Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü
Yerel Yönetimler
Genel Müdürlüğü
PERSONEL GÖRÜŞLERİ
Sıra Tarih Sayı Konu Dosya Ek/İlgi
1 14.03.2023 E-53773008-622.02-5943531 Aday memurların adaylık süresi ve bu süre içinde kurumlar arası naklen atanması hakkında  
2 14.03.2023 E-53773008-622.02-5966345 Astronomi ve Uzay Bilimleri bölümü mezunlarının matematikçi kadrosu için açılan unvan değişikliği sınavına katılamayacağı hakkında  
3 14.03.2023 E-53773008-622.02-5835900 Aylıksız izinde olan personelin kadroya atanma işlemlerinin aylıksız izin bitim tarihinden itibaren başlayacağı  
4 14.03.2023 E-53773008-622.02-5901312 Dekoratör unvanlı personelin giriş ve derecesi hakkında  
5 14.03.2023 E-53773008-622.02-594765 Dış ekonomik faaliyet konulu yüksek lisans eğitiminin ekonomi alanında olduğu hakkında  
6 14.03.2023 E-53773008-622.02-5943935 Ekonomist kadrosuna atananlara ilave bir derece verilemeyeceği hakkında  
7 14.03.2023 E-53773008-622.02-5943896 Ekonomist olarak sözleşmeden kadroya geçen personelin muhasebeci staj sürelerinin kazanılmış hak aylığında sayılması hakkında  
8 14.03.2023 E-53773008-622.02-5852619 Ekonomist unvanlı kadroya atananların muhasebeci ve büro personeli meslek kodu ile yapılan hizmetlerinin dikkate alınamayacağı hakkında  
9 14.03.2023 E-53773008-622.02-5904557 Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının memuriyete etkisi hakkında  
10 14.03.2023 E-53773008-622.02-5951297 Kadroya geçirilen sözleşmeli personelin 2022 yılında kullanılmayan yıllık izninin devredeceği hakkında  
11 14.03.2023 E-53773008-622.02-5891136 Peyzaj mimarı kadrosuna atananlara ilave derece verilip verilmeyeceği hakkında  
12 14.03.2023 E-53773008-622.02-5963395 Sözleşmeli astsubayın sağlık nedeniyle sözleşmesinin feshi durumunda açıktan 657 sayılı Kanuna göre memur kadrolarına atanıp atanamayacağı hakkında  
13 14.03.2023 E-53773008-622.02-5951297 Sözleşmeli personelden Devlet memuriyetine geçişi yapılanların özel sektör hizmet sürelerinin değerlendirilmesi hakkında  
14 14.03.2023 E-53773008-622.02-5943989 28/11/2022 tarihi ile 7433 sayılı Kanunun yayımı tarihi arasında sözleşmeli personel olarak alınanların yeni sisteme tabi olduğu hakkında  
15 14.03.2023 E-53773008-622.02-5865847 4857 sayılı İş Kanununa tabi kadrolu işçilerin naklen atanması hakkında  
16 14.03.2023 E-53773008-622.02-5943757 5620 sayılı Kanun gereğince zorunlu emekliliğe tabi geçici işçiler için yeni bir yasal düzenleme yapılmadığı  
17 14.03.2023 E-53773008-622.02-5810513 6360 sayılı Kanunla kapatılan kurumlarda KİK kapsamında istihdam edilenlerin kıdem tazminatı hakkında  
18 14.03.2023 E-53773008-622.02-5943865 7433 sayılı Kanun gereğince kadroya atananların hizmet süresinin zam ve tazminatların ödenmesinde dikkate alınacağı hakkında  
19 14.03.2023 E-53773008-622.02-5767266 7433 sayılı Kanun gereğince kadroya geçen personelin hizmet süresi ile yıllık izni hakkında  
20 14.03.2023 E-53773008-622.02-5906203 7433 sayılı Kanun gereğince kadroya geçirilen personelin daha önceki hizmetlerinin değerlendirilmesi hakkında  
21 14.03.2023 E-53773008-622.02-5767764 7433 sayılı Kanun kapsamında kadroya geçiş işlemleri başlatılan personelden teknik hizmetler sınıfına atanacakların şirket personeli olarak geçirdikleri hizmetlerinin değerlendirilmesi hakkında  
22 14.03.2023 E-53773008-622.02-5768985 Bağlı kuruluş daire başkanlarının ek göstergesi hakkında  
24 14.03.2023 E-53773008-622.02-5740781 "Bir Yıl Çalışma Şartını Taşıyan Personel Bulunmaması" ibaresinden ne anlaşılması gerektiği hakkında  
25 14.03.2023 E-53773008-622.02-5943600 Büro işçisi olarak geçen hizmet süresinin kazanılmış hak aylığında sayılamayacağı hakkında  
26 14.03.2023 E-53773008-622.02-5891063 Cumhurbaşkanlığı Genelgesi nedeniyle müfettiş kadrolarına 657 sayılı Kanunun 68/B maddesi gereğince atama yapılamayacağı  
27 14.03.2023 E-53773008-622.02-5726043 Daire başkanı kadrosundan uzman kadrosuna atananların ek göstergesi hakkında  
28 14.03.2023 E-53773008-622.02-5817057 Deneme süresi içinde istifa eden astsubayın 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesine göre atanması  
29 14.03.2023 E-53773008-622.02-5947595 Devlet Memurlarının 5580 sayılı Kanun kapsamında ders verebilecekleri hakkında  
30 14.03.2023 E-53773008-622.02-5797145 Eğitmen kadrosunda görev yapanların zam ve tazminatları hakkında  
31 14.03.2023 E-53773008-622.02-5804393 Ekonomist kadrosunda olup yüksek lisans ve doktora yapanlara ilave tazminat ödenmesi hakkında  
32 14.03.2023 E-53773008-622.02-5756479 Ekonomist kadrosundan mühendis unvanlı kadroya naklen geçilip geçilmeyeceği hakkında  
33 14.03.2023 E-53773008-622.02-5943729 Ekonomist unvanlı sözleşmeli personelin ekonomist unvanlı kadroya atanacağı hakkında  
34 14.03.2023 E-53773008-622.02-5767764 Hakkında disiplin soruşturması bulunan personelin emeklilik talebinde bulunabileceği hakkında  
35 14.03.2023 E-53773008-622.02-5943717 Hakkında tutuksuz yargılama kararı bulunan personelin kadroya geçirilmesi hakkında  
36 14.03.2023 E-53773008-622.02-5847298 Hazırlık sınıfının kademe ilerlemesi olarak değerlendirilmesi hakkında  
37 14.03.2023 E-53773008-622.02-5806159 İşçilikte geçen sürelerin kazanılmış hak aylığında sayılıp sayılamayacağı hakkında  
38 14.03.2023 E-53773008-622.02-5820293 Kadroya geçirilen personele bulundukları unvana göre verilecek derece ve özel sektör hizmetlerinin değerlendirilmesi hakkında  
39 14.03.2023 E-53773008-622.02-5740754 Kazanılmış hak aylık derecesi 2 olan muhasebecinin ek göstergesi hakkında  
40 14.03.2023 E-53773008-622.02-5786718 Lisans eğitimi üzerine ikinci bir lisans eğitimi alanlara "Mesleki Üst Öğrenim" kapsamında zam ve tazminatların ödenemeyeceği hakkında  
41 14.03.2023 E-53773008-622.02-5871361 Lisans mezunu sözleşmeli teknikerlerin memur kadrolarına atanması halinde intibakı hakkında  
42 14.03.2023 E-53773008-622.02-5766648 Memur kadrosuna atanmak için başvurmayan sözleşmeli personelin durumu hakkında  
43 14.03.2023 E-53773008-622.02-5865248 Meslekten çıkarma cezası ile tecziye edilen jandarma personelinin açıktan atanması hakkında  
44 14.03.2023 E-53773008-622.02-5736131 Öğretmen kadrosunda görev yapmakta iken eğitmen kadrosuna ataması yapılan personele uygulanacak ek gösterge hakkında  
45 14.03.2023 E-53773008-622.02-5740879 Özel sektör hizmetlerinin değerlendirilmesi için belgelendirmenin gerektiği hakkında  
46 14.03.2023 E-53773008-622.02-5956216 Sözleşmeli personelden memur kadrolarına atananların kurum içi zabıta memurluğuna atama yapılması hakkında  
47 14.03.2023 E-53773008-622.02-5740675 Sözleşmeli personelin kadroya geçişinde 28/11/2022 tarihinde görevde olanlar için süre şartı olmadığı hakkında  
48 14.03.2023 E-53773008-622.02-5740659 Şef kadrosunda olup koruma ve güvenlik şefi kadrosuna vekaleten atananların ilave ek ödemesi hakkında  
49 14.03.2023 E-53773008-622.02-5763234 Şef kadrosundan sivil savunma uzmanı kadrosuna geçilip geçilemeyeceği hakkında  
50 14.03.2023 E-53773008-622.02-5956941 TBMM'de aylıksız izinli olarak görevli sözleşmeli personelin kadroya geçiş işlemlerinin aylıksız izin bitiminden itibaren başlayacağı hakkında  
51 14.03.2023 E-53773008-622.02-5944049 Teknik Eğitim Fakültesi mezunu sözleşmeli teknisyenin memur kadrosuna geçirilmesi hakkında  
52 14.03.2023 E-53773008-622.02-5816259 Vekil öğretmenlikte geçen sürelerin 657 sayılı Kanunun 68/B maddesi kapsamında değerlendirileceği hakkında  
