-6926649 Eğitmen kadrosuna atananların MEB Halk Eğitim Merkezinde eğitmen olarak geçen sürelerinin kazanılmış hak aylığında sayılmayacağı hakkında  
129 21.07.2023 E-53773008-622.02-6921865 Bilgisayar işletmeni kadrosundan görevde yükselme ve unvan değişikliği kadrolarına sınavsız atama yapılamayacağı hakkında  
130 21.07.2023 E-53773008-622.02-6902564 Ekonomist kadrosunda olup mühendislik bitirenlere mühendis kadroları için öngörülen zam ve tazminatların ödenemeyeceği hakkında  
131 21.07.2023 E-53773008-622.02-6889902 Anketör kadrosundan diğer kadrolara naklen atanma hakkında  
132 21.07.2023 E-53773008-622.02-6852402 Bilet satış memurunun zabıta memuru kadrosuna sınavsız atanamayacağı hakkında  
133 21.07.2023 E-53773008-622.02-6608195 Personel gider oranı hesaplanmasında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamı dışındaki belediye ticaret şirketi personel giderler hakkında  
134 19.07.2023 E-53773008-622.02-6901820 Eşi de memur olan personelin eşinin bulunduğu kuruma naklen atanması halinde 6245 sayılı Kanunun 45 inci maddesine göre harcırah alıp alamayacağı hakkında  
135 19.07.2023 E-53773008-622.02-6862323 Sözleşmeden memur kadrosuna geçen personelin istifa etmesi ve 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi kapsamında atanması hakkında  
136 13.07.2023 E-53773008-622.02-6831219 Geçici olarak görevlendirilen belediye şirket personeli ile kadrolu işçiye yemek yardımı ile geçici görev gündeliğinin birlikte ödenip ödenemeyeceği  
137 13.07.2023 E-53773008-622.02-6868340 2. Dereceli astsubay kadrosunda görev yapmakta iken 657 sayılı Kanuna tabi bir kadroya ataması yapılan personelin kazanılmış hak aylığı ek göstergesi  
138 11.07.2023 E-53773008-622.02-6832024 Hakkında soruşturma yürütülen sözleşmeli personel ile ilgili kesinleşmiş mahkeme kararı olmadığı için Devlet memurluğuna atanması  
139 11.07.2023 E-53773008-622.02-6842541 Aynı hizmet grubunun alt hizmet grubu içinde kalmak kaydıyla genel hükümlere göre atama yapılabileceği hakkında  
140 10.07.2023 E-53773008-622.02-6833444 Teknisyen kadrosunda olup kamu yönetimi lisans bölümünü bitirenlerin zam ve tazminatları hakkında  
141 05.07.2023 E-53773008-622.02-6799601 Sonradan engelli hale gelen personelin %3 kontenjana dahil edilebileceği hakkında  
142 05.07.2023 E-53773008-622.02-6798531 İnşaat teknikerinin mühendis kadrosuna ait yetkileri kullanıp kullanamayacağı hakkında  
143 05.07.2023 E-53773008-622.02-6797965 Arşiv araştırması yapılan personelin gizlilik dereceli birim ve kısımlarda çalıştırılması halinde yapılacak işlem hakkında  
144 05.07.2023 E-53773008-622.02-6795115 Sağlık hizmetleri sınıfında bulunan personelin ek özel hizmet tazminatı alması hakkında  
145 05.07.2023 E-53773008-622.02-6793830 Kadroya geçirilen sözleşmeli personelden bilahare öğrenim diploması ihraz edenlerin durumu hakkında  
146 05.07.2023 E-53773008-622.02-6785599 Kadroya geçirilen sözleşmeli personelin tekrara sözleşmeli olmak istemesi halinde ilk defa alım usulüne uyulması kaydıyla sözleşmeli personel olarak atanabileceği hakkında  
147 21.06.2023 E-53773008-622.02-6736717 Uluslararası ticaret ve finansman alanında yapılan yüksek lisansın ekonomi alanında olmadığı hakkında  
148 21.06.2023 E-53773008-622.02-6738160 Küresel Yönetişim ve Siyaset tezli yüksek lisans programının ekonomi alanına girmediği hakkında  
149 19.06.2023 E-53773008-622.02-6712367 Sosyoloji bölümü mezunlarına 657 sayılı Kanunun 36/A-4 hükmü çerçevesinde bir derece verilip verilmeyeceği hakkında  
150 19.06.2023 E-53773008-622.02-6715898 4. Dereceli ayniyat saymanının özel hizmet tazminatı hakkında  
151 19.06.2023 E-53773008-622.02-6701126 Memur unvanlı personel alım ilanlarında bilgisayar işletmeni sertifikasının istenmesi hakkında  
152 19.06.2023 E-53773008-622.02-6692086 Fiilen yöneticilik yapan tabiplere 375 sayılı KHK'nın Ek 39. maddesindeki ek ödemenin verilmeyeceği hakkında  
153 19.06.2023 E-53773008-622.02-6293729 Dekoratör kadrosundan iç mimarlık kadrosuna sınavsız atanma hakkında  
154 19.06.2023 E-53773008-622.02-6706467 Daha önce YH sınıfında itfaiye eri olarak çalışmış olduğundan dolayı GİH sınıfındaki itfaiye eri kadrosuna sınavsız atanması hakkında  
155 15.06.2023 E-53773008-622.02-6673476 Doktora eğitimini tamamlayan memurların lisans öğrenimi ile ihraz ettiği unvan değişikliği sınavına tabi kadroya sınavsız atanabileceği hakkında  
156 15.06.2023 E-53773008-622.02-6681991 Masrafların kurum tarafından karşılanması halinde geçici görev harcırahının ödenmesi hakkında  
157 15.06.2023 E-53773008-622.02-6665149 Öğrenim durumu değişen memurlar hakkında 657 sayılı Kanunun 37. maddesinin tekrar uygulanacağı hakkında  
158 15.06.2023 E-53773008-622.02-6677400 Unvan değişikliğine tabi kadrolar arasındaki geçişin sınavla olacağı hakkında  
159 13.06.2023 E-53773008-622.02-6655614 2547 sayılı Kanun kapsamında ikinci görev aylığı ödemesinde Bakanlık onayının tebliğ tarihinin esas alınması gerektiği hakkında  
160 08.06.2023 E-53773008-622.02-6598980 Doğum sebebiyle 24 aylık ücretsiz izin hakkını kullanan sözleşmeli personelin 7433 sayılı Kanun sonrası derece ve kademe ilerlemesi hakkında  
161 08.06.2023 E-53773008-622.02-6599097  Belediye şirketlerinden personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı suretiyle istihdam edilen şirket işçilerinin 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamına girip girmediği hakkında  
162 02.06.2023 E-53773008-622.02-6579538 Görevden uzaklaştırılan personelin zamanaşımı nedeniyle geri dönmesi durumunda maaş iadesi yapılamayacağı hakkında
163 02.06.2023 E-53773008-622.02-6573993 Bilgisayar işletmeni kadrosunda görev yapan personelin görevde yükselme sınavına katılmadan şef unvanlı kadroya atanamayacağı hakkında  
164 02.06.2023 E-53773008-622.02-6562494 Kadrosu kaldırılan mezbaha memurunun sınavsız hangi kadrolara atanabileceği hakkında  
165 02.06.2023 E-53773008-622.02-6564549 Sözleşmeli personelin tedviren de olsa birim müdürü ve belediye encümen üyesi olarak görevlendirilemeyeceği dolayısıyla huzur hakkı ödenemeyeceği hakkında  
166 02.06.2023 E-53773008-622.02-6576572 3. Dönem toplu sözleşme gereğince bu süre içinde görevde bulunmayanlara ilave bir derece verilmesi hakkında  
167 01.06.2023 E-53773008-622.02-6549248 Sözleşmeli er ve erbaşın kamu kurum ve kuruluşlarına atanması hakkında  
168 01.06.2023 E-53773008-622.02-6550821 Veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosundan ayniyat saymanı kadrosuna naklen atama yapılıp yapılmayacağı hakkında  
169 30.05.2023 E-53773008-622.02-6493078 Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar arasında naklen atamalar ile vekâlet ücreti hakkında
170 30.05.2023 E-53773008-622.02-6497326 Zabıta memuru kadrosuna vekalet edilmesi halinde vekalet eden personelin mali hakları hakkında  
171 30.05.2023 E-53773008-622.02-6499027 Kısmi zamanlı sözleşmeli avukata vekalet ücreti ödenebileceği hakkında  
172 30.05.2023 E-53773008-622.02-6489676 Farklı hizmet sınıfında bir üst öğrenimin bitirilmesi halinde intibak işlemler hakkında  
173 30.05.2023 E-53773008-622.02-6469228 Programcı ve sosyolog kadrolarına atama yapılan personel ile mühendislik bölümü mezunu olup memur ve zabıta kadrolarına görev yapan personele ilave derece verilip verilmeyeceği  
174 30.05.2023 E-53773008-622.02-6527157 Zabıta kadrosunda olup fiilen zabıta görevi yapmayan personele maktu fazla çalışma ücretinin ödenmemesi gerektiği hakkında  
175 29.05.2023 E-53773008-622.02-6515960 Ön lisans mezunu olup teknisyen unvanında sözleşmeli olarak görev yapan personelin memur kadrolarına geçirilmesi halinde ilave derece verilip verilemeyeceği hakkında  
176 26.05.2023 E-53773008-622.02-6512652 7267 sayılı CB Kararında öngörülen tazminattan 375 S. KHK Ek 20. maddesi çerçevesinde kurulan şirketlerde istihdam edilen personelinde yararlandırılması gerektiği hakkında  
177 24.05.2023 E-53773008-622.02-6457190 Daha önce VHKİ kadrosunda bulunan şef unvanlı personele verilecek zamlar hakkında  
178 24.05.2023 E-53773008-622.02-6490845 İşçi statüsünde istihdam edilen personelin genel yönetmelik çerçevesinde sürekli işçi kadrosuna sınavla atanabileceği ve bu atamanın naklen atama olmayacağı hakkında  
179 24.05.2023 E-53773008-622.02-6490144 Sözleşmeli personelin unvan değişikliğinin ilk defa memur alım yöntemi ile yapılacağı hakkında  
180 18.05.2023 E-53773008-622.02-6448488 1. Derece astsubay kadrosundan ayrılanların atanabileceği kadrolar hakkında  
181 18.05.2023 E-53773008-622.02-6448762 Mühendislik mezunu olup programcı unvanı ile görev yapanların mühendis kadrosunun mali haklarından yararlanamayacağı hakkında  
182 18.05.2023 E-53773008-622.02-6451316 Zabıta müdür yardımcısının ek göstergesi hakkında  
183 16.05.2023 E-53773008-622.02-6431530 Zam ve tazminatların ödenmesinde 5 yıldan fazla hizmeti olanlar ibaresinden anlaşılması gerektiği hakkında  
184 16.05.2023 E-53773008-622.02-6433487 Sözleşmeli astsubayın görevinden çekilmesi ya da görevinden çekilmiş sayılması durumunda bekleme süresine tabi olup olmayacağı hakkında  
185 16.05.2023 E-53773008-622.02-6434856 THS'ye dahil kadrolarda bulunan tüm memurlara usulüne uygun yapılan çalışma nedeniyle arazi tazminatı ödeneceği hakkında  
186 15.05.2023 E-53773008-622.02-6393334 Vekâleten atanan personelin vekâlet aylığı, zam ve tazminat ile ek ödeme farkından yararlanabilmesi hakkında  
187 15.05.2023 E-53773008-622.02-6404577 Eğitmen kadrosuna atanma derece aralığı hakkında  
188 15.05.2023 E-53773008-622.02-6363991 En az altı ay görev yapan zabıta müdürünün ek göstergeden faydalanması hakkında  
189 15.05.2023 E-53773008-622.02-6358801 Memur kadrosuna geçirilen sözleşmeli personelin aylıksız izin kullanıp kullanamayacağı hakkında  
190 15.05.2023 E-53773008-622.02-6387749 Programcı kadrosunda görev yapan bilgisayar programcılığı mezununun ilave dereceden faydalandırılması gerektiği hakkında  
191 15.05.2023 E-53773008-622.02-6357024 Vekaleten şube müdürü görevini yürüten personelin deprem bölgesinde görevlendirilmesi halinde vekalet aylığını alıp almayacağı hakkında  
192 05.05.2023 E-53773008-622.02-6358010 Çocuk eğitimcisi kadrosunda görev yapanların naklen eğitmen kadrosuna atanabileceği hakkında  
193 04.05.2023 E-53773008-622.02-6345563 Sözleşmeli iken kadroya geçirilen personele 657 sayılı Kanunun 104. maddesinin uygulanması hakkında  
194 04.05.2023 E-53773008-622.02-6339704 Personel alımlarında personel giderlerine dahil edilen bütçe tertipleri hakkında  
195 04.05.2023 E-53773008-622.02-6348026 İstatistik mezunu olup ekonomist kadrosunda görev yapan personele istatistikçi kadrosunun mali haklarının ödenemeyeceği hakkında  
196 04.05.2023 E-53773008-622.02-6334319 Eğitmen kadrosundaki personelin ek gösterge, ek ödeme ile zam ve tazminatları hakkında  
197 02.05.2023 E-53773008-622.02-6312527 Dekoratör unvanlı personelin mali hakları hakkında  
198 02.05.2023 E-53773008-622.02-6309721 Uzun süreli tedaviye ihtiyaç gösteren hastalıklarda sıhhi izin uygulaması hakkında  
199 02.05.2023 E-53773008-622.02-6272211 Toplu sözleşme gereği ilave bir dereceden yararlanabilmek için fiilen görevde olmanın gerektiği hakkında  
200 02.05.2023 E-53773008-622.02-6284379 Teknik Eğitim Fakültesi mezunlarına 657 sayılı Kanunun 36/A-2 nci maddesinin uygulanması hakkında  
201 02.05.2023 E-53773008-622.02-6274483 Sürekli işçilerin başka belediyelerde geçici görevlendirilmesi hakkında  
202 02.05.2023 E-53773008-622.02-6271996 Sözleşmesi feshedilen personele iş sonu tazminatı hakkında  
203 02.05.2023 E-53773008-622.02-6310288 Sözleşmeli personelin iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olarak belediye şirketinde görevlendirilmesi hakkında  
204 02.05.2023 E-53773008-622.02-6327534 Sağlık teknikerinin lisans mezunu olması halinde ek göstergesi hakkında  
205 02.05.2023 E-53773008-622.02-6307991 Masraflarının bir kısmı kurum tarafından karşılanan durumlarda harcırah ödemesi hakkında  
206 02.05.2023 E-53773008-622.02-6285644 Laborant ve veteriner sağlık önlisans programı mezunlarının veteriner sağlık teknikeri kadrolarına atanabileceği hakkında  
207 02.05.2023 E-53773008-622.02-6282867 İşyeri açma ve çalışma ruhsatı sürecinde görev yapan teknik personelin arazi tazminatı hakkında  
208 02.05.2023 E-53773008-622.02-6289012 Gelir uzmanın belediyelerdeki müdür unvanlı kadrolara sınavsız atanması ile memur kadrolarına geçirilen sözleşmeli personelin yıllık izin hakları hakkında
209 02.05.2023 E-53773008-622.02-6270846 Defterdarlık uzmanının 3. derece uzman kadrosuna atanması durumunda 3600 ek göstergeden yararlanamayacağı hakkında  
210 02.05.2023 E-53773008-622.02-6275399 Birden fazla yüksek lisans öğreniminden yalnızca biri için ilave bir kademe verileceği hakkında  
211 02.05.2023 E-53773008-622.02-6295437 Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi, oldukları mahalli idare birliklerindeki geçici işçilerin kadrolu işçi statüsüne geçirilmesi hakkında  
212 02.05.2023 E-53773008-622.02-6272066 Başka kurumlar emrine geçici veya vekaleten görevlendirilen personele nakdi kumanya yardımı ödenemeyeceği ödemesi hakkında  
213 02.05.2023 E-53773008-622.02-6308292 28/11/2022'den önce göreve başlayan sözleşmeli personelden memur kadrolarına geçirilenlerin naklen bakanlıklara atanamayacakları hakkında  
214 02.05.2023 E-53773008-622.02-6319089 1. Derece gelir uzmanının belediyeye atanması durumunda ek göstergesi hakkında  
215 18.04.2023 E-53773008-622.02-6214569 Sözleşmeli personel alımının ilk defa memur alımı usulüne göre yapılması gerektiği hakkında  
216 18.04.2023 E-53773008-622.02-6252952 İcra müdür yardımcılığından belediyede şube müdürlüğüne naklen atanılamayacağı hakkında  
217

12.04.2023

E-53773008-622.02-6203254 4857 sayılı Kanuna tabi olup 696 KHK ile belediye şirketlerine işçi statüsünde geçişi yapılan işçilerin izin hakları, kıdem tazminatları ile diğer konular hakkında  
218 12.04.2023 E-53773008-622.02-6181031 Belediye şirketlerinde işçi statüsünde çalışanların kıdem tazminatının belediye tarafından ödeneceği ve kıdem tazminatında askerlik borçlanmasının değerlendirilmesi hakkında  
219 12.04.2023 E-53773008-622.02-6201923 İki defadan fazla istifa edenlerin 657 sayılı Kanunun 92. maddesi kapsamında tekrar atanamayacağı hakkında  
220 12.04.2023 E-53773008-622.02-6180825 İşçi kadrosunda görev yapmakta iken sözleşmeli personel olarak atananların işçilikte geçen sürelere ilişkin kıdem tazminatı hakkında  
221 12.04.2023 E-53773008-622.02-6181228 İşçi statüsünde istihdam edilen personelin kıdem tazminatının belediye tarafından ödenmesi gerektiği ile asıl işveren ve alt işverenin iş sağlığı ve güvenliği sorumlulukları hakkında  
222 12.04.2023 E-53773008-622.02-6209422 Kameraman kadrosundan grafiker kadrosuna naklen geçilip geçilemeyeceği hakkında  
223 12.04.2023 E-53773008-622.02-6195566 Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan az hapis cezasının memuriyete engel olmadığı hakkında  
224 12.04.2023 E-53773008-622.02-6204762 Lisans mezunu sözleşmeli teknikerin memur kadrolarına atanması halinde intibakı hakkında  
225 11.04.2023 E-53773008-622.02-6177053 Lise (Elektrik) üzerine MYO (Elektrik) bitirenlerin zam ve tazminatları hakkında  
226 10.04.2023 E-53773008-622.02-6160594 Daire başkanı kadrosunda görev yapan ilgilinin görevde yükselme sınavına girmeden şube müdürü veya uzman kadrosuna naklen atanıp atanamayacağı hakkında  
227 10.04.2023 E-53773008-622.02-6159832 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 37 nci maddesi ile 64 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının uygulanması hakkında  
228 10.04.2023 E-53773008-622.02-6163600 Kamu Toplu İş Sözleşmeleri çerçeve anlaşma protokolünde fiilen çalışılan günler ifadesinden ne anlaşılması gerektiği hakkında  
229 06.04.2023 E-53773008-622.02-6155151 5620 sayılı Kanuna tabi geçici işçi personelin emeklilik işlemleri hakkında  
230 06.04.2023 E-53773008-622.02-6149991 Daha önce tapu müdür yardımcısı ile imam kadrosunda görev yapmış olan personelin ek göstergeleri hakkında  
231 06.04.2023 E-53773008-622.02-6149331 İtfaiye eri kadrosundan itfaiye çavuşluğu kadrosuna görevde yükselme sınavı ile geçip geçemeyeceği hakkında  
232 06.04.2023 E-53773008-622.02-6147866 Sözleşmeli avukat unvanlı personelin kadrolu avukat olarak geçip geçemeyeceği ile talebi durumunda sözleşmeli pozisyonda devam edip etmeyeceği hakkında  
233 06.04.2023 E-53773008-622.02-6154295 Cumhurbaşkanlığı genelgesi gereğince programcı kadrolarında görev yapanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 68-b maddesi gereğince atama yapılamayacağı hakkında  
234 06.04.2023 E-53773008-622.02-6140032 Emekli aylığı almaya hak kazanan sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi hakkında  
235 04.04.2023 E-53773008-622.02-6133280 İntibak işleminin yürürlüğe gireceği tarih hakkında  
236 03.04.2023 E-53773008-622.02-6122062 28/11/2022 tarihinden sonra göreve başlayan sözleşmeli personelin 28/11/2022 tarihinden önceki sözleşme hizmet süreleri hakkında  
237 03.04.2023 E-53773008-622.02-6117703 Büyükşehir ilçe belediye zabıta personelinin fazla mesai ücreti hakkında  
238 03.04.2023 E-53773008-622.02-6120505 Kadroya geçen sözleşmeli personelin maaş ödemesinin ne zaman yapılacağı hakkında  
239 03.04.2023 E-53773008-622.02-6121039 Orta öğrenim süresinin fazla olması sebebiyle ilave bir kademe verilmesi hakkında  
240 03.04.2023 E-53773008-622.02-6118080 Tekniker kadrosuna atanan personelin banka hizmetleri asistanı olarak geçen hizmetlerinin değerlendirilmesi hakkında  
241 03.04.2023 E-53773008-622.02-6117609 Üniversitede alınan hazırlık eğitimi dolayısıyla ilave bir kademe verilmesi hakkında  
242 01.04.2023 E-53773008-622.02-5457802 Kadrosu kaldırılan hesap işleri müdür yardımcısının hangi unvana atanacağı hakkında  
243 01.04.2023 E-53773008-622.02-6089266 Memur kadrosundan akademik kadroya geçişin nakil olarak düşünülemeyeceği hakkında  
244 01.04.2023 E-53773008-622.02-6095440 Sözleşmeli statüde çalışan sürelerin alt görevlerde geçen süre hesabında sayılacağı hakkında  
245 01.04.2023 E-53773008-622.02-6091729 Staj süresi hariç mali müşavirlikte geçen sürenin 3/4'ünün kazanılmış hak aylığında sayılacağı hakkında  
246 01.04.2023 E-53773008-622.02-6093027 Usta öğretici ve sözleşmeli personelin memur olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hakkında  
247 29.03.2023 E-53773008-622.02-6079037 Başkan danışmanı olarak geçen hizmet süresinin kazanılmış hak aylığında değerlendirmesi hakkında  
248 29.03.2023 E-53773008-622.02-6083596 Memur kadrolarına atanan sözleşmeli personelin nakli hakkında  
249 29.03.2023 E-53773008-622.02-6083895 Sözleşmeli personelin TBMM Başkanlığında görevlendirilmesi ve 7433 sayılı Kanun gereği memur kadrolarına geçiş süreci hakkında  
250 28.03.2023 E-53773008-622.02-6071251 Görevlendirme yoluyla belediye başkan yardımcılığında geçen sürelerin teknik hizmetlerde sayılamayacağı hakkında  
251 28.03.2023 E-53773008-622.02-6071707 Uzmanların ve mali hizmetler uzmanlarının ek göstergesi hakkında  
252 28.03.2023 E-53773008-622.02-5987094 Sözleşmeli personelin tutukluluğu halinde alınacak tedbirler hakkında  
253 28.03.2023 E-53773008-622.02-6075298 Mühendis kadrosunda iken görevde yükselme sınavı ile imar ve şehircilik müdürü kadrosuna atanan personelin ek göstergesi hakkında  
254 27.03.2023 E-53773008-622.02-6059966 Sözleşmeli personelin karşılık gösterildikleri kadrolara atamalarının yapılacağı hakkında  
255 27.03.2023 E-53773008-622.02-6058079 1. derece öğretmen kadrosundan emekli olan ve daha sonra 3. derece eğitmen kadrosuna atanan memura 3600 ek gösterge rakamı verileceği hakkında  
256 27.03.2023 E-53773008-622.02-6058247 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde astsubay olarak görev yapmakta iken istifa eden personelin 6656 sayılı Kanun ile getirilen intibak işlemleri hakkında  
257 27.03.2023 E-53773008-622.02-6057965 Eğitmen kadrosuna atananların ücretli öğretmenlikte geçen hizmetlerinin kazanılmış hak aylığında sayılamayacağı hakkında  
258 27.03.2023 E-53773008-622.02-6060135 İdari personel kadro unvanlarındaki personelin geçmiş hizmetlerinin kazanılmış hak aylığında sayılmaması hakkında  
259 27.03.2023 E-53773008-622.02-6067918 Emekli olan sağlık personelinin kendi sınıfı dışında bir kadroya atanması halinde uygulanması gereken ek gösterge oranı hakkında  
260 27.03.2023 E-53773008-622.02-6054330 657 sayılı Kanunun ek 8 inci maddesi çerçevesinde yapılacak görevlendirmelerde Bakanlığımızın görevinin olmadığı hakkında  
261 27.03.2023 E-53773008-622.02-6057993 Sözleşmeli personel alımının ilk defa memur alım usulüne göre yapılacağı hakkında  
262 27.03.2023 E-53773008-622.02-6065281 Uzman kadrosundan sivil savunma uzmanı kadrosuna sınavız atanıp atanılamayacağı hakkında  
263 27.03.2023 E-53773008-622.02-6062733 Vergi müfettişliğinden il belediyesi teftiş kuruluna müfettiş olarak atananların ek göstergesi hakkında  
264 24.03.2023 E-53773008-622.02-6057993 1-4. derece kadroda görev yapan imamların din hizmetleri tazminatı hakkında  
265 24.03.2023 E-53773008-622.02-6027993 1999 öncesi 2 yıllık yükseköğretim mezunlarının 4 yıllık sayılabilmesi için kişinin o tarihte memur olarak çalışıyor olması gerektiği hakkında  
266 23.03.2023 E-53773008-622.02-6017163 Teftiş Kurulu Müdürünün denetim tazminatı hakkında  
267 23.03.2023 E-53773008-622.02-6002086 Muhtelif kadrolarda bulunanların belediyelerdeki münhal kadrolara yeniden atanmaları halinde kariyere göre ek gösterge uygulaması hakkında  