53 14.03.2023 E-53773008-622.02-5953049 Yüksek lisans üstü doktora eğitimini tamamlayanların intibakı hakkında  
54 14.03.2023 E-53773008-622.02-5837621 Yüzbaşı rütbesinde çalışmakta olanların ilk atamalarının uzman ve bu düzeyde kadrolara yapılabileceği, ilk atamaları başka kadrolara yapılanların sınava tabi oldukları hakkında  
55 14.03.2023 E-53773008-622.02-5807476 3269 sayılı Kanuna tabi uzman çavuş olarak görev yapmakta iken devlet memuriyetine atananların intibakı hakkında
56 08.03.2023 E-53773008-622.02-5903188 Disiplinsizlik nedeniyle ilişiği kesilen uzman erbaşın 657 sayılı Kanunun 92. maddesi gereğince atamasının yapılamayacağı hakkında  
57 28.02.2023 E-53773008-622.02-5829599 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi ekonomist kadrosunda görev yapan personelin yüksek lisans yaptıklarından bahisle ilave tazminat ödenip ödenemeyeceği hakkında  
58 07.02.2022 E-53773008-622.02-2848286 Farklı personel kanunlarına tabi olarak çalışmakta iken açıktan/naklen belediyelerdeki münhal kadrolara atananların önceki sürelerinin alt hizmette sayılmayacağı hakkında  
59 06.02.2023 E-53773008-622.02-5701381 1. Derece kadroda görev yapmakta iken emekli olan ve tekrar atanan emniyet personelinin emekliliğe esas ek göstergesi hakkında  
60 07.02.2023 E-53773008-622.02-5708750 7433 sayılı Kanun gereğince kadroya geçirilen ekonomist unvanlı personelin özel sektörde iş geliştirme uzmanı olarak geçen hizmetlerinin kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi hakkında  
61 07.02.2023 E-53773008-622.02-5708339 7433 sayılı Kanun gereğince kadroya geçirilenlere ilave 1 derece verilemeyeceği hakkında  
62 07.02.2023 E-53773008-622.02-5708366 7433 sayılı Kanun uygulamasında sözleşmeli personelin son kadro unvanının dikkate alınacağı hakkında  
63 04.02.2023 E-53773008-622.02-5682243 7433 sayılı Kanundan önce başlayıp sonuçlanmayan sözleşmeli personel alımlarının yeni mevzuata göre yapılması gerektiği hakkında  
64 06.02.2023 E-53773008-622.02-5678654 Asilde aranılan şartları taşımayanlara vekalet ücreti ödenmeyeceği hakkında  
65 07.02.2023 E-53773008-622.02-5674035 Belediye başkan vekilinin ihtisas ve denetim komisyonlarında görev alması hakkında  
66 04.02.2023 E-53773008-622.02-5672529 Mühendis kariyerine sahip olan personelin belediye başkan yardımcısı kadrosunda görev yapması halinde kazanılmış hak aylık derecesi hakkında  
67 06.02.2023 E-53773008-622.02-5701338 Öğretmen kadrosunda görev yapmakta iken 3. derece eğitmen kadrosuna ataması yapılan personelin ek göstergesi hakkında  
68 06.02.2023 E-53773008-622.02-5676055 Teknik öğretmen okulu mezunu teknisyenin ek gösterge ve özel hizmet tazminatı hakkında  
69 07.02.2023 E-53773008-622.02-5708426 Uzman erbaşların 657 sayılı Kanuna tabi kadrolara atanmada bekleme süresine tabi olmadıkları hakkında  
70 01.02.2023 E-53773008-622.02-5662939 TSK'dan 5. dereceden ayrılan astsubayın 4200 ek gösterge rakamından yararlanamayacağı hakkında  
71 01.02.2023 E-53773008-622.02-5653118 1-4. derece kadroda görev yapan imamların din hizmetleri tazminatı hakkında  
72 01.02.2023 E-53773008-622.02-5211272 Kısmi zamanlı sözleşmeli personel istihdamında ihdas edilmiş kadro bulunup bulunmama zorunluluğu hakkında  
73 31.01.2023 E-53773008-622.02-5626148 Lisans eğitimi üzerine başka bir lisans eğitimi bitirmenin mesleki üst öğrenim olamayacağı hakkında  
74 24.01.2023 E-53773008-622.02-5606536 Üvey evlat için aile yardımı verileceği hakkında  
75 24.01.2023 E-53773008-622.02-5504594 657 sayılı Kanunun Ek 8 inci maddesi çerçevesinde geçici görevlendirme hakkında  
76 23.01.2023 E-53773008-622.02-5601791 Lise mezunu olup müdür kadrosunda görev yapanların ek göstergesi hakkında  
77 23.01.2023 E-53773008-622.02-5592758 İtfaiye müdürü kadrosuna atanmanın şartları hakkında  
78 23.01.2023 E-53773008-622.02-5539724 Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmelerine göre çalışmakta iken belediye şirketine işçi statüsüne geçirilen personele 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre yurtiçi geçici görev yolluğu ödenmesi hakkında  
79 19.01.2023 E-53773008-622.02-5565785 Teknik öğretmenlik mezunu olup tekniker kadrosunda görev yapanların özel hizmet tazminatı hakkında  
80 19.01.2023 E-53773008-622.02-2661455 Zabıta müdürü kadrolarından diğer müdür kadrolarına atanma hakkında  
81 18.01.2023 E-53773008-622.02-3496389 Tam zamanlı olarak çalıştırılan sözleşmeli personelden işsizlik sigortası priminin kesilemeyeceği hakkında  
82 18.01.2023 E-53773008-622.02-5541623 Görevlendirme şeklinde yürütülen görevin kazanılmış hak sayılmayacağı hakkında  
83 18.01.2023 E-53773008-622.02-5543841 İlk defa itfaiye eri alımında sınava katılanlardan ücret alınması hakkında  
84 18.01.2023 E-53773008-622.02-5560031 375 sayılı KHK'nın ek 35. maddesi kapsamına belediyelerin girmediği hakkında  
85 17.01.2023 E-53773008-622.02-5542526 Sağlık kurumları işletmeciliği mezunlarının hangi unvanda sözleşmeli personel olarak istihdam edilebileceği hakkında  
86 13.01.2023 E-53773008-622.02-5519275 Devredilen belediye personelinin atanması ve mali hakları hakkında  
87

12.01.2023

E-53773008-622.02-5518647 Diyanet İşleri Başkanlığında Din Hizmetleri Sınıfında imam kadrosundaki personelin  belediyede münhal bulunan imam kadrosuna atanıp atanamayacağı hakkında  
88

12.01.2023

E-53773008-622.02-5509625 İlk ataması 1-4 dereceli GİHS kadrolarına olan teknikere kariyerine göre ek gösterge verileceği hakkında  
89 12.01.2023 E-53773008-622.02-5524024 Memuriyete engel olmayan bir cezadan dolayı denetimli serbestlik uygulanan kişinin memuriyetinin askıda olduğu hakkında
90 10.01.2023 E-53773008-900-5483941 Zabıta Memuru kadrosunda görev yapan personelin sınavsız tekniker kadrosuna atanması hakkında  
91 10.01.2023 E-53773008-622.02-5472271 Diğer personel kanunlarına göre görev yapmakta iken açıktan ataması yapılan bazı personelin 7417 sayılı Kanun sonrasında emekliliklerine esas ek gösterge rakamı hakkında  
92 09.01.2023 E-53773008-622.02-5475426 1. Derece ayniyat saymanı ve tekniker kadrolarının ek göstergeleri hakkında  
93 09.01.2023 E-53773008-622.02-5395890 Mevzuata aykırı olarak ödenen sosyal denge tazminatının iadesi hakkında  
94 06.01.2023 E-53773008-622.02-5454057 Tekniker unvanlı personelin görevde yükselme sınavına girmeden çözümleyici kadrosuna atanamayacağı hakkında  
95 29.12.2022 E-53773008-045.99-5397263 Ayniyat saymanı kadrosunda bulunan personelin ek göstergesi hakkında  
96 29.12.2022 E-53773008-622.02-5382621 375 sayılı KHK'nın ek 25. maddesi gereğince üniversitelerde yapılacak geçici görevlendirmeler hakkında  
97 22.12.2022 E-53773008-622.02-5336945 Belediye bağlı kuruluşlardaki yönetim kurulu üyelerinin görev süresinin başlama ve bitiş tarihleri hakkında  
98 22.12.2022 E-53773008-622.02-5335801 Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre sözleşmeli programcı çalıştırılması halinde YDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olma koşulu hakkında  
99 22.12.2022 E-53773008-622.02-5317265 Personel gider oranının mevzuatın belirlediği oranlar üzerinde olması halinde çevre mühendisi istihdam edilebilmesi hakkında  
100 21.12.2022 E-53773008-622.02-5313373 Hukuk işleri müdürüne 659 sayılı KHK gereğince vekâlet ücreti verilip verilemeyeceği hakkında  
101 20.12.2022 E-53773008-622.02-4453295 Belediye bağlı kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi görev yapan memurların 4483 sayılı Kanun kapsamında olup olmadığı hakkında  