268 23.03.2023 E-53773008-622.02-6000198 Sözleşmeden memur kadrolarına atanan teknik personelin özel sektör hizmetlerinin değerlendirilmesi ve başkan yardımcılığına atanması hakkında  
269 23.03.2023 E-53773008-622.02-6000540 Polis memuru olarak emekli olup belediyelerdeki münhal kadrolara yeniden atananların kariyere göre ek gösterge uygulaması hakkında  
270 23.03.2023 E-53773008-622.02-5964711 Kıdem tazminatı ödemeleri nedeniyle rücu hakkında  
271 21.03.2023 E-53773008-622.02-6007724 Doktora yapmış personelin sınavsız atanabileceği kadrolar hakkında  
272 21.03.2023 E-53773008-622.02-6006696 Ekonomist kadrosunda görev yapanlara ilave bir derece verilemeyeceği hakkında  
273 21.03.2023 E-53773008-622.02-6015073 Lisans mezunu sağlık teknisyeninin ek göstergesi hakkında  
274 21.03.2023 E-53773008-622.02-6007648 Muhasebeci kadrosunda görev yapan personelin naklen ayniyat saymanı kadrosuna sınavsız atanıp atanamayacağı hakkında  
275 21.03.2023 E-53773008-622.02-6000478 3. Derece öğretmen kadrosunda iken 6.derece eğitmen kadrosuna naklen atanan personelin ek göstergesi hakkında  
276 21.03.2023 E-53773008-622.02-6014471 Basın kartına sahip olup basın ve yayın müdürü görevini vekaleten yürüten personelin intibakı  
277 21.03.2023 E-53773008-622.02-6014643 Belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirilen emekli meclis üyesinden talebi olmaksızın SGDP kesilmeyeceği hakkında  
278 20.03.2023 E-53773008-622.02-5979329 Belediye meclis üyeleri arasından belediye başkan yardımcısı kadrosuna görevlendirme sayısı hakkında  
279 20.03.2023 E-53773008-622.02-5978508 Analık iznini kullanırken kadroya geçirilecek sözleşmeli personelin aylıksız izin alabileceği hakkında  
280 20.03.2023 E-53773008-622.02-5973129 Kara Kuvvetleri Komutanlığında astsubay olarak çalışmakta olan personelin belediyelere ait münhal kadrolara açıktan atanıp atanamayacağı hakkında  
281 20.03.2023 E-53773008-622.02-5996007 Kıdem tazminatı hesabında giydirilmiş ücretin dikkate alınacağı hakkında  
282 20.03.2023 E-53773008-622.02-5976295 Diğer kadrolardan zabıta memuru kadrolarına sınavla geçilebileceği hakkında  
283 20.03.2023 E-53773008-622.02-5979982 Memur kadrolarına atanacak olan sözleşmeli personel hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının etkisi  
284 20.03.2023 E-53773008-622.02-5971981 Teknisyen unvanından tekniker unvanına naklen geçilip geçilemeyeceği hakkında  
285 15.03.2023 E-53773008-622.02-5841234 Mevzuata aykırı olarak ödendiği tespit edilen idari ve mali yargılaması tamamlanan sosyal denge tazminatının tahsiline devam edilmesi gerektiği hakkında  
286 15.03.2023 E-53773008-622.02-5814161 Mevzuata aykırı olarak ödenen sosyal denge tazminatının kamu zararı tespit edilmesi nedeniyle tahsil edilen tutarlarının iade edilemeyeceği hakkında  
287 14.03.2023 E-53773008-622.02-5943531 Aday memurların adaylık süresi ve bu süre içinde kurumlar arası naklen atanması hakkında  
288 14.03.2023 E-53773008-622.02-5966345 Astronomi ve Uzay Bilimleri bölümü mezunlarının matematikçi kadrosu için açılan unvan değişikliği sınavına katılamayacağı hakkında  
289 14.03.2023 E-53773008-622.02-5835900 Aylıksız izinde olan personelin kadroya atanma işlemlerinin aylıksız izin bitim tarihinden itibaren başlayacağı  
290 14.03.2023 E-53773008-622.02-5901312 Dekoratör unvanlı personelin giriş ve derecesi hakkında  
291 14.03.2023 E-53773008-622.02-594765 Dış ekonomik faaliyet konulu yüksek lisans eğitiminin ekonomi alanında olduğu hakkında  
292 14.03.2023 E-53773008-622.02-5943935 Ekonomist kadrosuna atananlara ilave bir derece verilemeyeceği hakkında  
293 14.03.2023 E-53773008-622.02-5943896 Ekonomist olarak sözleşmeden kadroya geçen personelin muhasebeci staj sürelerinin kazanılmış hak aylığında sayılması hakkında  
294 14.03.2023 E-53773008-622.02-5852619 Ekonomist unvanlı kadroya atananların muhasebeci ve büro personeli meslek kodu ile yapılan hizmetlerinin dikkate alınamayacağı hakkında  
295 14.03.2023 E-53773008-622.02-5904557 Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının memuriyete etkisi hakkında  
296 14.03.2023 E-53773008-622.02-5951297 Kadroya geçirilen sözleşmeli personelin 2022 yılında kullanılmayan yıllık izninin devredeceği hakkında  
297 14.03.2023 E-53773008-622.02-5891136 Peyzaj mimarı kadrosuna atananlara ilave derece verilip verilmeyeceği hakkında
298 14.03.2023 E-53773008-622.02-5963395 Sözleşmeli astsubayın sağlık nedeniyle sözleşmesinin feshi durumunda açıktan 657 sayılı Kanuna göre memur kadrolarına atanıp atanamayacağı hakkında  
299 14.03.2023 E-53773008-622.02-5951297 Sözleşmeli personelden Devlet memuriyetine geçişi yapılanların özel sektör hizmet sürelerinin değerlendirilmesi hakkında  
300 14.03.2023 E-53773008-622.02-5943989 28/11/2022 tarihi ile 7433 sayılı Kanunun yayımı tarihi arasında sözleşmeli personel olarak alınanların yeni sisteme tabi olduğu hakkında  
301 14.03.2023 E-53773008-622.02-5865847 4857 sayılı İş Kanununa tabi kadrolu işçilerin naklen atanması hakkında  
302 14.03.2023 E-53773008-622.02-5943757 5620 sayılı Kanun gereğince zorunlu emekliliğe tabi geçici işçiler için yeni bir yasal düzenleme yapılmadığı  
303 14.03.2023 E-53773008-622.02-5810513 6360 sayılı Kanunla kapatılan kurumlarda KİK kapsamında istihdam edilenlerin kıdem tazminatı hakkında  
304 14.03.2023 E-53773008-622.02-5943865 7433 sayılı Kanun gereğince kadroya atananların hizmet süresinin zam ve tazminatların ödenmesinde dikkate alınacağı hakkında  
305 14.03.2023 E-53773008-622.02-5767266 7433 sayılı Kanun gereğince kadroya geçen personelin hizmet süresi ile yıllık izni hakkında  
306 14.03.2023 E-53773008-622.02-5906203 7433 sayılı Kanun gereğince kadroya geçirilen personelin daha önceki hizmetlerinin değerlendirilmesi hakkında  
307 14.03.2023 E-53773008-622.02-5768985 Bağlı kuruluş daire başkanlarının ek göstergesi hakkında  
308 14.03.2023 E-53773008-622.02-5740781 "Bir Yıl Çalışma Şartını Taşıyan Personel Bulunmaması" ibaresinden ne anlaşılması gerektiği hakkında  
309 14.03.2023 E-53773008-622.02-5943600 Büro işçisi olarak geçen hizmet süresinin kazanılmış hak aylığında sayılamayacağı hakkında  
310 14.03.2023 E-53773008-622.02-5891063 Cumhurbaşkanlığı Genelgesi nedeniyle müfettiş kadrolarına 657 sayılı Kanunun 68/B maddesi gereğince atama yapılamayacağı  
311 14.03.2023 E-53773008-622.02-5726043 Daire başkanı kadrosundan uzman kadrosuna atananların ek göstergesi hakkında  
312 14.03.2023 E-53773008-622.02-5947595 Devlet Memurlarının 5580 sayılı Kanun kapsamında ders verebilecekleri hakkında  
313 14.03.2023 E-53773008-622.02-5797145 Eğitmen kadrosunda görev yapanların zam ve tazminatları hakkında  
314 14.03.2023 E-53773008-622.02-5804393 Ekonomist kadrosunda olup yüksek lisans ve doktora yapanlara ilave tazminat ödenmesi hakkında  
315 14.03.2023 E-53773008-622.02-5756479 Ekonomist kadrosundan mühendis unvanlı kadroya naklen geçilip geçilmeyeceği hakkında  
316 14.03.2023 E-53773008-622.02-5943729 Ekonomist unvanlı sözleşmeli personelin ekonomist unvanlı kadroya atanacağı hakkında  
317 14.03.2023 E-53773008-622.02-5767764 Hakkında disiplin soruşturması bulunan personelin emeklilik talebinde bulunabileceği hakkında  
318 14.03.2023 E-53773008-622.02-5943717 Hakkında tutuksuz yargılama kararı bulunan personelin kadroya geçirilmesi hakkında  
319 14.03.2023 E-53773008-622.02-5847298 Hazırlık sınıfının kademe ilerlemesi olarak değerlendirilmesi hakkında  
320 14.03.2023 E-53773008-622.02-5820293 Kadroya geçirilen personele bulundukları unvana göre verilecek derece ve özel sektör hizmetlerinin değerlendirilmesi hakkında  
321 14.03.2023 E-53773008-622.02-5740754 Kazanılmış hak aylık derecesi 2 olan muhasebecinin ek göstergesi hakkında  
322 14.03.2023 E-53773008-622.02-5786718 Lisans eğitimi üzerine ikinci bir lisans eğitimi alanlara "Mesleki Üst Öğrenim" kapsamında zam ve tazminatların ödenemeyeceği hakkında  
323 14.03.2023 E-53773008-622.02-5871361 Lisans mezunu sözleşmeli teknikerlerin memur kadrolarına atanması halinde intibakı hakkında  
324 14.03.2023 E-53773008-622.02-5766648 Memur kadrosuna atanmak için başvurmayan sözleşmeli personelin durumu hakkında  
325 14.03.2023 E-53773008-622.02-5865248 Meslekten çıkarma cezası ile tecziye edilen jandarma personelinin açıktan atanması hakkında  
326 14.03.2023 E-53773008-622.02-5736131 Öğretmen kadrosunda görev yapmakta iken eğitmen kadrosuna ataması yapılan personele uygulanacak ek gösterge hakkında  
327 14.03.2023 E-53773008-622.02-5740879 Özel sektör hizmetlerinin değerlendirilmesi için belgelendirmenin gerektiği hakkında  
328 14.03.2023 E-53773008-622.02-5956216 Sözleşmeli personelden memur kadrolarına atananların kurum içi zabıta memurluğuna atama yapılması hakkında  
329 14.03.2023 E-53773008-622.02-5740675 Sözleşmeli personelin kadroya geçişinde 28/11/2022 tarihinde görevde olanlar için süre şartı olmadığı hakkında  
330 14.03.2023 E-53773008-622.02-5740659 Şef kadrosunda olup koruma ve güvenlik şefi kadrosuna vekaleten atananların ilave ek ödemesi hakkında  
331 14.03.2023 E-53773008-622.02-5763234 Şef kadrosundan sivil savunma uzmanı kadrosuna geçilip geçilemeyeceği hakkında  
332 14.03.2023 E-53773008-622.02-5956941 TBMM'de aylıksız izinli olarak görevli sözleşmeli personelin kadroya geçiş işlemlerinin aylıksız izin bitiminden itibaren başlayacağı hakkında  
333 14.03.2023 E-53773008-622.02-5944049 Teknik Eğitim Fakültesi mezunu sözleşmeli teknisyenin memur kadrosuna geçirilmesi hakkında  
334 14.03.2023 E-53773008-622.02-5816259 Vekil öğretmenlikte geçen sürelerin 657 sayılı Kanunun 68/B maddesi kapsamında değerlendirileceği hakkında  
335 14.03.2023 E-53773008-622.02-5953049 Yüksek lisans üstü doktora eğitimini tamamlayanların intibakı hakkında  
336 14.03.2023 E-53773008-622.02-5837621 Yüzbaşı rütbesinde çalışmakta olanların ilk atamalarının uzman ve bu düzeyde kadrolara yapılabileceği, ilk atamaları başka kadrolara yapılanların sınava tabi oldukları hakkında  
337 14.03.2023 E-53773008-622.02-5807476 3269 sayılı Kanuna tabi uzman çavuş olarak görev yapmakta iken devlet memuriyetine atananların intibakı hakkında
338 08.03.2023 E-53773008-622.02-5903188 Disiplinsizlik nedeniyle ilişiği kesilen uzman erbaşın 657 sayılı Kanunun 92. maddesi gereğince atamasının yapılamayacağı hakkında  
339 28.02.2023 E-53773008-622.02-5829599 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi ekonomist kadrosunda görev yapan personelin yüksek lisans yaptıklarından bahisle ilave tazminat ödenip ödenemeyeceği hakkında  
340 07.02.2022 E-53773008-622.02-2848286 Farklı personel kanunlarına tabi olarak çalışmakta iken açıktan/naklen belediyelerdeki münhal kadrolara atananların önceki sürelerinin alt hizmette sayılmayacağı hakkında  