102 20.12.2022 E-53773008-622.02-5307563 Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi oldukları mahalli idare birliklerinde sözleşmeli personel istihdam edilirken ilan zorunluluğunun olup olmadığı hakkında  
103 20.12.2022 E-53773008-622.02-5293774 Disiplin soruşturması ve uzaklaştırma tedbiri devam eden memurun naklen atanması hakkında  
104 15.12.2022 E-53773008-622.02-5253083 Kameraman kadrosundaki personelin hangi hizmet sınıfında istihdam edileceği hakkında  
105 15.12.2022 E-53773008-622.02-5266190 Mevzuatta belirtilen yasal oranların üzerinde eski hükümlü çalıştırılmasının idarelerinin takdirinde olduğu hakkında  
106 13.12.2022 E-53773008-622.02-5243567 Mimarlık mezunu personelin zabıta memurluğuna atanması halinde bir derece verilip verilemeyeceği hakkında  
107 12.12.2022 E-53773008-622.02-5234321 Belediye meclis üyesinin sözleşmeli personel olarak çalıştırılamayacağı hakkında  
108 12.12.2022 E-53773008-622.02-5234064 Belediyeler için peyzaj mimarı ve mimar kadrolarının ayrı ayrı ihdas edildiğinden peyzaj mimarı bölümü mezunlarının mimar kadrolarına atanamayacağı hakkında  
109 12.12.2022 E-53773008-622.02-5232220 İnfaz ve koruma başmemurunun sınavsız şef kadrosuna atanamayacağı hakkında  
110 08.12.2022 E-53773008-622.02-5220318 4688 sayılı Kanun gereğince aylıksız izne ayrılanların görevde bulunmadıkları yıla ait yıllık izin hakkının bulunmadığı hakkında  
111 08.12.2022 E-53773008-622.02-5219329 Memur ve sözleşmeli personele verilen nakdi kumanya yardımının gelir vergisi ve sigorta primi istisnasına dahil edilmesi hakkında  
112 08.12.2022 E-53773008-622.02-5214289 Meslek Lisesi makine ressamlığı bölümü mezunu personelin Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Coğrafi Bilgi Sistemleri bölümünü bitirmesi halinde memuriyete giriş derece ve kademesine bir derece ilave edilip edilemeyeceği hakkında  
113 06.12.2022 E-53773008-622.02-5198049 Türk Silahlı Kuvvetleri emrinde görev yapmakta iken istifa ederek belediyelere açıktan ataması yapılan bazı personelin 7417 sayılı Kanun sonrasında emekliliklerine esas ek gösterge rakamı hakkında  
114 06.12.2022 E-53773008-622.02-5197285 Mevzuata aykırı olarak ödenen sosyal denge tazminatının kamu zararı çıkarılması ve ilgililerce ödenmesi halinde iade edilmesinin mümkün olmadığı hakkında  
115 06.12.2022 E-53773008-622.02-5197123 İşçilere nakdi olarak verilen yemek yardımının gelir vergisi ve sosyal sigorta primi istisnasına tabi tutulması hakkında  
116 06.12.2022 E-53773008-622.02-5186875 Mali hizmetler uzmanı iken mali hizmetler müdürü kadrosuna atanan personelin özel hizmet tazminatı hakkında  
117 01.12.2022 E-53773008-622.02-5151409 Zabıta ve itfaiye teşkilatında görev yapan personelinin zam ve tazminatları hakkında  
118 01.12.2022 E-53773008-622.02-5143374 Polis memuru iken GİHS'de yer alan bir kadroya atananların emekliliğe esas ek gösterge rakamının da kariyerine göre belirlenmesi gerektiği hakkında  
119 01.12.2022 E-53773008-622.02-5138176 İtfaiye müdür yardımcısı kadrosunda görev yapanların yararlandırılacağı ek göstergeler hakkında  
120 01.12.2022 E-53773008-622.02-5117760 Uzman erbaş olarak görev yapılan sürelerin 657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesine göre kademe ilerlemesinde değerlendirilmesi hakkında  
121 28.11.2022 E-53773008-622.02-5123314 Sözleşmeli personelin spor kulübüne genel menajer olarak görevlendirilemeyeceği hakkında  
122 28.11.2022 E-53773008-622.02-5118010 Lisans ve önlisans mezunu Devlet memurlarının kazanılmış hak aylığı ile emeklilik keseneğine esas aylığı hakkında  
123 28.11.2022 E-53773008-622.02-5117190 Kara Kuvvetleri Komutanlığında astsubay üstçavuş olarak çalışmış ve zorunlu hizmet süresi içinde istifa ederek görevinden ayrılan ilgilinin 657 sayılı Kanuna göre bekleme süresine tabi olmadığı hakkında  
124 28.11.2022 E-53773008-622.02-5101978 Devlet memuru olarak görev yapmakta iken 1 yıl 13 ay zimmet suçundan hüküm giyen personelin belediye şirketlerinde ancak eski hükümlü statüsünde istihdam edilebileceği hakkında  
125 17.11.2022 E-53773008-900-5024012 Üniversitelerin düzenlediği kurslardan alınan sertifikalara göre çözümleyici kadrosunda sözleşmeli personel çalıştırılması hakkında  
126 11.11.2022 E-53773008-622.02-4984177 Zabıta amirinin sınavsız şef kadrosuna atanabileceği hakkında  
127 11.11.2022 E-53773008-622.02-4980207 2828 sayılı Kanunun 16 ncı maddesine göre görevde yükselmeye tabi kadrolara sınavsız atanma şartları hakkında  
128 11.11.2022 E-53773008-622.02-4979969 THS'de yer alan bir kadroya atananların özel sektörde geçen hizmetlerinin değerlendirilmesi hakkında  
129 11.11.2022 E-53773008-622.02-4953260 Geçici görev yolluğu ile vekâleten veya geçici olarak görev yapan personele nakdi kumanya yardımı ile sosyal denge tazminatı verilip verilemeyeceği hakkında  
130 11.11.2022 E-53773008-622.02-4950101 Kısmi zamanlı çalıştırılmak üzere veteriner unvanında personel istihdamının yapılıp yapılamayacağı hakkında  
131 11.11.2022 E-53773008-622.02-4927852 İstifa eden uzman jandarmanın açıktan Devlet memurluğuna atanması hakkında  
132 11.11.2022 E-53773008-622.02-4900221 3713 sayılı Kanun kapsamında ataması yapılan personelden bilahare okul bitirenlerin sınavsız atanması hakkında  
133 11.11.2022 E-53773008-622.02-4894281 VHKİ kadrolarına 202114 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi gereğince 657 sayılı Kanunun 68-B maddesine göre atama yapılamayacağı hakkında  
134 11.11.2022 E-53773008-622.02-4891852 Farklı personel kanunlarına tabi personelin ilk atamalarının GİH'e yapılması halinde bilahare unvan değişikliği sınavına girmeleri gerektiği hakkında  
135 11.11.2022 E-53773008-622.02-4888163 Belediye şirketinden yapılan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında işten ayrılanların yerine ve iş artışı yapılarak işçi alınıp alınamayacağı hakkında  
136 11.11.2022 E-53773008-622.02-4821480 En az 6 ay daire başkanı kadrosunda görev yaptıktan sonra uzman kadrosuna atananların makam ve görev tazminatından yararlandırılması hakkında  
137 11.11.2022 E-53773008-520-4946910 Türk Telekom Genel Müdürlüğünde görev yapmakta iken istifa edenlerin 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesine göre açıktan atanıp atanamayacağına ilişkin hakkında  
138 03.11.2022 E-53773008-622.02-4916438 3289 sayılı Kanun kapsamında izinli sayılanların bu faaliyetlerinin fazla çalışma olarak değerlendirilemeyeceği hakkında  
139 21.10.2022 E-53773008-622.02-4840981 Programcı kadrosundan ekonomist kadrosuna unvan değişikliği sınavında başarılı olmadan geçişin mümkün olmadığı hakkında  
140 21.10.2022 E-53773008-622.02-4826781 Büyükşehir belediyelerinde genel sekreter, genel sekreter yardımcısı, daire başkanı ve 1. hukuk müşavirinin yararlanacağı ek gösterge hakkında  
141 19.10.2022 E-53773008-622.02-4807286 Ayniyat saymanı kadrolarında görev yapan personelin ek göstergeleri hakkında  
142 17.10.2022 E-53773008-622.02-4800889 Asıl işverene bağlı işyerlerinde alt işverene bağlı geçen hizmet süresinin yıllık ücretli izne esas alınacağı hakkında  
143 17.10.2022 E-53773008-622.02-4805533 Belediyeler tarafından meslek içi kurs ve seminerlerde eğitici olarak görevlendirilen kurum personeline ders ücreti ödenemeyeceği hakkında  
144 17.10.2022 E-53773008-622.02-4788915 Daha önce şef kadrosunda görev yapan personelin genel idare hizmetleri sınıfında yer alması nedeniyle, 657 sayılı Kanunun 69 uncu maddesinden yararlanmasının mümkün olmadığı hakkında  
145 17.10.2022 E-53773008-622.02-4780520 Sözleşmeli olarak istihdam edilen personel ile idare arasındaki hukuki uyuşmazlığın arabuluculuk yoluyla çözülemeyeceği hakkında  
146 14.10.2022 E-53773008-622.02-4786176 Bilgisayar işletmeni unvanlı kadroda görev yapanların ayniyat saymanı unvanlı kadroya sınavsız atanamayacağı hakkında  
147 14.10.2022 E-53773008-622.02-4762736 Doğum nedeniyle aylıksız izne ayrılan memurun aylıksız izinde geçen sürelerinin değerlendirilmesi hakkında  
148 14.10.2022 E-53773008-622.02-4767103 Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı emrinde istihbarat uzmanı olarak görev yapan personelin belediyede bilgisayar işletmeni unvanlı kadroya atanması halinde yükselebileceği derece hakkında  
149 11.10.2022 E-53773008-622.02-4764510 Daha sonra memuriyet görevine son verilse bile çalışılan sürelerin HİTAP'a işlenmesi gerektiği hakkında  
150 10.10.2022 E-53773008-622.02-4742664 Aday memurun naklinin yapılamayacağı ile memur iken istifa edenlerin bekleme süresi hakkında  
151 10.10.2022 E-53773008-622.02-4737544 Kameraman unvanlı kadroda sözleşmeli personel istihdamında göz önünde bulundurulacak nitelikler hakkında  
152 10.10.2022 E-53773008-622.02-4754491 Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta iken istifa eden sağlık memurlarının belediyelerdeki hangi kadrolara atanabileceği hakkında  
153 10.10.2022 E-53773008-622.02-4730109 Sözleşmeli personelin sözleşme ücret bileşenleri hakkında  
154 04.10.2022 E-53773008-622.02-4708243 Biyokimya bölümü mezunlarının kimyager unvanında sözleşmeli olarak istihdam edilebileceği hakkında  
155 04.10.2022 E-53773008-622.02-4705833 Diyetik bölümünden mezun olanların diyetisyen unvanı sözleşmeli personel olarak istihdam edilip edilmeyeceği hakkında  
156 04.10.2022 E-53773008-622.02-4679537 Muhasebe yetkilisi sertifikası ile görev yapmakta olan muhasebeci kadro unvanlı personele sayman unvanlı kadrolar için öngörülen ek göstergenin ödenip ödenemeyeceğine hakkında  
157 28.09.2022 E-53773008-622.02-4666486 Personel çalıştırılmasına ilişkin hizmet alımlarında giyim giderlerinin sözleşme gideri ve genel giderler içine dahil olduğu hakkında  
158 28.09.2022 E-53773008-622.02-4665037 Zabıta memurunun itfaiye eri kadrosuna Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde belirtilen sınav ve diğer şartları sağlaması halinde atanabileceği hakkında  
159 28.09.2022 E-53773008-622.02-4659427 Çarşı ve mahalle bekçilerinin belediyelerdeki idari hizmetler grubundaki kadrolara naklen atanabileceği hakkında  
160 28.09.2022 E-53773008-622.02-4637367 Sağlık memurunun görevlendirme ile başka bir birimde çalışması durumunda fiili hizmet zammından yararlanamayacağı hakkında  
161 27.09.2022 E-53773008-622.02- 4654736 Emekli astsubayın yeniden devlet memuru kadrosuna atanması hakkında  
162 27.09.2022 E-53773008-622.02- 4645089 Teknisyen olarak görev yapmakta iken kamu yönetimi mezunu olan ilgilinin intibakının yapılması gerektiği hakkında  
163 27.09.2022 E-53773008-622.02- 4644704 Pazarlama ve reklamcılık bölümü medya ve iletişim programı mezunlarının sözleşmeli tekniker olarak istihdamı hakkında  
164 27.09.2022 E-53773008-622.02- 4644184 En az 2 yıl hizmeti bulunan sözleşmeli personele iş sonu tazminatı ödenmesi gerektiği hakkında  
165 21.09.2022 E-53773008-622.02- 4616115 Bilgisayar işletmeni kadrosu karşılık gösterilerek sözleşmeli programcı istihdam edilemeyeceği hakkında  
166 21.09.2022 E-53773008-622.02- 4610971 İlk ataması 1-4 üncü derecelere yapılmayan memurlara kariyerlerine göre ek gösterge uygulamasından yararlanamayacağı hakkında  
167 20.09.2022 E-53773008-622.02-4596240 Sözleşme yenilemeyen sözleşmeli astsubayların 657 sayılı Kanunun 97 nci maddesinde yer alan bekleme süresine tabi olup olmadığı hakkında  
168 19.09.2022 E-53773008-622.02- 4588262 5393 sayılı Kanunun 49. maddesi hariç diğer kurumlardan vekâleten veya geçici olarak görevlendirilenlere sosyal denge tazminatı ödenemeyeceği hakkında  
169 19.09.2022 E-53773008-622.02- 4579607 Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında ilan edilen kadro için aranılan şartları taşımayan adayın ilan edilmeyen diğer kadrolara atamasının yapılamayacağı hakkında  
170 19.09.2022 E-53773008-622.02- 4576957 Özel kalem müdürlüğü kadrosuna vekalet halinde vekalet ücreti hakkında  
171 16.09.2022 E-53773008-622.02- 4573378 Avukat kadrosunda görev yapan personelin 2020-8 ve 2021-8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgeleri kapsamında idari izinli olduğu günlere ilişkin vekalet ücretinin ödenmesi hakkında  
172 15.09.2022 E-53773008-622.02-4544874 Belediye başkanının görevden alınması halinde belediye başkan vekilinin ödeneği ve ticari faaliyette bulunması hakkında  
173 14.09.2022 E-53773008-622.02-4544874 Ön lisans diploması üzerine lisans eğitimini tamamlayanların intibakının yapılamayacağı hakkında  
174 12.09.2022 E-53773008-622.02-4527791 Üst görevlerde asaleten en az altı ay süreyle çalışmış olanlar, alt görevlerde çalışma süresi şartı hariç olmak üzere, aranan diğer özel şartları taşımaları kaydıyla yönetim hizmetleri grubunda bulunan unvanlara atanabileceği hakkında  
175 12.09.2022 E-53773008-622.02-4483029 Avukatın hukuk müşaviri olarak atanması durumunda ek göstergesi hakkında  
176 12.09.2022 E-53773008-622.02-4475464 Mevzuata uygun olmadan sosyal denge sözleşmesi yapan idarelerin 7417 sayılı Kanun kapsamından yararlanması hakkında  
177 07.09.2022 E-53773008-622.02-4512431 Meslek yüksekokulu inşaat bölümü üzerine inşaat mühendisliği bitirenlerin intibakı ve mali hakları hakkında  
178 07.09.2022 E-53773008-622.02-4510153 Adalet Bakanlığında sağlık memuru olarak çalışmakta iken istifa eden personelin belediyelerde hangi unvanlara atanabileceği ve bekleme süreleri  hakkında  
179 07.09.2022 E-53773008-622.02-4507523 Görevde yükselme ve unvan değişikliği mevzuatında yer alan “başka unvanlı kadro” ifadesinden ne anlaşılması gerektiği hakkında  
180 07.09.2022 E-53773008-622.02-4486006 Belediye ve bağlı kuruluşlarında görev yapan personelin Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği kapsamında olmadığı hakkında  
181 06.09.2022 E-53773008-622.02-4496415 Meclis üyeleri arasından görevlendirilen belediye başkan yardımcısına sosyal denge tazminatı ödenemeyeceği hakkında  
182 06.09.2022 E-53773008-622.02-4495932 Norm kadroda alt gruplar arasında kadro aktarımının belediye meclis kararı ile belirli şartlar dahilinde yapılabileceği hakkında  
183 06.09.2022 E-53773008-622.02-4475565 Öğretmen kadrosunda görev yapmakta iken eğitmen kadrosuna ataması yapılan personele uygulanacak ek göstergeler hakkında  
184 01.09.2022 E-53773008-622.02-4467793 Mahalli idarelerde çözümleyici kadrosunda sözleşmeli personel olarak çalıştırılacaklarda bulunması gereken özellikler hakkında  
185 01.09.2022 E-53773008-622.02-4467211 Belediyelerde münhal bulunan şef kadrolarına görevde yükselme sınavı ile atama yapılabileceği hakkında  
186 01.09.2022 E-53773008-622.02-4465018 Belediye bağlı kuruluşlarında bulunan daire başkanı kadrolarına yapılacak atamalar hakkında  
187 31.08.2022 E-53773008-622.02-4455278 Şehir plancısı olarak görev yapmakta iken müdür olarak atananların mali hakları hakkında  