341 07.02.2023 E-53773008-622.02-5708750 7433 sayılı Kanun gereğince kadroya geçirilen ekonomist unvanlı personelin özel sektörde iş geliştirme uzmanı olarak geçen hizmetlerinin kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi hakkında  
342 07.02.2023 E-53773008-622.02-5708339 7433 sayılı Kanun gereğince kadroya geçirilenlere ilave 1 derece verilemeyeceği hakkında  
343 07.02.2023 E-53773008-622.02-5708366 7433 sayılı Kanun uygulamasında sözleşmeli personelin son kadro unvanının dikkate alınacağı hakkında  
344 07.02.2023 E-53773008-622.02-5674035 Belediye başkan vekilinin ihtisas ve denetim komisyonlarında görev alması hakkında  
345 07.02.2023 E-53773008-622.02-5708426 Uzman erbaşların 657 sayılı Kanuna tabi kadrolara atanmada bekleme süresine tabi olmadıkları hakkında  
346 06.02.2023 E-53773008-622.02-5701338 Öğretmen kadrosunda görev yapmakta iken 3. derece eğitmen kadrosuna ataması yapılan personelin ek göstergesi hakkında  
347 06.02.2023 E-53773008-622.02-5676055 Teknik öğretmen okulu mezunu teknisyenin ek gösterge ve özel hizmet tazminatı hakkında  
348 06.02.2023 E-53773008-622.02-5678654 Asilde aranılan şartları taşımayanlara vekalet ücreti ödenmeyeceği hakkında  
349 06.02.2023 E-53773008-622.02-5701381 1. Derece kadroda görev yapmakta iken emekli olan ve tekrar atanan emniyet personelinin emekliliğe esas ek göstergesi hakkında  
350 04.02.2023 E-53773008-622.02-5672529 Mühendis kariyerine sahip olan personelin belediye başkan yardımcısı kadrosunda görev yapması halinde kazanılmış hak aylık derecesi hakkında  
351 04.02.2023 E-53773008-622.02-5682243 7433 sayılı Kanundan önce başlayıp sonuçlanmayan sözleşmeli personel alımlarının yeni mevzuata göre yapılması gerektiği hakkında  
352 01.02.2023 E-53773008-622.02-5662939 TSK'dan 5. dereceden ayrılan astsubayın 4200 ek gösterge rakamından yararlanamayacağı hakkında  
353 01.02.2023 E-53773008-622.02-5653118 1-4. derece kadroda görev yapan imamların din hizmetleri tazminatı hakkında  
354 01.02.2023 E-53773008-622.02-5211272 Kısmi zamanlı sözleşmeli personel istihdamında ihdas edilmiş kadro bulunup bulunmama zorunluluğu hakkında  
355 31.01.2023 E-53773008-622.02-5626148 Lisans eğitimi üzerine başka bir lisans eğitimi bitirmenin mesleki üst öğrenim olamayacağı hakkında  
356 24.01.2023 E-53773008-622.02-5606536 Üvey evlat için aile yardımı verileceği hakkında  
357 24.01.2023 E-53773008-622.02-5504594 657 sayılı Kanunun Ek 8 inci maddesi çerçevesinde geçici görevlendirme hakkında  
358 23.01.2023 E-53773008-622.02-5601791 Lise mezunu olup müdür kadrosunda görev yapanların ek göstergesi hakkında  
359 23.01.2023 E-53773008-622.02-5592758 İtfaiye müdürü kadrosuna atanmanın şartları hakkında  
360 23.01.2023 E-53773008-622.02-5539724 Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmelerine göre çalışmakta iken belediye şirketine işçi statüsüne geçirilen personele 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre yurtiçi geçici görev yolluğu ödenmesi hakkında  
361 19.01.2023 E-53773008-622.02-5565785 Teknik öğretmenlik mezunu olup tekniker kadrosunda görev yapanların özel hizmet tazminatı hakkında  
362 19.01.2023 E-53773008-622.02-2661455 Zabıta müdürü kadrolarından diğer müdür kadrolarına atanma hakkında  
363 18.01.2023 E-53773008-622.02-3496389 Tam zamanlı olarak çalıştırılan sözleşmeli personelden işsizlik sigortası priminin kesilemeyeceği hakkında  
364 18.01.2023 E-53773008-622.02-5541623 Görevlendirme şeklinde yürütülen görevin kazanılmış hak sayılmayacağı hakkında  
365 18.01.2023 E-53773008-622.02-5543841 İlk defa itfaiye eri alımında sınava katılanlardan ücret alınması hakkında  
366 18.01.2023 E-53773008-622.02-5560031 375 sayılı KHK'nın ek 35. maddesi kapsamına belediyelerin girmediği hakkında  
367 17.01.2023 E-53773008-622.02-5542526 Sağlık kurumları işletmeciliği mezunlarının hangi unvanda sözleşmeli personel olarak istihdam edilebileceği hakkında  
368 13.01.2023 E-53773008-622.02-5519275 Devredilen belediye personelinin atanması ve mali hakları hakkında  
369

12.01.2023

E-53773008-622.02-5518647 Diyanet İşleri Başkanlığında Din Hizmetleri Sınıfında imam kadrosundaki personelin  belediyede münhal bulunan imam kadrosuna atanıp atanamayacağı hakkında  
370

12.01.2023

E-53773008-622.02-5509625 İlk ataması 1-4 dereceli GİHS kadrolarına olan teknikere kariyerine göre ek gösterge verileceği hakkında  
371 12.01.2023 E-53773008-622.02-5524024 Memuriyete engel olmayan bir cezadan dolayı denetimli serbestlik uygulanan kişinin memuriyetinin askıda olduğu hakkında
372 10.01.2023 E-53773008-900-5483941 Zabıta Memuru kadrosunda görev yapan personelin sınavsız tekniker kadrosuna atanması hakkında  
373 10.01.2023 E-53773008-622.02-5472271 Diğer personel kanunlarına göre görev yapmakta iken açıktan ataması yapılan bazı personelin 7417 sayılı Kanun sonrasında emekliliklerine esas ek gösterge rakamı hakkında  
374 09.01.2023 E-53773008-622.02-5475426 1. Derece ayniyat saymanı ve tekniker kadrolarının ek göstergeleri hakkında  
375 09.01.2023 E-53773008-622.02-5395890 Mevzuata aykırı olarak ödenen sosyal denge tazminatının iadesi hakkında  
376 06.01.2023 E-53773008-622.02-5454057 Tekniker unvanlı personelin görevde yükselme sınavına girmeden çözümleyici kadrosuna atanamayacağı hakkında  
377 29.12.2022 E-53773008-045.99-5397263 Ayniyat saymanı kadrosunda bulunan personelin ek göstergesi hakkında  
378 29.12.2022 E-53773008-622.02-5382621 375 sayılı KHK'nın ek 25. maddesi gereğince üniversitelerde yapılacak geçici görevlendirmeler hakkında  
379 22.12.2022 E-53773008-622.02-5336945 Belediye bağlı kuruluşlardaki yönetim kurulu üyelerinin görev süresinin başlama ve bitiş tarihleri hakkında  
380 22.12.2022 E-53773008-622.02-5335801 Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre sözleşmeli programcı çalıştırılması halinde YDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olma koşulu hakkında  
381 22.12.2022 E-53773008-622.02-5317265 Personel gider oranının mevzuatın belirlediği oranlar üzerinde olması halinde çevre mühendisi istihdam edilebilmesi hakkında  
382 21.12.2022 E-53773008-622.02-5313373 Hukuk işleri müdürüne 659 sayılı KHK gereğince vekâlet ücreti verilip verilemeyeceği hakkında  
383 20.12.2022 E-53773008-622.02-4453295 Belediye bağlı kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi görev yapan memurların 4483 sayılı Kanun kapsamında olup olmadığı hakkında  
384 20.12.2022 E-53773008-622.02-5307563 Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi oldukları mahalli idare birliklerinde sözleşmeli personel istihdam edilirken ilan zorunluluğunun olup olmadığı hakkında  
385 20.12.2022 E-53773008-622.02-5293774 Disiplin soruşturması ve uzaklaştırma tedbiri devam eden memurun naklen atanması hakkında  
386 15.12.2022 E-53773008-622.02-5253083 Kameraman kadrosundaki personelin hangi hizmet sınıfında istihdam edileceği hakkında  
387 15.12.2022 E-53773008-622.02-5266190 Mevzuatta belirtilen yasal oranların üzerinde eski hükümlü çalıştırılmasının idarelerinin takdirinde olduğu hakkında  
388 13.12.2022 E-53773008-622.02-5243567 Mimarlık mezunu personelin zabıta memurluğuna atanması halinde bir derece verilip verilemeyeceği hakkında  
389 12.12.2022 E-53773008-622.02-5234321 Belediye meclis üyesinin sözleşmeli personel olarak çalıştırılamayacağı hakkında  
390 12.12.2022 E-53773008-622.02-5234064 Belediyeler için peyzaj mimarı ve mimar kadrolarının ayrı ayrı ihdas edildiğinden peyzaj mimarı bölümü mezunlarının mimar kadrolarına atanamayacağı hakkında  
391 12.12.2022 E-53773008-622.02-5232220 İnfaz ve koruma başmemurunun sınavsız şef kadrosuna atanamayacağı hakkında  
392 08.12.2022 E-53773008-622.02-5220318 4688 sayılı Kanun gereğince aylıksız izne ayrılanların görevde bulunmadıkları yıla ait yıllık izin hakkının bulunmadığı hakkında  
393 08.12.2022 E-53773008-622.02-5219329 Memur ve sözleşmeli personele verilen nakdi kumanya yardımının gelir vergisi ve sigorta primi istisnasına dahil edilmesi hakkında  
394 08.12.2022 E-53773008-622.02-5214289 Meslek Lisesi makine ressamlığı bölümü mezunu personelin Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Coğrafi Bilgi Sistemleri bölümünü bitirmesi halinde memuriyete giriş derece ve kademesine bir derece ilave edilip edilemeyeceği hakkında  
395 06.12.2022 E-53773008-622.02-5198049 Türk Silahlı Kuvvetleri emrinde görev yapmakta iken istifa ederek belediyelere açıktan ataması yapılan bazı personelin 7417 sayılı Kanun sonrasında emekliliklerine esas ek gösterge rakamı hakkında  
396 06.12.2022 E-53773008-622.02-5197285 Mevzuata aykırı olarak ödenen sosyal denge tazminatının kamu zararı çıkarılması ve ilgililerce ödenmesi halinde iade edilmesinin mümkün olmadığı hakkında  
397 06.12.2022 E-53773008-622.02-5197123 İşçilere nakdi olarak verilen yemek yardımının gelir vergisi ve sosyal sigorta primi istisnasına tabi tutulması hakkında  
398 06.12.2022 E-53773008-622.02-5186875 Mali hizmetler uzmanı iken mali hizmetler müdürü kadrosuna atanan personelin özel hizmet tazminatı hakkında  
399 01.12.2022 E-53773008-622.02-5151409 Zabıta ve itfaiye teşkilatında görev yapan personelinin zam ve tazminatları hakkında  
400 01.12.2022 E-53773008-622.02-5143374 Polis memuru iken GİHS'de yer alan bir kadroya atananların emekliliğe esas ek gösterge rakamının da kariyerine göre belirlenmesi gerektiği hakkında  
401 01.12.2022 E-53773008-622.02-5138176 İtfaiye müdür yardımcısı kadrosunda görev yapanların yararlandırılacağı ek göstergeler hakkında  
402 01.12.2022 E-53773008-622.02-5117760 Uzman erbaş olarak görev yapılan sürelerin 657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesine göre kademe ilerlemesinde değerlendirilmesi hakkında  
403 11.11.2022 E-53773008-622.02-4726823 Büyükşehir belediyelerindeki ilçelerin merkez ilçe olmadığı hakkında  
404 28.11.2022 E-53773008-622.02-5123314 Sözleşmeli personelin spor kulübüne genel menajer olarak görevlendirilemeyeceği hakkında  
405 28.11.2022 E-53773008-622.02-5118010 Lisans ve önlisans mezunu Devlet memurlarının kazanılmış hak aylığı ile emeklilik keseneğine esas aylığı hakkında  
406 28.11.2022 E-53773008-622.02-5117190 Kara Kuvvetleri Komutanlığında astsubay üstçavuş olarak çalışmış ve zorunlu hizmet süresi içinde istifa ederek görevinden ayrılan ilgilinin 657 sayılı Kanuna göre bekleme süresine tabi olmadığı hakkında  
407 28.11.2022 E-53773008-622.02-5101978 Devlet memuru olarak görev yapmakta iken 1 yıl 13 ay zimmet suçundan hüküm giyen personelin belediye şirketlerinde ancak eski hükümlü statüsünde istihdam edilebileceği hakkında  
408 17.11.2022 E-53773008-900-5024012 Üniversitelerin düzenlediği kurslardan alınan sertifikalara göre çözümleyici kadrosunda sözleşmeli personel çalıştırılması hakkında  
409 11.11.2022 E-53773008-622.02-4984177 Zabıta amirinin sınavsız şef kadrosuna atanabileceği hakkında  
410 11.11.2022 E-53773008-622.02-4980207 2828 sayılı Kanunun 16 ncı maddesine göre görevde yükselmeye tabi kadrolara sınavsız atanma şartları hakkında  
411 11.11.2022 E-53773008-622.02-4979969 THS'de yer alan bir kadroya atananların özel sektörde geçen hizmetlerinin değerlendirilmesi hakkında  
412 11.11.2022 E-53773008-622.02-4953260 Geçici görev yolluğu ile vekâleten veya geçici olarak görev yapan personele nakdi kumanya yardımı ile sosyal denge tazminatı verilip verilemeyeceği hakkında  
413 11.11.2022 E-53773008-622.02-4950101 Kısmi zamanlı çalıştırılmak üzere veteriner unvanında personel istihdamının yapılıp yapılamayacağı hakkında  
414 11.11.2022 E-53773008-622.02-4927852 İstifa eden uzman jandarmanın açıktan Devlet memurluğuna atanması hakkında  
415 11.11.2022 E-53773008-622.02-4900221 3713 sayılı Kanun kapsamında ataması yapılan personelden bilahare okul bitirenlerin sınavsız atanması hakkında  
416 11.11.2022 E-53773008-622.02-4894281 VHKİ kadrolarına 202114 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi gereğince 657 sayılı Kanunun 68-B maddesine göre atama yapılamayacağı hakkında  
417 11.11.2022 E-53773008-622.02-4891852 Farklı personel kanunlarına tabi personelin ilk atamalarının GİH'e yapılması halinde bilahare unvan değişikliği sınavına girmeleri gerektiği hakkında  
418 11.11.2022 E-53773008-622.02-4888163 Belediye şirketinden yapılan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında işten ayrılanların yerine ve iş artışı yapılarak işçi alınıp alınamayacağı hakkında  
419 11.11.2022 E-53773008-520-4946910 Türk Telekom Genel Müdürlüğünde görev yapmakta iken istifa edenlerin 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesine göre açıktan atanıp atanamayacağına ilişkin hakkında  
420 03.11.2022 E-53773008-622.02-4916438 3289 sayılı Kanun kapsamında izinli sayılanların bu faaliyetlerinin fazla çalışma olarak değerlendirilemeyeceği hakkında  
421 21.10.2022 E-53773008-622.02-4840981 Programcı kadrosundan ekonomist kadrosuna unvan değişikliği sınavında başarılı olmadan geçişin mümkün olmadığı hakkında  
422 21.10.2022 E-53773008-622.02-4826781 Büyükşehir belediyelerinde genel sekreter, genel sekreter yardımcısı, daire başkanı ve 1. hukuk müşavirinin yararlanacağı ek gösterge hakkında  
423 19.10.2022 E-53773008-622.02-4807286 Ayniyat saymanı kadrolarında görev yapan personelin ek göstergeleri hakkında  
424 17.10.2022 E-53773008-622.02-4800889 Asıl işverene bağlı işyerlerinde alt işverene bağlı geçen hizmet süresinin yıllık ücretli izne esas alınacağı hakkında  
425 17.10.2022 E-53773008-622.02-4805533 Belediyeler tarafından meslek içi kurs ve seminerlerde eğitici olarak görevlendirilen kurum personeline ders ücreti ödenemeyeceği hakkında  
426 17.10.2022 E-53773008-622.02-4788915 Daha önce şef kadrosunda görev yapan personelin genel idare hizmetleri sınıfında yer alması nedeniyle, 657 sayılı Kanunun 69 uncu maddesinden yararlanmasının mümkün olmadığı hakkında  
427 17.10.2022 E-53773008-622.02-4780520 Sözleşmeli olarak istihdam edilen personel ile idare arasındaki hukuki uyuşmazlığın arabuluculuk yoluyla çözülemeyeceği hakkında  
428 14.10.2022 E-53773008-622.02-4786176 Bilgisayar işletmeni unvanlı kadroda görev yapanların ayniyat saymanı unvanlı kadroya sınavsız atanamayacağı hakkında  
429 14.10.2022 E-53773008-622.02-4762736 Doğum nedeniyle aylıksız izne ayrılan memurun aylıksız izinde geçen sürelerinin değerlendirilmesi hakkında  
430 14.10.2022 E-53773008-622.02-4767103 Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı emrinde istihbarat uzmanı olarak görev yapan personelin belediyede bilgisayar işletmeni unvanlı kadroya atanması halinde yükselebileceği derece hakkında  
431 11.10.2022 E-53773008-622.02-4764510 Daha sonra memuriyet görevine son verilse bile çalışılan sürelerin HİTAP'a işlenmesi gerektiği hakkında  
432 10.10.2022 E-53773008-622.02-4742664 Aday memurun naklinin yapılamayacağı ile memur iken istifa edenlerin bekleme süresi hakkında  
433 10.10.2022 E-53773008-622.02-4737544 Kameraman unvanlı kadroda sözleşmeli personel istihdamında göz önünde bulundurulacak nitelikler hakkında  
434 10.10.2022 E-53773008-622.02-4754491 Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta iken istifa eden sağlık memurlarının belediyelerdeki hangi kadrolara atanabileceği hakkında  
435 10.10.2022 E-53773008-622.02-4730109 Sözleşmeli personelin sözleşme ücret bileşenleri hakkında  
436 04.10.2022 E-53773008-622.02-4708243 Biyokimya bölümü mezunlarının kimyager unvanında sözleşmeli olarak istihdam edilebileceği hakkında  
437 04.10.2022 E-53773008-622.02-4705833 Diyetik bölümünden mezun olanların diyetisyen unvanı sözleşmeli personel olarak istihdam edilip edilmeyeceği hakkında  
438 04.10.2022 E-53773008-622.02-4679537 Muhasebe yetkilisi sertifikası ile görev yapmakta olan muhasebeci kadro unvanlı personele sayman unvanlı kadrolar için öngörülen ek göstergenin ödenip ödenemeyeceğine hakkında  
439 28.09.2022 E-53773008-622.02-4666486 Personel çalıştırılmasına ilişkin hizmet alımlarında giyim giderlerinin sözleşme gideri ve genel giderler içine dahil olduğu hakkında  
440 28.09.2022 E-53773008-622.02-4665037 Zabıta memurunun itfaiye eri kadrosuna Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde belirtilen sınav ve diğer şartları sağlaması halinde atanabileceği hakkında  
441 28.09.2022 E-53773008-622.02-4659427 Çarşı ve mahalle bekçilerinin belediyelerdeki idari hizmetler grubundaki kadrolara naklen atanabileceği hakkında  
442 28.09.2022 E-53773008-622.02-4637367 Sağlık memurunun görevlendirme ile başka bir birimde çalışması durumunda fiili hizmet zammından yararlanamayacağı hakkında  
443 27.09.2022 E-53773008-622.02- 4654736 Emekli astsubayın yeniden devlet memuru kadrosuna atanması hakkında  
444 27.09.2022 E-53773008-622.02- 4645089 Teknisyen olarak görev yapmakta iken kamu yönetimi mezunu olan ilgilinin intibakının yapılması gerektiği hakkında  
445 27.09.2022 E-53773008-622.02- 4644704 Pazarlama ve reklamcılık bölümü medya ve iletişim programı mezunlarının sözleşmeli tekniker olarak istihdamı hakkında  
446 27.09.2022 E-53773008-622.02- 4644184 En az 2 yıl hizmeti bulunan sözleşmeli personele iş sonu tazminatı ödenmesi gerektiği hakkında  
447 21.09.2022 E-53773008-622.02- 4616115 Bilgisayar işletmeni kadrosu karşılık gösterilerek sözleşmeli programcı istihdam edilemeyeceği hakkında  
448 21.09.2022 E-53773008-622.02- 4610971 İlk ataması 1-4 üncü derecelere yapılmayan memurlara kariyerlerine göre ek gösterge uygulamasından yararlanamayacağı hakkında  
449 20.09.2022 E-53773008-622.02-4596240 Sözleşme yenilemeyen sözleşmeli astsubayların 657 sayılı Kanunun 97 nci maddesinde yer alan bekleme süresine tabi olup olmadığı hakkında  
450 19.09.2022 E-53773008-622.02- 4588262 5393 sayılı Kanunun 49. maddesi hariç diğer kurumlardan vekâleten veya geçici olarak görevlendirilenlere sosyal denge tazminatı ödenemeyeceği hakkında  
451 19.09.2022 E-53773008-622.02- 4579607 Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında ilan edilen kadro için aranılan şartları taşımayan adayın ilan edilmeyen diğer kadrolara atamasının yapılamayacağı hakkında  
452 19.09.2022 E-53773008-622.02- 4576957 Özel kalem müdürlüğü kadrosuna vekalet halinde vekalet ücreti hakkında  
453 16.09.2022 E-53773008-622.02- 4573378 Avukat kadrosunda görev yapan personelin 2020-8 ve 2021-8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgeleri kapsamında idari izinli olduğu günlere ilişkin vekalet ücretinin ödenmesi hakkında  
454 15.09.2022 E-53773008-622.02-4544874 Belediye başkanının görevden alınması halinde belediye başkan vekilinin ödeneği ve ticari faaliyette bulunması hakkında  
455 14.09.2022 E-53773008-622.02-4544874 Ön lisans diploması üzerine lisans eğitimini tamamlayanların intibakının yapılamayacağı hakkında  
456 12.09.2022 E-53773008-622.02-4527791 Üst görevlerde asaleten en az altı ay süreyle çalışmış olanlar, alt görevlerde çalışma süresi şartı hariç olmak üzere, aranan diğer özel şartları taşımaları kaydıyla yönetim hizmetleri grubunda bulunan unvanlara atanabileceği hakkında  
457 12.09.2022 E-53773008-622.02-4483029 Avukatın hukuk müşaviri olarak atanması durumunda ek göstergesi hakkında  
458 12.09.2022 E-53773008-622.02-4475464 Mevzuata uygun olmadan sosyal denge sözleşmesi yapan idarelerin 7417 sayılı Kanun kapsamından yararlanması hakkında  
459 07.09.2022 E-53773008-622.02-4512431 Meslek yüksekokulu inşaat bölümü üzerine inşaat mühendisliği bitirenlerin intibakı ve mali hakları hakkında  
460 07.09.2022 E-53773008-622.02-4510153 Adalet Bakanlığında sağlık memuru olarak çalışmakta iken istifa eden personelin belediyelerde hangi unvanlara atanabileceği ve bekleme süreleri  hakkında  
461 07.09.2022 E-53773008-622.02-4507523 Görevde yükselme ve unvan değişikliği mevzuatında yer alan “başka unvanlı kadro” ifadesinden ne anlaşılması gerektiği hakkında  
462 07.09.2022 E-53773008-622.02-4486006 Belediye ve bağlı kuruluşlarında görev yapan personelin Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği kapsamında olmadığı hakkında  
463 06.09.2022 E-53773008-622.02-4496415 Meclis üyeleri arasından görevlendirilen belediye başkan yardımcısına sosyal denge tazminatı ödenemeyeceği hakkında  
464 06.09.2022 E-53773008-622.02-4495932 Norm kadroda alt gruplar arasında kadro aktarımının belediye meclis kararı ile belirli şartlar dahilinde yapılabileceği hakkında  
465 06.09.2022 E-53773008-622.02-4475565 Öğretmen kadrosunda görev yapmakta iken eğitmen kadrosuna ataması yapılan personele uygulanacak ek göstergeler hakkında  
466 01.09.2022 E-53773008-622.02-4467793 Mahalli idarelerde çözümleyici kadrosunda sözleşmeli personel olarak çalıştırılacaklarda bulunması gereken özellikler hakkında  
467 01.09.2022 E-53773008-622.02-4467211 Belediyelerde münhal bulunan şef kadrolarına görevde yükselme sınavı ile atama yapılabileceği hakkında  
468 01.09.2022 E-53773008-622.02-4465018 Belediye bağlı kuruluşlarında bulunan daire başkanı kadrolarına yapılacak atamalar hakkında  
469 31.08.2022 E-53773008-622.02-4455278 Şehir plancısı olarak görev yapmakta iken müdür olarak atananların mali hakları hakkında  
470 26.08.2022 E-53773008-622.02-4437833 Kamu yönetimi ve radyo, televizyon ve sinema lisans bölümü mezunu ile eğitim fakültesi mezunu olanların sözleşmeli personelin istihdamı ve sözleşmeli personelin imza yetkisi hakkında
471 26.08.2022 E-53773008-622.02-4421620 Gazi Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği bölümünün mesleki bir teknik yükseköğretim olmadığı hakkında  