188 26.08.2022 E-53773008-622.02-4437833 Kamu yönetimi ve radyo, televizyon ve sinema lisans bölümü mezunu ile eğitim fakültesi mezunu olanların sözleşmeli personelin istihdamı ve sözleşmeli personelin imza yetkisi hakkında
189 26.08.2022 E-53773008-622.02-4421620 Gazi Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği bölümünün mesleki bir teknik yükseköğretim olmadığı hakkında  
190 26.08.2022 E-53773008-622.02-4414437 Hacettepe Üniversitesinde sağlık teknisyeni olarak görev yapmakta iken belediyelere teknisyen unvanıyla atanan personelin sağlık teknisyeni kadrosuna atanıp atanamayacağı hakkında  
191 25.08.2022 E-53773008-622.02-4423536 3269 sayılı Kanuna tabi uzman çavuş olarak görev yapmakta iken devlet memuriyetine atananların intibakı hakkında  
192 24.08.2022 E-53773008-622.02-4412357 Ebelik bölümü mezunlarının hemşire kadrosunda sözleşmeli personel olarak istihdam edilemeyeceği hakkında  
193 23.08.2022 E-53773008-622.02-4391910 Sözleşmeli olarak istihdam edilen personelin hastalık ve refakat izinleri hakkında
194 23.08.2022 E-53773008-622.02-4357103 Personel çalıştırılmasına dayalı hizmetlerinin gördürülmesine ilişkin olarak kurulan şirketlerle yapılan sözleşmelerin süreleri hakkında  
195 19.08.2022 E-53773008-622.02-4364313 Meslekten çıkarma cezası ile tecziye edilen polisin diğer kamu kurum ve kuruluşlarında hangi sınıf ve unvanlara atamasının yapılabileceği hakkında  
196 19.08.2022 E-53773008-622.02-4376377 Ön lisans mezunu olup herhangi bir müdürlüğü vekaleten yürüten personele ödenecek olan vekalet aylığı hakkında  
197 19.08.2022 E-53773008-520-4333583 Laborant (ön lisans) kadrosunda bulunan ve daha sonra Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sağlık Yönetimi bölümünü bitiren personelin ek göstergesi ile zam ve tazminatları hakkında  
198 18.08.2022 E-53773008-622.02-4371458 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 37. maddesi kapsamına mahalli idarelerin girmediği hakkında  
199 18.08.2022 E-53773008-622.02-4368340 Teknik Eğitim Fakültesi Yapı Öğretmenliği bölümü lisans mezunlarının 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesine istinaden teknik ressam unvanı ile sözleşmeli personel olarak istihdam edilip edilemeyeceği hakkında  
200 18.08.2022 E-53773008-622.02-4342771 Sözleşmeli personelin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesi kapsamında taşeron firma personeli olarak çalışmış olduğu sürelerin yıllık izin sürelerine dahil edilip edilemeyeceği hakkında  
201 16.08.2022 E-53773008-622.02-4347242 3. Derece şoför kadrosu ihdas edilmesinin mümkün olmadığı hakkında  
202 16.08.2022 E-53773008-622.02-4319524 65 yaşını geçmiş öğretim üyesinin 2547 sayılı Kanunun 38. maddesi çerçevesinde görevlendirilmesi hakkında  
203 15.08.2022 E-53773008-622.02-4327229 6360 sayılı Kanun ile tüzel kişiliği sonlandırılarak 31.3.2014 tarihinde başka idarelere devrolan personelin kıdem yılı hesaplanmasında esas alınacak başlangıç yılı hakkında  
204 15.08.2022 E-53773008-622.02-4326230 Araştırma görevlisi olarak görev yapmakta olanların belediyelerde unvan değişikliğine tabi kadrolara atanıp atanamayacağı hakkında  
205 15.08.2022 E-53773008-622.02-4280544 Uluslararası alanda faaliyet gösteren kamu yararına çalışan derneklerde kamu personelinin geçici görevlendirilmesi hakkında  
206 12.08.2022 E-53773008-622.02-4327668 Tüzel kişiliği kaldırılan köylerde çalışmakta iken devredilen personelin yıllık izinlerinin de devredildiği hakkında  
207 12.08.2022 E-53773008-622.02-4318349 Farklı kurum ve firmalarda çalışmakta iken mahalli idarelere ait şirkette işçi statüsünde görev yapanların kıdem tazminatları hakkında  
208 10.08.2022 E-53773008-622.02-4306399 Belediye başkan yardımcısı kadrosuna atanacak personelde aranılan şartlar hakkında  
209 10.08.2022 E-53773008-622.02-4305506 Gelir uzmanı kadrosunda görev yapmakta iken belediye ve bağlı kuruluşlarındaki münhal bulunan uzman kadrosuna atanan personelin ek ödeme oranı hakkında  
210 10.08.2022 E-53773008-622.02-4296946 Muhasebeci kadrosunda görev yapan personelin özel hizmet tazminatı hakkında  
211 10.08.2022 E-53773008-622.02-4296659 Arazi tazminatının ödenmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında  
212 10.08.2022 E-53773008-622.02-4281159 Belediye başkan yardımcısı olarak görev yapmakta iken uzman kadrosuna ataması yapılan personelin ek göstergesi hakkında  
213 10.08.2022 E-53773008-622.02-4236790 Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına katılmadan sınıf değişikliği hakkında  
214 10.08.2022 E-53773008-622.02-4225270 Birim müdürü ve üstü kadrolara atananların ve görevden alınanların meclisin bilgisine sunulması hakkında  
215 10.08.2022 E-53773008-622.02-4126146 İki yıllık teknik önlisans mezuniyeti olan kişinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesine göre sözleşmeli teknisyen olarak istihdam edilip edilemeyeceği hakkında  
216 05.08.2022 E-53773008-622.02-4259048 Sözleşmeli personele toplu sözleşme ikramiyesi ödenip ödenemeyeceği hakkında  
217 05.08.2022 E-53773008-622.02-4248508 Yaş haddini beklemek üzere memuriyetten çekilen bir personelin yeniden memuriyete dönmek istemesi halinde bekleme süresine tabi olup olmayacağı hakkında  
218 22.07.2022 E-53773008-900-4152760 İşçi kadrosunda görev yapan personelin başka bir kamu kurumuna naklinin mümkün olup olmadığı hakkında
219 19.07.2022 E-53773008-622.02-4112200 Gizlilik dereceli birimlerin ve kısımların tespiti ile güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılması hakkında  
220 19.07.2022 E-53773008-622.02-4110934 Belediye şirket işçisinin arkeolog olarak görevlendirilmesi hakkında
221 19.07.2022 E-53773008-622.02-4102338 Sözleşmeli personelin müdür kadrolarına tedviren de olsa görevlendirilemeyeceği hakkında  
222 07.07.2022 E-53773008-622.02-4102963 Lise hazırlık sınıfı okuyanlara ilave bir kademe verilmesi hakkında  
223 07.07.2022 E-53773008-622.02-4089920 Belediye bağlı kuruluşlarında görev yapan müfettişlerinin ek göstergeleri hakkında  
224 06.07.2022 E-53773008-622.02-4092284 Sağlık teknikerlerinin sözleşmeli olarak çalıştırılmasında göz önünde bulundurulması gereken hususlar hakkında  
225 06.07.2022 E-53773008-622.02-4078068 Arşiv araştırma ve/veya güvenlik soruşturma raporlarının değerlendirilmesi hakkında  
226 06.07.2022 E-53773008-622.02-4057311 Hakkında yürütülen soruşturmanın takipsizlik kararıyla sonuçlanmasının memur kadrolarına atanmaya engel olup olmadığı hakkında  
227 05.07.2022 E-53773008-622.02-4061698 İdari izin verilen günlerinde komisyonlarda görevli olan meclis üyesi ve diğerlerine ücret ödenip ödenemeyeceği hakkında  
228 01.07.2022 E-53773008-622.02-4056289 Tasarruf Tedbirleri Genelgesi kapsamında belediye şirket işçilerinin fazla mesai alacak şekilde çalıştırılması hakkında  
229 01.07.2022 E-53773008-622.02-4047516 Yurtdışı eğitim kurumlarının ve bölümlerinin Yükseköğretim Kurulunun denklik listesinde yer alması halinde intibak işlemi yapılması hakkında  
230 01.07.2022 E-53773008-622.02-4045189 Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünde sözleşmeli personel olarak çalışanların 657 sayılı Kanunun 92. maddesi çerçevesinde açıktan atanamayacağı hakkında  
231 01.07.2022 E-53773008-000-4041307 İş makinesi sürücüsü kadrosunda istihdam edilen personelin özlük dosyasında sürücü sertifikası veya belgesi olmaması halinde hangi iş makinelerini kullanabileceği hakkında  
232 01.07.2022 E-53773008-622.02-4038002 Sözleşmeli personel ücretlerinin hangi tarihte belirleneceği ve belirlenen ücretlerin değiştirilip değiştirilemeyeceği hakkında  
233 01.07.2022 E-53773008-622.02-4035221 Memur statüsünde görev yapan personelin özel sektörde işçi ve sözleşmeli statüde geçirdiği emeklilik hükümlerine tabi eylemli hizmet sürelerinin kazanılmış hak aylığı ve yıllık izin sürelerinin hesabında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hakkında  
234 01.07.2022 E-53773008-622.02-4016213 Arife günü nakdi kumanya yardımı yapılıp yapılamayacağı hakkında  
235 22.06.2022 E-53773008-622.02-3954413 Merkez ilçeden ne anlaşılması gerektiği  ve belediye başkan yardımcısı kadrosunda görev yapan ilgiliye merkez ilçe belediye başkanlarına ödenen ek ödeme ile özel hizmet tazminatının verilmesinin hukuken mümkün bulunmadığı hakkında  
236 22.06.2022 E-53773008-622.02-3938427 Programcı kadrosunda görev yapmakta olan ilgilinin bitirdiği çevre mühendisliği bölümünün mesleki bir üst öğrenim olmaması sebebiyle mühendis kadrosu için öngörülen zam ve tazminatlardan yararlanamaması hakkında  
237 20.06.2022 E-53773008-622.02-3940766 Nakdi kumanya yardımından sadece sözleşmeli personel için sigorta primi kesintisi yapılacağı hakkında  
238 20.06.2022 E-53773008-622.02-3914594 Meclis üyeleri arasından görevlendirilen belediye başkan yardımcıları hakkında bu sıfatları dikkate alınarak görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanamayacağı hakkında  
239 16.06.2022 E-53773008-622.02-3919995 İlkokul mezunu personelin açık öğretim okulundan önce ortaokulu ardından liseyi bitirmesi halinde intibak işlemleri hakkında  
240 16.06.2022 E-53773008-622.02-3907271 Tapu müdürünün belediyede münhal olan emlak ve istimlak müdürü kadrosuna atanması halinde uygulanması gereken ek gösterge hakkında  
241 16.06.2022 E-53773008-622.02-3906446 657 sayılı Kanuna tabi mühendis kadrosunda çalışmakta iken 1. derece belediye başkan yardımcısı ile imar ve şehircilik müdürü kadrosuna atanan personele uygulanacak ek göstergeler hakkında  
242 16.06.2022 E-53773008-622.02-3902763 Mühendis unvanlı kadro istihdam edilen personelin müdür olması halinde hangi ek göstergeden faydalanacağı hakkında  
243 16.06.2022 E-53773008-622.02-3898510 Sözleşmeli personelin yıllık izinlerinin hesaplanmasında daha önce 217 sayılı KHK kapsamında geçen hizmet süresinin dahil edilmesi hakkında  
244 14.06.2022 E-53773008-622.02-3885620 Muhasip yardımcısı kadrosunda iken istifa eden personelin yeniden memuriyete başlaması halinde atanacağı kadro unvanı hakkında  
245 13.06.2022 E-53773008-622.02-3875947 Daire başkanı kadrosuna 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 68B maddesinin ek hükmü uyarınca 5 yıllık hizmet süresi şartını sağlayanların atanıp atanamayacağı hakkında  
246 13.06.2022 E-53773008-622.02-3866465 Belediyenin diğer birimlerinde görevlendirilen zabıta personeline maktu fazla çalışma ücretinin ödenip ödenmeyeceği hakkında  
247 13.06.2022 E-53773008-622.02-3777796 Dekoratör unvanlı sözleşmeli personelin mali hakları hakkında  
248 13.06.2022 E-53773008-622.02-3410469 Deneme süresinde istifa eden astsubay/subayın Devlet memurluğuna atanması hakkında  
249 10.06.2022 E-53773008-622.02-3842049 Personelin işlemiş olduğu bir suçtan dolayı ilgili kişi hakkında hem disiplin kovuşturması hem de cezai kovuşturma yapılıp yapılamayacağı hakkında  
250 10.06.2022 E-53773008-622.02-3841846 Bilgisayar işletmeni kadrosunda görev yapan lise mezunu personelin şef vekili olarak görev yapıp yapamayacağı ile vekâlet aylığı alıp alamayacağı hakkında
251 10.06.2022 E-53773008-622.02-3764035 Veri hazırlama ve kontrol işletmeninin boş bulunan şube müdürü kadrosuna vekâleten atanması halinde ilgiliye vekâlet aylığı, zam ve tazminatlar ile ek ödeme farkının ödenip ödenemeyeceği hakkında  
252 09.06.2022 E-53773008-622.02-3677466 Yüksekokul sekreterinin belediyelerde hangi unvana denk olduğu hakkında  
253 07.06.2022 E-53773008-622.02-3823784 2021/14 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinin Uygulanması bakımından 657 sayılı Kanunun 68/B maddesine göre memur ve VHKİ kadrolarına atama yapılması hakkında  
254 07.06.2022 E-53773008-900-3825924 Norm kadroda belediye grubunun alt gruplara düşmesi halinde yapılacak işlemler hakkında  
255 06.06.2022 E-53773008-622.02-3819560 Biolog kadrosunda görev yapan personele ek özel hizmet tazminatı ödenmesi hakkında  
256 06.06.2022 E-53773008-622.02-3813999 Kamu Yönetimi bölümü mezunlarının sözleşmeli ekonomist olarak istihdam edilip edilmeyeceği hakkında  
257 06.06.2022 E-53773008-622.02-3809410 Öğretmen kadrosunda görev yapanların sınavsız eğitmen kadrosuna atanması hakkında  
258 06.06.2022 E-53773008-622.02-3804362 Emeklilik sonrası yeniden müfettişliğe atanma talebinin Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde düzenlenmemesi  
259 06.06.2022 E-53773008-622.02-3803298 İşçi olarak istihdam edilenlerin statü değişikliği hakkında  
260 06.06.2022 E-53773008-622.02-3795735 THS'de görev yapıp mesleği ile ilgili olmayan bir bölümü bitirenlere ödenecek zam ve tazminatlar hakkında  
261 06.06.2022 E-53773008-622.02-3780796 Belediye başkan yardımcısının müdür olarak atanması halinde ek gösterge farkı ve kesintiler hakkında  
262 06.06.2022 E-53773008-622.02-3773733 Sözleşmeli personele belediyelerde yöneticilik görevi verilemeyeceği hakkında  
263 11.02.2022 E-53773008-622.02-2922421 Zabıta memuru özel hizmet tazminatı hakkında  
264 31.05.2022 E-53773008-622.02-3750878 Sözleşmeli personelin hastalık izinleri hakkında uygulanacak mevzuat hakkında  
265 30.05.2022 E-53773008-622.02-3742976 Zabıta personeline verilecek giyecek yardımında belirlenen standart fiyat dışına çıkılması hakkında  
266 27.05.2022 E-53773008-622.02-3737994 Görevi kötüye kullanma suçundan hapis cezası kesinleşen personelin durumu hakkında  
267 27.05.2022 E-53773008-622.02-3736939 Mühendis olarak görev yapanların daha önce hizmet alımı suretiyle geçen hizmetlerinin kazanılmış hak aylığında sayılması hakkında  
268 25.05.2022 E-53773008-622.02-3725385 Mühendis kadrosunda görev yapmakta iken belediye başkan yardımcısı olarak atananların ek göstergesi hakkında  
269 25.05.2022 E-53773008-622.02-3715791 Ek özel hizmet tazminatı ödenmesinde kurumların takdir yetkisi olmadığı hakkında  
270 23.05.2022 E-53773008-622.02-3697080 65 yaşını dolduran tabiplerin belediye ve bağlı kuruluşlarında çalışıp çalışamayacağı hakkında  
271 23.05.2022 E-53773008-622.02-3627924 Diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki personelin belediyelerde geçici görevlendirilmesi hakkında  
272 23.05.2022 E-53773008-622.02-3624064 Sağlık nedeniyle görevinde bulunmayan müdür yerine vekalet eden personele vekalet aylığı ödenmesi hakkında  
273 23.05.2022 E-53773008-622.02-3589557 6111 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki ve sonraki sürelere ilişkin derece ve kademe ilerlemesi hakkında  
274 20.05.2022 E-53773008-622.02-3678176 Diğer Kadrolardan Müfettiş Kadrolarına Atama Yapılamayacağı hakkında  
275 20.05.2022 E-53773008-622.02-3626586 Doğum Sebebiyle Yarım Gün Çalışma İzni hakkında  
276 20.05.2022 E-53773008-622.02-3586181 TSK’dan sağlık sebebiyle ayrılan personelin belediyelerde münhal olan kadrolara açıktan atanıp atanamayacağı hakkında   
277 20.05.2022 E-53773008-622.02-3568698 3. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında ilave derece ve kademe verilmesinden hangi personelin yararlanacağı hakkında  