472 26.08.2022 E-53773008-622.02-4414437 Hacettepe Üniversitesinde sağlık teknisyeni olarak görev yapmakta iken belediyelere teknisyen unvanıyla atanan personelin sağlık teknisyeni kadrosuna atanıp atanamayacağı hakkında  
473 25.08.2022 E-53773008-622.02-4423536 3269 sayılı Kanuna tabi uzman çavuş olarak görev yapmakta iken devlet memuriyetine atananların intibakı hakkında  
474 24.08.2022 E-53773008-622.02-4412357 Ebelik bölümü mezunlarının hemşire kadrosunda sözleşmeli personel olarak istihdam edilemeyeceği hakkında  
475 23.08.2022 E-53773008-622.02-4391910 Sözleşmeli olarak istihdam edilen personelin hastalık ve refakat izinleri hakkında
476 23.08.2022 E-53773008-622.02-4357103 Personel çalıştırılmasına dayalı hizmetlerinin gördürülmesine ilişkin olarak kurulan şirketlerle yapılan sözleşmelerin süreleri hakkında  
477 19.08.2022 E-53773008-622.02-4364313 Meslekten çıkarma cezası ile tecziye edilen polisin diğer kamu kurum ve kuruluşlarında hangi sınıf ve unvanlara atamasının yapılabileceği hakkında  
478 19.08.2022 E-53773008-622.02-4376377 Ön lisans mezunu olup herhangi bir müdürlüğü vekaleten yürüten personele ödenecek olan vekalet aylığı hakkında  
479 19.08.2022 E-53773008-520-4333583 Laborant (ön lisans) kadrosunda bulunan ve daha sonra Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sağlık Yönetimi bölümünü bitiren personelin ek göstergesi ile zam ve tazminatları hakkında  
480 18.08.2022 E-53773008-622.02-4371458 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 37. maddesi kapsamına mahalli idarelerin girmediği hakkında  
481 18.08.2022 E-53773008-622.02-4368340 Teknik Eğitim Fakültesi Yapı Öğretmenliği bölümü lisans mezunlarının 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesine istinaden teknik ressam unvanı ile sözleşmeli personel olarak istihdam edilip edilemeyeceği hakkında  
482 16.08.2022 E-53773008-622.02-4347242 3. Derece şoför kadrosu ihdas edilmesinin mümkün olmadığı hakkında  
483 16.08.2022 E-53773008-622.02-4319524 65 yaşını geçmiş öğretim üyesinin 2547 sayılı Kanunun 38. maddesi çerçevesinde görevlendirilmesi hakkında  
484 15.08.2022 E-53773008-622.02-4327229 6360 sayılı Kanun ile tüzel kişiliği sonlandırılarak 31.3.2014 tarihinde başka idarelere devrolan personelin kıdem yılı hesaplanmasında esas alınacak başlangıç yılı hakkında  
485 15.08.2022 E-53773008-622.02-4326230 Araştırma görevlisi olarak görev yapmakta olanların belediyelerde unvan değişikliğine tabi kadrolara atanıp atanamayacağı hakkında  
486 15.08.2022 E-53773008-622.02-4280544 Uluslararası alanda faaliyet gösteren kamu yararına çalışan derneklerde kamu personelinin geçici görevlendirilmesi hakkında  
487 12.08.2022 E-53773008-622.02-4327668 Tüzel kişiliği kaldırılan köylerde çalışmakta iken devredilen personelin yıllık izinlerinin de devredildiği hakkında  
488 12.08.2022 E-53773008-622.02-4318349 Farklı kurum ve firmalarda çalışmakta iken mahalli idarelere ait şirkette işçi statüsünde görev yapanların kıdem tazminatları hakkında  
489 10.08.2022 E-53773008-622.02-4306399 Belediye başkan yardımcısı kadrosuna atanacak personelde aranılan şartlar hakkında  
490 10.08.2022 E-53773008-622.02-4305506 Gelir uzmanı kadrosunda görev yapmakta iken belediye ve bağlı kuruluşlarındaki münhal bulunan uzman kadrosuna atanan personelin ek ödeme oranı hakkında  
491 10.08.2022 E-53773008-622.02-4296946 Muhasebeci kadrosunda görev yapan personelin özel hizmet tazminatı hakkında  
492 10.08.2022 E-53773008-622.02-4296659 Arazi tazminatının ödenmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında  
493 10.08.2022 E-53773008-622.02-4281159 Belediye başkan yardımcısı olarak görev yapmakta iken uzman kadrosuna ataması yapılan personelin ek göstergesi hakkında  
494 10.08.2022 E-53773008-622.02-4236790 Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına katılmadan sınıf değişikliği hakkında  
495 10.08.2022 E-53773008-622.02-4225270 Birim müdürü ve üstü kadrolara atananların ve görevden alınanların meclisin bilgisine sunulması hakkında  
496 10.08.2022 E-53773008-622.02-4126146 İki yıllık teknik önlisans mezuniyeti olan kişinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesine göre sözleşmeli teknisyen olarak istihdam edilip edilemeyeceği hakkında  
497 05.08.2022 E-53773008-622.02-4259048 Sözleşmeli personele toplu sözleşme ikramiyesi ödenip ödenemeyeceği hakkında  
498 05.08.2022 E-53773008-622.02-4248508 Yaş haddini beklemek üzere memuriyetten çekilen bir personelin yeniden memuriyete dönmek istemesi halinde bekleme süresine tabi olup olmayacağı hakkında  
499 22.07.2022 E-53773008-900-4152760 İşçi kadrosunda görev yapan personelin başka bir kamu kurumuna naklinin mümkün olup olmadığı hakkında
500 19.07.2022 E-53773008-622.02-4112200 Gizlilik dereceli birimlerin ve kısımların tespiti ile güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılması hakkında  
501 19.07.2022 E-53773008-622.02-4110934 Belediye şirket işçisinin arkeolog olarak görevlendirilmesi hakkında
502 19.07.2022 E-53773008-622.02-4102338 Sözleşmeli personelin müdür kadrolarına tedviren de olsa görevlendirilemeyeceği hakkında  
503 07.07.2022 E-53773008-622.02-4102963 Lise hazırlık sınıfı okuyanlara ilave bir kademe verilmesi hakkında  
504 07.07.2022 E-53773008-622.02-4089920 Belediye bağlı kuruluşlarında görev yapan müfettişlerinin ek göstergeleri hakkında  
505 06.07.2022 E-53773008-622.02-4092284 Sağlık teknikerlerinin sözleşmeli olarak çalıştırılmasında göz önünde bulundurulması gereken hususlar hakkında  
506 06.07.2022 E-53773008-622.02-4078068 Arşiv araştırma ve/veya güvenlik soruşturma raporlarının değerlendirilmesi hakkında  
507 06.07.2022 E-53773008-622.02-4057311 Hakkında yürütülen soruşturmanın takipsizlik kararıyla sonuçlanmasının memur kadrolarına atanmaya engel olup olmadığı hakkında  
508 05.07.2022 E-53773008-622.02-4061698 İdari izin verilen günlerinde komisyonlarda görevli olan meclis üyesi ve diğerlerine ücret ödenip ödenemeyeceği hakkında  
509 01.07.2022 E-53773008-622.02-4056289 Tasarruf Tedbirleri Genelgesi kapsamında belediye şirket işçilerinin fazla mesai alacak şekilde çalıştırılması hakkında  
510 01.07.2022 E-53773008-622.02-4047516 Yurtdışı eğitim kurumlarının ve bölümlerinin Yükseköğretim Kurulunun denklik listesinde yer alması halinde intibak işlemi yapılması hakkında  
511 01.07.2022 E-53773008-622.02-4045189 Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünde sözleşmeli personel olarak çalışanların 657 sayılı Kanunun 92. maddesi çerçevesinde açıktan atanamayacağı hakkında  
512 01.07.2022 E-53773008-000-4041307 İş makinesi sürücüsü kadrosunda istihdam edilen personelin özlük dosyasında sürücü sertifikası veya belgesi olmaması halinde hangi iş makinelerini kullanabileceği hakkında  
513 01.07.2022 E-53773008-622.02-4038002 Sözleşmeli personel ücretlerinin hangi tarihte belirleneceği ve belirlenen ücretlerin değiştirilip değiştirilemeyeceği hakkında  
514 01.07.2022 E-53773008-622.02-4035221 Memur statüsünde görev yapan personelin özel sektörde işçi ve sözleşmeli statüde geçirdiği emeklilik hükümlerine tabi eylemli hizmet sürelerinin kazanılmış hak aylığı ve yıllık izin sürelerinin hesabında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hakkında  
515 01.07.2022 E-53773008-622.02-4016213 Arife günü nakdi kumanya yardımı yapılıp yapılamayacağı hakkında  
516 22.06.2022 E-53773008-622.02-3938427 Programcı kadrosunda görev yapmakta olan ilgilinin bitirdiği çevre mühendisliği bölümünün mesleki bir üst öğrenim olmaması sebebiyle mühendis kadrosu için öngörülen zam ve tazminatlardan yararlanamaması hakkında  
517 20.06.2022 E-53773008-622.02-3940766 Nakdi kumanya yardımından sadece sözleşmeli personel için sigorta primi kesintisi yapılacağı hakkında  
518 20.06.2022 E-53773008-622.02-3914594 Meclis üyeleri arasından görevlendirilen belediye başkan yardımcıları hakkında bu sıfatları dikkate alınarak görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanamayacağı hakkında  
519 16.06.2022 E-53773008-622.02-3919995 İlkokul mezunu personelin açık öğretim okulundan önce ortaokulu ardından liseyi bitirmesi halinde intibak işlemleri hakkında  
520 16.06.2022 E-53773008-622.02-3907271 Tapu müdürünün belediyede münhal olan emlak ve istimlak müdürü kadrosuna atanması halinde uygulanması gereken ek gösterge hakkında  
521 16.06.2022 E-53773008-622.02-3906446 657 sayılı Kanuna tabi mühendis kadrosunda çalışmakta iken 1. derece belediye başkan yardımcısı ile imar ve şehircilik müdürü kadrosuna atanan personele uygulanacak ek göstergeler hakkında  
522 16.06.2022 E-53773008-622.02-3902763 Mühendis unvanlı kadro istihdam edilen personelin müdür olması halinde hangi ek göstergeden faydalanacağı hakkında  
523 16.06.2022 E-53773008-622.02-3898510 Sözleşmeli personelin yıllık izinlerinin hesaplanmasında daha önce 217 sayılı KHK kapsamında geçen hizmet süresinin dahil edilmesi hakkında  
524 14.06.2022 E-53773008-622.02-3885620 Muhasip yardımcısı kadrosunda iken istifa eden personelin yeniden memuriyete başlaması halinde atanacağı kadro unvanı hakkında  
525 13.06.2022 E-53773008-622.02-3875947 Daire başkanı kadrosuna 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 68B maddesinin ek hükmü uyarınca 5 yıllık hizmet süresi şartını sağlayanların atanıp atanamayacağı hakkında  
526 13.06.2022 E-53773008-622.02-3866465 Belediyenin diğer birimlerinde görevlendirilen zabıta personeline maktu fazla çalışma ücretinin ödenip ödenmeyeceği hakkında  
527 13.06.2022 E-53773008-622.02-3777796 Dekoratör unvanlı sözleşmeli personelin mali hakları hakkında  
528 10.06.2022 E-53773008-622.02-3842049 Personelin işlemiş olduğu bir suçtan dolayı ilgili kişi hakkında hem disiplin kovuşturması hem de cezai kovuşturma yapılıp yapılamayacağı hakkında  
529 10.06.2022 E-53773008-622.02-3841846 Bilgisayar işletmeni kadrosunda görev yapan lise mezunu personelin şef vekili olarak görev yapıp yapamayacağı ile vekâlet aylığı alıp alamayacağı hakkında
530 10.06.2022 E-53773008-622.02-3764035 Veri hazırlama ve kontrol işletmeninin boş bulunan şube müdürü kadrosuna vekâleten atanması halinde ilgiliye vekâlet aylığı, zam ve tazminatlar ile ek ödeme farkının ödenip ödenemeyeceği hakkında  
531 09.06.2022 E-53773008-622.02-3677466 Yüksekokul sekreterinin belediyelerde hangi unvana denk olduğu hakkında  
532 07.06.2022 E-53773008-622.02-3823784 2021/14 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinin Uygulanması bakımından 657 sayılı Kanunun 68/B maddesine göre memur ve VHKİ kadrolarına atama yapılması hakkında  
533 07.06.2022 E-53773008-900-3825924 Norm kadroda belediye grubunun alt gruplara düşmesi halinde yapılacak işlemler hakkında  