278 16.05.2022 E-53773008-929-3628625 Peyzaj mimarının kısmi zamanlı olarak sözleşmeli çalıştırılıp çalıştırılamayacağı hakkında  
279 16.05.2022 E-53773008-622.02-3631719 Zabıta Müdürü kadrosuna önlisans mezunlarının atanıp atanamayacağı hakkında  
280 12.05.2022 E-53773008-622.02-3616834 Belediye başkan yardımcısı kadrosunda en az 6 ay çalışanların sınavsız şef kadrosuna atanması hakkında  
281 11.05.2022 E-53773008-622.02-3626496 Özel Güvenlik ve Koruma programı mezunlarının tekniker olarak sözleşmeli çalıştırılması hakkında  
282 10.05.2022 E-53773008-622.02-3610934 Engelli personel istihdam oranlarının hesaplanması hakkında  
283 9.05.2022 E-53773008-622.02-3584174 Lise mezunu personelin zabıta müdürü kadrosuna atanması hakkında  
284 28.04.2022 E-53773008-622.02-3558522 Büyükşehir, il, ilçe ve belde belediyelerinin personel gider oranlarının hesaplanması hakkında  
285 28.04.2022 E-53773008-622.02-3526508 Görev yeri katı atık aktarma istasyonları ve tesisleri olarak gösterilen personele geçici görev yolluğu ödenemeyeceği hakkında  
286 28.04.2022 E-53773008-622.02-3546041 Teknik öğretmen okulu mezununun ek gösterge ve özel hizmet tazminatı hakkında  
287 27.04.2022 E-53773008-622.02-3553090 Engelli memur istihdamında dikkate alınması gereken oran hakkında  
288 26.04.2022 E-53773008-622.02-3544432 İl belediyelerinde görev yapan müfettişlere makam, görev ve temsil tazminatı ödenemeyeceği hakkında  
289 25.04.2022 E-53773008-622.02-3520481 İtfaiye teşkilatında tekniker olarak görev yapan personele maktu mesai ödenip ödenmeyeceği hakkında  
290 25.04.2022 E-53773008-622.02-3519595 Askeri unvanlı personelin istifa etmesi ve belediyelerde yeniden göreve başlaması halinde uygulanması gereken ek gösterge hakkında  
291 25.04.2022 E-53773008-622.02-3514935 Hizmet sınıfı değişen personelin eski hizmet sınıfına atanması durumunda bekletilen sürelerinin değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hakkında  
292 21.04.2022 E-53773008-622.02-3504558 Dekoratör unvanlı sözleşmeli personelin arazi tazminatı hakkında  
293 20.04.2022 E-53773008-622.02-3458871 Askeri personelin istifa ederek belediyelerdeki tekniker kadrosuna açıktan atanması hakkında  
294 19.04.2022 E-53773008-622.02-3465672 696 Sayılı KHK Kapsamında İşçi Statüsündeki Personelin Yeniden İşe Başlatılması hakkında  
295 19.04.2022 E-53773008-622.02-3456897 Geriye doğru vekalet aylığı ödenip ödenemeyeceği hakkında  
296 15.04.2022 E-53773008-622.02-3367750 Engelli personelin erken emekliliğe hak kazandığı ve bu sebeple iş sözleşmesinin resen sona erdirilerek emekli edilip edilemeyeceğine hakkında  
297 14.04.2022 E-53773008-622.02-3441843 Yemek yardımına ilişkin düzenlemenin yayımlandığı tarihte yürürlüğe gireceği ve belediye başkanlarının da yararlanabileceği hakkında  
298 25.03.2022 E-53773008-622.02-3269519 Sözleşmeli peyzaj mimarına arazi tazminatı ödenip ödenemeyeceği hakkında  
299 25.03.2022 E-53773008-622.02-3252867 Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının sözleşmeli personel istihdamına engel olup olmayacağı hakkında  
300 22.02.2022 E-53773008-622.02-2987238 Mühendis olarak çalışmakta iken belediye başkan yardımcılığı kadrosuna atanan ve ayrıca imar ve şehircilik müdür vekilliği görevi yürütenlerin mali hakları hakkında  
301 28.01.2022 E-83683335-929-2814236 Geçici işçilerin çalışma sürelerinin uzatılıp uzatılamayacağı hakkında  
302 28.01.2022 E-83683335-929- 2794587 Sözleşmeli Personelin Sendika Üyeliği ve Ücretler hakkında
303 22.01.2022 E-83683335-929-3010948 Uzman erbaşların zabıta memuru kadrosuna atanıp atanamayacağı hakkında  
304 19.01.2022 E-53773008-622.02-2735507 Sınavda ilan edilmeyen kadrolara atama yapılması hakkında  
305 19.01.2022 E-53773008-622.02-2733650 Zabıta memurunun özel hizmet tazminatı hangi oranlar üzerinden ödeneceği hakkında  
306 19.01.2022 E.-83683335-929-2735351 Sözleşmeli Personel Ücret Tespiti, Vergi Kesintisi ve Sözleşme Yenileme İşlemleri Hk.  
307 18.01.2022 E.-53773008-622.02-2715831 Veznedar kadrosunda görev yapan personele toplu sözleşme ile bazı hizmet kollarına getirilen ilave mali sorumluluk zammı verilip verilmeyeceği hk.  
308 18.01.2022 E-53773008-622.02-2695062 Sözleşmeli personele arazi tazminatı ödenip ödenemeyeceği hakkında  
309 18.01.2022 E-53773008-622.02-2695050 İşçi statüsünde çalıştırılan personelin gerçekleştirme görevlisi olamayacağı hakkında  
310 10.01.2022 E.-53773008-622.02-2598360 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi görev yapmakta iken istifa eden sözleşmeli personelin 657 sayılı Kanunun 92 inci maddesine göre memur kadrosuna atanıp atanamayacağı hk.  
311 10.01.2022 E-53773008-622.02-2583536 Teknik Eğitim Fakültesinden mezun olanların tekniker unvanını kullanamayacakları hakkında  
312 06.01.2022 E-53773008-622.02-3742976 İşçi statüsünde görev yapan personelin taşınır kayıt yetkilisi olarak görevlendirilmesi hakkında  
313 06.01.2022 E-53773008-622.02-2586986 Evlendirme memurlarına fazla çalışma ücreti ödenemeyeceği hakkında  
314 05.01.2022 E-53773008-622.02-2567888 Ön lisans mezunu olarak ataması yapılan personelin lisans mezunu olması halinde başlangıç derecesi hakkında  
315 05.01.2022 E.-53773008-622.02-2565010 Belediye şirketinde geçen hizmetlerin memurun yıllık izin süresi hesabında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk  
316 05.01.2022 E-53773008-622.02-2576065 Belediye başkan yardımcısı kadrosuna vekalet eden mühendise arazi tazminatı ödenip ödenemeyecepi hakkında  
317 05.01.2022 E-53773008-622.02-2403191 Belediye başkan yardımcısı, müdürü, muhasebeci, sayman gibi kadroların kariyer meslek olarak sayılmasının mümkün bulunmadığı hakkında  
318 28.12.2021 E-53773008-622.02-2312220 Atıksu Arıtma Tesisinde tesis sorumlusu olarak görev yapan personelin unvanının 'tesis sorumlusu olarak' düzeltilemeyeceği hakkında  
319 22.12.2021 E-53773008-622.02-2515173 Fiili hizmet zammının görevde yükselme sınavında dikkate alınamayacağı hakkında  
320 20.12.2021 E-53773008-622.02-2480217 Belediye başkan vekili ödeneğinin hangi oran üzerinden ödeneceği hakkında  
321 13.12.2021 E.-53773008-622.02-2436463 2828 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesine göre unvan değişikliği ataması yapılıp yapılamayacağı hk.  
322 11.12.2021 E-53773008-622.02-2427565 6360 s. Kanun ile devredilen işçilerin yıllık izninin nasıl hesaplanacağı hakkında  
323 11.12.2021 E-53773008-622.02-2424020 Belediye başkan yardımcısı kadrosunda görev yapanların atanabileceği kadrolar hakkında  
324 09.12.2021 E-53773008-622.02-2412107 Yeniden memuriyete atananlara harcırah verilemeyeceği hakkında  
325 09.12.2021 E-53773008-622.02-2391946 İstifa edip açıktan belediyeye atanan polis memuruna verilecek ek gösterge hakkında  
326 09.12.2021 E-53773008-622.02-2377182 Sözleşmeli personele geriye dönük aile yardım ödeneği verilip verilemeyeceği hakkında  
327 07.12.2021 E-53773008-622.02-2388959 Daha önce zabıta personeli olarak geçen sürenin görevde yükselmede aranan alt kadroda geçen hizmet süresinden sayılıp sayılamayacağı hakkında  
328 06.12.2021 E-53773008-622.02-2329770 Şube müdürü kadrosuna atanan mühendise ödenecek ek gösterge hakkında  
329 06.12.2021 E-53773008-622.02-2311822 4857 s. Kanuna göre yıllık ücretli izin uygulaması hakkında  
330 06.12.2021 E.-53773008-622.02-2274267 Tekniker kadrosunda görev yapmakta iken Anadolu Üniversitesi Konaklama İşletmeciliği lisans programından mezun olan personelin intibakının yapılıp yapılmayacağı hk.  