534 06.06.2022 E-53773008-622.02-3819560 Biolog kadrosunda görev yapan personele ek özel hizmet tazminatı ödenmesi hakkında  
535 06.06.2022 E-53773008-622.02-3813999 Kamu Yönetimi bölümü mezunlarının sözleşmeli ekonomist olarak istihdam edilip edilmeyeceği hakkında  
536 06.06.2022 E-53773008-622.02-3809410 Öğretmen kadrosunda görev yapanların sınavsız eğitmen kadrosuna atanması hakkında  
537 06.06.2022 E-53773008-622.02-3804362 Emeklilik sonrası yeniden müfettişliğe atanma talebinin Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde düzenlenmemesi  
538 06.06.2022 E-53773008-622.02-3803298 İşçi olarak istihdam edilenlerin statü değişikliği hakkında  
539 06.06.2022 E-53773008-622.02-3795735 THS'de görev yapıp mesleği ile ilgili olmayan bir bölümü bitirenlere ödenecek zam ve tazminatlar hakkında  
540 06.06.2022 E-53773008-622.02-3780796 Belediye başkan yardımcısının müdür olarak atanması halinde ek gösterge farkı ve kesintiler hakkında  
541 06.06.2022 E-53773008-622.02-3773733 Sözleşmeli personele belediyelerde yöneticilik görevi verilemeyeceği hakkında  
542 31.05.2022 E-53773008-622.02-3750878 Sözleşmeli personelin hastalık izinleri hakkında uygulanacak mevzuat hakkında  
543 30.05.2022 E-53773008-622.02-3742976 Zabıta personeline verilecek giyecek yardımında belirlenen standart fiyat dışına çıkılması hakkında  
544 27.05.2022 E-53773008-622.02-3737994 Görevi kötüye kullanma suçundan hapis cezası kesinleşen personelin durumu hakkında  
545 27.05.2022 E-53773008-622.02-3736939 Mühendis olarak görev yapanların daha önce hizmet alımı suretiyle geçen hizmetlerinin kazanılmış hak aylığında sayılması hakkında  
546 25.05.2022 E-53773008-622.02-3725385 Mühendis kadrosunda görev yapmakta iken belediye başkan yardımcısı olarak atananların ek göstergesi hakkında  
547 25.05.2022 E-53773008-622.02-3715791 Ek özel hizmet tazminatı ödenmesinde kurumların takdir yetkisi olmadığı hakkında  
548 23.05.2022 E-53773008-622.02-3697080 65 yaşını dolduran tabiplerin belediye ve bağlı kuruluşlarında çalışıp çalışamayacağı hakkında  
549 23.05.2022 E-53773008-622.02-3627924 Diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki personelin belediyelerde geçici görevlendirilmesi hakkında  
550 23.05.2022 E-53773008-622.02-3624064 Sağlık nedeniyle görevinde bulunmayan müdür yerine vekalet eden personele vekalet aylığı ödenmesi hakkında  
551 23.05.2022 E-53773008-622.02-3589557 6111 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki ve sonraki sürelere ilişkin derece ve kademe ilerlemesi hakkında  
552 20.05.2022 E-53773008-622.02-3678176 Diğer Kadrolardan Müfettiş Kadrolarına Atama Yapılamayacağı hakkında  
553 20.05.2022 E-53773008-622.02-3626586 Doğum Sebebiyle Yarım Gün Çalışma İzni hakkında  
554 20.05.2022 E-53773008-622.02-3586181 TSK’dan sağlık sebebiyle ayrılan personelin belediyelerde münhal olan kadrolara açıktan atanıp atanamayacağı hakkında   
555 20.05.2022 E-53773008-622.02-3568698 3. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında ilave derece ve kademe verilmesinden hangi personelin yararlanacağı hakkında  
556 16.05.2022 E-53773008-929-3628625 Peyzaj mimarının kısmi zamanlı olarak sözleşmeli çalıştırılıp çalıştırılamayacağı hakkında  
557 16.05.2022 E-53773008-622.02-3631719 Zabıta Müdürü kadrosuna önlisans mezunlarının atanıp atanamayacağı hakkında  
558 12.05.2022 E-53773008-622.02-3616834 Belediye başkan yardımcısı kadrosunda en az 6 ay çalışanların sınavsız şef kadrosuna atanması hakkında  
559 11.05.2022 E-53773008-622.02-3626496 Özel Güvenlik ve Koruma programı mezunlarının tekniker olarak sözleşmeli çalıştırılması hakkında  
560 10.05.2022 E-53773008-622.02-3610934 Engelli personel istihdam oranlarının hesaplanması hakkında  
561 9.05.2022 E-53773008-622.02-3584174 Lise mezunu personelin zabıta müdürü kadrosuna atanması hakkında  
562 28.04.2022 E-53773008-622.02-3558522 Büyükşehir, il, ilçe ve belde belediyelerinin personel gider oranlarının hesaplanması hakkında  
563 28.04.2022 E-53773008-622.02-3526508 Görev yeri katı atık aktarma istasyonları ve tesisleri olarak gösterilen personele geçici görev yolluğu ödenemeyeceği hakkında  
564 28.04.2022 E-53773008-622.02-3546041 Teknik öğretmen okulu mezununun ek gösterge ve özel hizmet tazminatı hakkında  
565 27.04.2022 E-53773008-622.02-3553090 Engelli memur istihdamında dikkate alınması gereken oran hakkında  
566 26.04.2022 E-53773008-622.02-3544432 İl belediyelerinde görev yapan müfettişlere makam, görev ve temsil tazminatı ödenemeyeceği hakkında  
567 25.04.2022 E-53773008-622.02-3520481 İtfaiye teşkilatında tekniker olarak görev yapan personele maktu mesai ödenip ödenmeyeceği hakkında  
568 25.04.2022 E-53773008-622.02-3519595 Askeri unvanlı personelin istifa etmesi ve belediyelerde yeniden göreve başlaması halinde uygulanması gereken ek gösterge hakkında  
569 25.04.2022 E-53773008-622.02-3514935 Hizmet sınıfı değişen personelin eski hizmet sınıfına atanması durumunda bekletilen sürelerinin değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hakkında  
570 21.04.2022 E-53773008-622.02-3504558 Dekoratör unvanlı sözleşmeli personelin arazi tazminatı hakkında  
571 20.04.2022 E-53773008-622.02-3458871 Askeri personelin istifa ederek belediyelerdeki tekniker kadrosuna açıktan atanması hakkında  
572 19.04.2022 E-53773008-622.02-3465672 696 Sayılı KHK Kapsamında İşçi Statüsündeki Personelin Yeniden İşe Başlatılması hakkında  
573 19.04.2022 E-53773008-622.02-3456897 Geriye doğru vekalet aylığı ödenip ödenemeyeceği hakkında  
574 15.04.2022 E-53773008-622.02-3367750 Engelli personelin erken emekliliğe hak kazandığı ve bu sebeple iş sözleşmesinin resen sona erdirilerek emekli edilip edilemeyeceğine hakkında  
575 14.04.2022 E-53773008-622.02-3441843 Yemek yardımına ilişkin düzenlemenin yayımlandığı tarihte yürürlüğe gireceği ve belediye başkanlarının da yararlanabileceği hakkında  
576 12.04.2022 E-53773008-622.02-3410151 Zabıta Memuru hizmet süresinin alt hizmet süresi kapsamında değerlendirilmesi hakkında  
577 08.04.2022 E-53773008-622.02-3373436 Ekonomist kadrosunda görev yapanlara ek özel hizmet tazminatı ödenemeyeceği hakkında  
578 25.03.2022 E-53773008-622.02-3269519 Sözleşmeli peyzaj mimarına arazi tazminatı ödenip ödenemeyeceği hakkında  
579 25.03.2022 E-53773008-622.02-3252867 Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının sözleşmeli personel istihdamına engel olup olmayacağı hakkında  
580 14.03.2022 E-53773008-622.02-3181494 Müdür kadrosuna atanan mühendisin özel hizmet tazminatı hakkında  
581 22.02.2022 E-53773008-622.02-2987238 Mühendis olarak çalışmakta iken belediye başkan yardımcılığı kadrosuna atanan ve ayrıca imar ve şehircilik müdür vekilliği görevi yürütenlerin mali hakları hakkında  
582 28.01.2022 E-83683335-929-2814236 Geçici işçilerin çalışma sürelerinin uzatılıp uzatılamayacağı hakkında  
583 28.01.2022 E-83683335-929- 2794587 Sözleşmeli Personelin Sendika Üyeliği ve Ücretler hakkında
584 22.01.2022 E-83683335-929-3010948 Uzman erbaşların zabıta memuru kadrosuna atanıp atanamayacağı hakkında  
585 19.01.2022 E-53773008-622.02-2735507 Sınavda ilan edilmeyen kadrolara atama yapılması hakkında  
586 19.01.2022 E-53773008-622.02-2733650 Zabıta memurunun özel hizmet tazminatı hangi oranlar üzerinden ödeneceği hakkında  
587 19.01.2022 E.-83683335-929-2735351 Sözleşmeli Personel Ücret Tespiti, Vergi Kesintisi ve Sözleşme Yenileme İşlemleri Hk.  
588 18.01.2022 E.-53773008-622.02-2715831 Veznedar kadrosunda görev yapan personele toplu sözleşme ile bazı hizmet kollarına getirilen ilave mali sorumluluk zammı verilip verilmeyeceği hk.  
589 18.01.2022 E-53773008-622.02-2695062 Sözleşmeli personele arazi tazminatı ödenip ödenemeyeceği hakkında  
590 18.01.2022 E-53773008-622.02-2695050 İşçi statüsünde çalıştırılan personelin gerçekleştirme görevlisi olamayacağı hakkında  
591 10.01.2022 E.-53773008-622.02-2598360 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi görev yapmakta iken istifa eden sözleşmeli personelin 657 sayılı Kanunun 92 inci maddesine göre memur kadrosuna atanıp atanamayacağı hk.  
592 10.01.2022 E-53773008-622.02-2583536 Teknik Eğitim Fakültesinden mezun olanların tekniker unvanını kullanamayacakları hakkında  
593 06.01.2022 E-53773008-622.02-3742976 İşçi statüsünde görev yapan personelin taşınır kayıt yetkilisi olarak görevlendirilmesi hakkında  
594 06.01.2022 E-53773008-622.02-2586986 Evlendirme memurlarına fazla çalışma ücreti ödenemeyeceği hakkında  
595 05.01.2022 E-53773008-622.02-2567888 Ön lisans mezunu olarak ataması yapılan personelin lisans mezunu olması halinde başlangıç derecesi hakkında  
596 05.01.2022 E-53773008-622.02-2576065 Belediye başkan yardımcısı kadrosuna vekalet eden mühendise arazi tazminatı ödenip ödenemeyecepi hakkında  
597 05.01.2022 E-53773008-622.02-2403191 Belediye başkan yardımcısı, müdürü, muhasebeci, sayman gibi kadroların kariyer meslek olarak sayılmasının mümkün bulunmadığı hakkında  
598 28.12.2021 E-53773008-622.02-2312220 Atıksu Arıtma Tesisinde tesis sorumlusu olarak görev yapan personelin unvanının 'tesis sorumlusu olarak' düzeltilemeyeceği hakkında  
599 22.12.2021 E-53773008-622.02-2515173 Fiili hizmet zammının görevde yükselme sınavında dikkate alınamayacağı hakkında  
600 20.12.2021 E-53773008-622.02-2480217 Belediye başkan vekili ödeneğinin hangi oran üzerinden ödeneceği hakkında  
601 13.12.2021 E.-53773008-622.02-2436463 2828 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesine göre unvan değişikliği ataması yapılıp yapılamayacağı hk.  
602 11.12.2021 E-53773008-622.02-2427565 6360 s. Kanun ile devredilen işçilerin yıllık izninin nasıl hesaplanacağı hakkında  
603 11.12.2021 E-53773008-622.02-2424020 Belediye başkan yardımcısı kadrosunda görev yapanların atanabileceği kadrolar hakkında  
604 09.12.2021 E-53773008-622.02-2412107 Yeniden memuriyete atananlara harcırah verilemeyeceği hakkında  
605 09.12.2021 E-53773008-622.02-2391946 İstifa edip açıktan belediyeye atanan polis memuruna verilecek ek gösterge hakkında  
606 09.12.2021 E-53773008-622.02-2377182 Sözleşmeli personele geriye dönük aile yardım ödeneği verilip verilemeyeceği hakkında  
607 07.12.2021 E-53773008-622.02-2388959 Daha önce zabıta personeli olarak geçen sürenin görevde yükselmede aranan alt kadroda geçen hizmet süresinden sayılıp sayılamayacağı hakkında  
608 06.12.2021 E-53773008-622.02-2329770 Şube müdürü kadrosuna atanan mühendise ödenecek ek gösterge hakkında  
609 06.12.2021 E-53773008-622.02-2311822 4857 s. Kanuna göre yıllık ücretli izin uygulaması hakkında  
610 06.12.2021 E.-53773008-622.02-2274267 Tekniker kadrosunda görev yapmakta iken Anadolu Üniversitesi Konaklama İşletmeciliği lisans programından mezun olan personelin intibakının yapılıp yapılmayacağı hk.  
611 29.11.2021 E-53773008-622.02-2254934 Belediye meclis üyeliğinde geçen hizmet süresi - görevde yükselme  
612 29.11.2021 E-53773008-622.02-2205623 657 sayılı Kanunun 37. maddesinin uygulaması hakkında  
613 29.11.2021 E.-53773008-622.02-2288707 Emekli olduktan sonra memuriyete açıktan atanan ve kendi isteği ile tekrar emekli olan personele 375 sayılı KHK’da belirtilen tazminatın ödenip ödenmeyeceği hk.  
614 25.11.2021 E-53773008-622.02-2266915 Satınalma işlerinde görevlendirilen zabıta personeline maktu çalışma ücreti ödenip ödenemeyeceği hakkında  
615 25.11.2021 E-53773008-622.02-2264091 İşçi statüsünde istihdam edilen personelin mesai saatlerinin nasıl belirleneceği hakkında  
616 25.11.2021 E-53773008-622.02-2171823 İş sağlığı uzmanlarına ilave ek özel hizmet tazminatı ödenip ödenemeyeceği hakkında  
617 18.11.2021 E-53773008-622.02-2221035 Psikolog ve sosyal çalışmacı unvanlı kadrolara atanacaklarda aranılan eğitim şartı  
618 15.11.2021 E.-53773008-622.02-2206875 2021/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesine göre 4. Derece Mühendisin 657 sayılı Kanunun 68/B maddesi kapsamında 1. Derece Kadroya Atanıp Atanamayacağı Hk.  
619 12.11.2021 E-53773008-622.02-2015046 Personel oranı yasal sınırları aşmış belediyelerde geçici görevlendirme yapılıp yapılamayacağı hakkında  
620 09.11.2021 E-53773008-622.02-2144844 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun uygulanması hakkında  
621 08.11.2021 E-53773008-622.02-2098392 7075 sayılı Kanun gereğince iade edilen personelin mali haklarının nasıl ödeneceği hakkında  
622 08.11.2021 E-53773008-622.02-2098282 İşçi statüsünde görev yapanların çevre görevlisi olarak görevlendirilebileceği hakkında  
623 08.11.2021 E-53773008-622.02-2080582 İşçi statüsüne geçirilmeyenlere ödenecek kıdem ve ihbar tazminatı hakkında  
624 08.11.2021 E-53773008-622.02-2074061 657 sayılı Kanunun 72. maddesi uygulaması hakkında  
625 08.11.2021 E-53773008-622.02-2057076 Kendi isteği ile istifa eden memura emeklilik harıcrahı ödenemeyeceği hakkında  
626 08.11.2021 E-53773008-622.02-2042932 Geçici işçinin işe iadesine ilişkin bir düzenleme bulunmadığı, ilk defa alım prosedürüne tabi olduğu hakkında  
627 08.11.2021 E-53773008-622.02-2024277 7075 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde göreve iade edilen personele mali ve sosyal hakların Belediye tarafından ödenmesi gerektiği hakkında  
628 04.11.2021 E-53773008-622.01-2112108 Engelli memur istihdamı için Bakanlığımızdan izin alınmasına gerek bulunmadığı hakkında  
629 04.11.2021 E-53773008-622.02-2045528 Kamu yönetimi mezunlarının sözleşmeli olarak istihdamı hakkında  
630 02.11.2021 E-53773008-622.02-2010394 Belediye şirketlerinde istihdam edilen işçilerin emeklilik nedeniyle iş akdinin feshedilmesi  
631 07.10.2021 E.-83683335-929-1908699 Sözleşmeli Personele Aile Yardımı Ödenmesi Gerektiği Hk.  
632 05.03.2021 E-83683335-622.02-21430 Belediye şirketinde görev yapan özel güvenlik personelinin idari takibi, performans kontrolü, vardiyası vb. görevlerin kim tarafından yapılacağı hakkında  
633 01.03.2021 E-83683335-622.02-313140 Tam zamanlı sözleşmeli mühendisin kısmi zamanlı olarak çalıştırılıp çalıştırılamayacağı hakkında  
634 02.02.2021 E-83683335-903.02.01-207619 Covid-19 salgını nedeniyle iptal edilen veya ertelenen yabancı dil sınavlarının telafisi hakkında
635 01.02.2021 83683335-929-59674 Sözleşmeli personelin sayı ve unvan bazında atama yetkisinin Belediye başkanına ait olduğu, bunların ücretlerinin belirlenmesinde ise belediye meclisinin yetkili olduğu hakkında  
636 06.01.2021 83683335-900-8491 Mevcut sözleşmeli personelin sözleşmelerinin yenilenmesi hususunun yeni personel alımı olarak görülemeyeceğinden, personel gider oranının aşılması durumunda sözleşmeli personelin sözleşmelerinin yenilenmesi gerektiği hakkında  
637 17.12.2020 83683335-929-267845 Bilgisayar programcılığı belgesine sahip ilgilinin, görevde yükselme ve unvan değişikliği ile sözleşmeli personel esaslarına ait mevzuatta yer alan niteliklere haiz olması kaydıyla, sözleşmeli programcı olarak atanabileceği hakkında
638 23.11.2020 E-83683335-929-230955 Vekalet Aylığı, Zam ve Tazminat ile Ek Ödeme Farkı hakkında  
639 16.11.2020 83683335-929-234905 Sözleşmeli çözümleyici için yabancı dil şartı aranmayacağı ile daha önce TSK’da üsteğmen ve yüzbaşı görevinde bulunan personelin sınavsız şef, uzman veya müdür unvanlı kadrolara atanması hakkında
640 12.11.2020 83683335-900-240055 Uzman erbaşın istifa ederek belediyede münhal bulunan memur, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına atanıp atanamayacağı hakkında  
641 27.10.2020 E-83683335-929-227476 Geçici işçi istihdam edilmesi hakkında  
642 12.10.2020 83683335-929-E.189755 Zabıta destek hizmetlerinin, belediye şirketine gördürülmesinin mümkün bulunduğu, mevzuatla doğrudan zabıta birimine verilen görevlerin ise belediye personel şirketine gördürülemeyeceği hakkında  
643 29.09.2020 E-64913683-045.02-2164666 Daire başkanı kadrosuna atanmada işçilikte geçen sürelerin değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hakkında  
644 23.09.2020 48563918-900-E.200333 Belediye şirketinde özel güvenlik müdürünün, bu işinin yanında insan kaynakları ve eğitim müdürü olarak çalıştırılamayacağı hakkında  
645 15.09.2020 83683335-929-E.193463 Üniversitelerin “uluslararası ilişkiler” ve “işletme” lisans programından mezun olanların, hangi unvanlarda sözleşmeli personel olarak çalıştırılabileceği hakkında  
646 10.09.2020 83683335-929-E.187048 Belediye Başkan Yardımcısı kadrosuna atanma hakkında  
647 28.08.2020 83683335-929-E.181743 Sözleşmeli personelin programcı kadrosunda çalıştırılıp çalıştırılmayacağı hakkında
648 10.08.2020 83683335-622.02-E.166639 İç Mimarlık mezunu olan personelin sözleşmeli olarak mimar veya dekoratör kadrosuna atanıp atanamayacağı hakkında
649 27.07.2020 83683335-929-E.159144 Belediye Başkan yardımcısı iken Müdür kadrosuna atanma hakkında  
650 23.07.2020 83683335-900-E.150036 Personel çalıştırılmasına dayalı doğrudan hizmet alımında süreler hakkında  
651 23.07.2020 83683335-622.02-E.153868 İlgili kurumun görüşü alınarak geçici görevlendirme hakkında  
652 21.07.2020 83683335-520-E.151243 İstifa eden uzman jandarmanın belediyede boş bulunan memur kadrosuna atanması hakkında  
653 20.07.2020 83683335-929-E.144487 10.001'den 50.000'e kadar olan belediyelerde Belediye Başkanı ödeneğinin hesaplanması hakkında  
654 20.07.2020 83683335-929- E.143860 Uzman erbaşın istifası sonrası memuriyete atanması hakkında  
655 20.07.2020 83683335-929-E.136074 Belediye güvenlik hizmetlerinin belediye personel anonim şirketine gördürülmesi hakkında  
656 14.07.2020 83683335-900-E.135788 2020/2 Sayılı Genelge öncesi istihdam edilen sözleşmeli personel atanması hakkında  
657 13.07.2020 83683335-900-E.134549 Diğer personel gruplarından avukatlık hizmetleri grubuna aktarım yapılamayacağı hakkında  
658 12.07.2020 83683335-900-E.133727 Hizmet birliklerinin personel çalıştırılması işlerinin belediye şirketine gördürülüp gördürülmeyeceği hakkında  
659 29.06.2020 83683335-900-E.128374 Belediyede engelli işçi istihdamı hakkında  
660 22.05.2020 48563918-900-97615 Dondurulmuş kadrolardan boş olan belediye başkan yardımcısı kadrosunun meclis kararıyla iptal edilerek ilgili Yönetmeliğe uygun hale getirilmesi gerektiği hakkında  
661 29.04.2020 48563918-900-E.92219 Teftiş kurulu müdürü kadrosu iptal edilmeksizin ayrıca insan kaynakları ve eğitim müdürü kadrosunun ihdas edilebileceği hakkında  
662 17.04.2020 83683335-929-E.89797 Belediyeler arasında geçici görevlendirme yapılıp yapılamayacağı hakkında
663 09.04.2020 16500952-900-E.84273 Belediye sınırları dışındaki köylerde meydana gelen yangınlara müdahalede bulunulması ile itfaiye teşkilatı ve personelinin denetlenmesi hakkında  
664 03.04.2020 16500952-900-E.81826 Zabıta Müdürü kadrosuna atama yapılması hakkında  
665 02.04.2020 83683335-900-E.40859 Belediyelerde personel gider oranının belirlenmesi hakkında  
666 19.02.2020 75850160-102.01.01-E.13578 Gazetecilik bölümü mezunlarının kameraman olarak istihdam edilemeyeceği hakkında  
667 17.12.2019 83683335-900- E.297263 Belediye şirketlerine personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında işçi alımında Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması işlemlerinin hangi birim tarafından yürütüleceği hakkında  
668 04.11.2019 48563918-000-E.256991 Görevde yükselme çerçevesinde müdürlük sınavına başvuru için, son müracaat tarihi itibarıyla lisans mezunu olması gerektiği hakkında  
669 17.10.2019 48563918-900-E.242472 Belediye şirketlerinde yeni personel istihdamı hakkında  
670 29.08.2019 48563918-622.02-E.199701 Terörle mücadele kanunu kapsamında ilk defa atanan personelin görevde yükselme sınavına tabi olup olmayacağı hakkında  
671 19.07.2019 16500952-900-E.165023 Sözleşmeli personele ödenecek ücretin belirlenmesi hakkında  
672 19.07.2019 83683335-900-E.168868 5 ay hapis cezası alarak devlet memurluğundan çıkarılan kişinin belediye şirketine işçi olarak alınıp alınmayacağı hakkında  
673 18.07.2019 16500952-900-164857 Müdür kadrosunda görev yapmakta iken mühendis kadrosuna naklen atanan personelin yeniden müdür kadrosuna atanıp atanamayacağı hakkında  
674 16.07.2019 83683335-900-E.162783 Personel gider oranının nasıl hesaplanacağı hakkında
675 05.07.2019 83683335-900-E.157039 Personel gider oranının nasıl hesaplanacağı hakkında
676 22.05.2019 16500952-900-E.120160 Zabıtanın görev ve yetkileri arasında sayılan denetim faaliyetleri ile yasal işlem uygulama yetkisi hakkında  
677 21.05.2019 83683335-900-E.119882 Sözleşmesi feshedilen eski hükümlünün işe iade edilip edilmeyeceği hakkında  
678 15.03.2019 16500952-900-E.61095 Boş kadro olarak ilan edilmeyen zabıta komiseri kadrolarına başarı sıralaması dışında kalanlardan atama yapılıp yapılmayacağı hakkında  
679 12.03.2019 16500952-900-E.56460 Zabıta Amirliği kadrosuna atama yapılması nedeniyle boşalan Zabıta Komiseri kadrosuna Görevde Yükselme Sınavı sonucunda yedek olarak belirlenen personelden atama yapılıp yapılamayacağı hakkında  
680 27.02.2019 16500952-900-E.47226 Başka bir belediyeye naklen atanan personelin önceki belediyede yapılan görevde yükselme sınavına ilişkin atanma talebi hakkında  
681 14.02.2019 16500952-900-E.36380 Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan personelin Zabıta Müdürü kadrosuna atanıp atanamayacağı hakkında  
682 29.01.2019 83683335-900-E.20920 Toplam personel giderinin yüzde kırkı aşması durumunda belediye şirketine izin alınmadan yeni personel alınıp alınamayacağı hakkında
683 14.01.2019 83683335-900-E.249912 Belediye Şirketine yeni istihdam edilecek personelde hangi şartların aranıp aranmayacağı hakkında
684 02.01.2019 83683335-900-E.249465 Müdür olarak vekaleten görevlendirilen personelin zam ve tazminatlardan yararlanıp yararlanamayacağı hakkında  
685 30.01.2015 67630850/5434 Sosyal Güvenlik Kurumunun ek gösterge hakkındaki görüşü