331 29.11.2021 E-53773008-622.02-2254934 Belediye meclis üyeliğinde geçen hizmet süresi - görevde yükselme  
332 29.11.2021 E-53773008-622.02-2205623 657 sayılı Kanunun 37. maddesinin uygulaması hakkında  
333 29.11.2021 E.-53773008-622.02-2288707 Emekli olduktan sonra memuriyete açıktan atanan ve kendi isteği ile tekrar emekli olan personele 375 sayılı KHK’da belirtilen tazminatın ödenip ödenmeyeceği hk.  
334 25.11.2021 E-53773008-622.02-2266915 Satınalma işlerinde görevlendirilen zabıta personeline maktu çalışma ücreti ödenip ödenemeyeceği hakkında  
335 25.11.2021 E-53773008-622.02-2264091 İşçi statüsünde istihdam edilen personelin mesai saatlerinin nasıl belirleneceği hakkında  
336 25.11.2021 E-53773008-622.02-2171823 İş sağlığı uzmanlarına ilave ek özel hizmet tazminatı ödenip ödenemeyeceği hakkında  
337 18.11.2021 E-53773008-622.02-2221035 Psikolog ve sosyal çalışmacı unvanlı kadrolara atanacaklarda aranılan eğitim şartı  
338 15.11.2021 E.-53773008-622.02-2206875 2021/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesine göre 4. Derece Mühendisin 657 sayılı Kanunun 68/B maddesi kapsamında 1. Derece Kadroya Atanıp Atanamayacağı Hk.  
339 12.11.2021 E-53773008-622.02-2015046 Personel oranı yasal sınırları aşmış belediyelerde geçici görevlendirme yapılıp yapılamayacağı hakkında  
340 09.11.2021 E-53773008-622.02-2144844 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun uygulanması hakkında  
341 08.11.2021 E-53773008-622.02-2098392 7075 sayılı Kanun gereğince iade edilen personelin mali haklarının nasıl ödeneceği hakkında  
342 08.11.2021 E-53773008-622.02-2098282 İşçi statüsünde görev yapanların çevre görevlisi olarak görevlendirilebileceği hakkında  
343 08.11.2021 E-53773008-622.02-2080582 İşçi statüsüne geçirilmeyenlere ödenecek kıdem ve ihbar tazminatı hakkında  
344 08.11.2021 E-53773008-622.02-2074061 657 sayılı Kanunun 72. maddesi uygulaması hakkında  
345 08.11.2021 E-53773008-622.02-2057076 Kendi isteği ile istifa eden memura emeklilik harıcrahı ödenemeyeceği hakkında  
346 08.11.2021 E-53773008-622.02-2042932 Geçici işçinin işe iadesine ilişkin bir düzenleme bulunmadığı, ilk defa alım prosedürüne tabi olduğu hakkında  
347 08.11.2021 E-53773008-622.02-2024277 7075 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde göreve iade edilen personele mali ve sosyal hakların Belediye tarafından ödenmesi gerektiği hakkında  
348 04.11.2021 E-53773008-622.01-2112108 Engelli memur istihdamı için Bakanlığımızdan izin alınmasına gerek bulunmadığı hakkında  
349 04.11.2021 E-53773008-622.02-2045528 Kamu yönetimi mezunlarının sözleşmeli olarak istihdamı hakkında  
350 02.11.2021 E-53773008-622.02-2010394 Belediye şirketlerinde istihdam edilen işçilerin emeklilik nedeniyle iş akdinin feshedilmesi  
351 07.10.2021 E.-83683335-929-1908699 Sözleşmeli Personele Aile Yardımı Ödenmesi Gerektiği Hk.  
352 05.03.2021 E-83683335-622.02-21430 Belediye şirketinde görev yapan özel güvenlik personelinin idari takibi, performans kontrolü, vardiyası vb. görevlerin kim tarafından yapılacağı hakkında  
353 01.03.2021 E-83683335-622.02-313140 Tam zamanlı sözleşmeli mühendisin kısmi zamanlı olarak çalıştırılıp çalıştırılamayacağı hakkında  
354 02.02.2021 E-83683335-903.02.01-207619 Covid-19 salgını nedeniyle iptal edilen veya ertelenen yabancı dil sınavlarının telafisi hakkında
355 01.02.2021 83683335-929-59674 Sözleşmeli personelin sayı ve unvan bazında atama yetkisinin Belediye başkanına ait olduğu, bunların ücretlerinin belirlenmesinde ise belediye meclisinin yetkili olduğu hakkında  
356 06.01.2021 83683335-900-8491 Mevcut sözleşmeli personelin sözleşmelerinin yenilenmesi hususunun yeni personel alımı olarak görülemeyeceğinden, personel gider oranının aşılması durumunda sözleşmeli personelin sözleşmelerinin yenilenmesi gerektiği hakkında  
357 17.12.2020 83683335-929-267845 Bilgisayar programcılığı belgesine sahip ilgilinin, görevde yükselme ve unvan değişikliği ile sözleşmeli personel esaslarına ait mevzuatta yer alan niteliklere haiz olması kaydıyla, sözleşmeli programcı olarak atanabileceği hakkında
358 23.11.2020 E-83683335-929-230955 Vekalet Aylığı, Zam ve Tazminat ile Ek Ödeme Farkı hakkında  
359 16.11.2020 83683335-929-234905 Sözleşmeli çözümleyici için yabancı dil şartı aranmayacağı ile daha önce TSK’da üsteğmen ve yüzbaşı görevinde bulunan personelin sınavsız şef, uzman veya müdür unvanlı kadrolara atanması hakkında
360 12.11.2020 83683335-900-240055 Uzman erbaşın istifa ederek belediyede münhal bulunan memur, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına atanıp atanamayacağı hakkında  
361 27.10.2020 E-83683335-929-227476 Geçici işçi istihdam edilmesi hakkında  
362 12.10.2020 83683335-929-E.189755 Zabıta destek hizmetlerinin, belediye şirketine gördürülmesinin mümkün bulunduğu, mevzuatla doğrudan zabıta birimine verilen görevlerin ise belediye personel şirketine gördürülemeyeceği hakkında  
363 29.09.2020 E-64913683-045.02-2164666 Daire başkanı kadrosuna atanmada işçilikte geçen sürelerin değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hakkında  
364 23.09.2020 48563918-900-E.200333 Belediye şirketinde özel güvenlik müdürünün, bu işinin yanında insan kaynakları ve eğitim müdürü olarak çalıştırılamayacağı hakkında  
365 15.09.2020 83683335-929-E.193463 Üniversitelerin “uluslararası ilişkiler” ve “işletme” lisans programından mezun olanların, hangi unvanlarda sözleşmeli personel olarak çalıştırılabileceği hakkında  
366 10.09.2020 83683335-929-E.187048 Belediye Başkan Yardımcısı kadrosuna atanma hakkında  
367 28.08.2020 83683335-929-E.181743 Sözleşmeli personelin programcı kadrosunda çalıştırılıp çalıştırılmayacağı hakkında
368 10.08.2020 83683335-622.02-E.166639 İç Mimarlık mezunu olan personelin sözleşmeli olarak mimar veya dekoratör kadrosuna atanıp atanamayacağı hakkında
369 27.07.2020 83683335-929-E.159144 Belediye Başkan yardımcısı iken Müdür kadrosuna atanma hakkında  
370 23.07.2020 83683335-900-E.150036 Personel çalıştırılmasına dayalı doğrudan hizmet alımında süreler hakkında  
371 23.07.2020 83683335-622.02-E.153868 İlgili kurumun görüşü alınarak geçici görevlendirme hakkında  
372 21.07.2020 83683335-520-E.151243 İstifa eden uzman jandarmanın belediyede boş bulunan memur kadrosuna atanması hakkında  
373 20.07.2020 83683335-929-E.144487 10.001'den 50.000'e kadar olan belediyelerde Belediye Başkanı ödeneğinin hesaplanması hakkında  
374 20.07.2020 83683335-929- E.143860 Uzman erbaşın istifası sonrası memuriyete atanması hakkında  
375 20.07.2020 83683335-929-E.136074 Belediye güvenlik hizmetlerinin belediye personel anonim şirketine gördürülmesi hakkında  
376 14.07.2020 83683335-900-E.135788 2020/2 Sayılı Genelge öncesi istihdam edilen sözleşmeli personel atanması hakkında  
377 13.07.2020 83683335-900-E.134549 Diğer personel gruplarından avukatlık hizmetleri grubuna aktarım yapılamayacağı hakkında  
378 12.07.2020 83683335-900-E.133727 Hizmet birliklerinin personel çalıştırılması işlerinin belediye şirketine gördürülüp gördürülmeyeceği hakkında  
379 29.06.2020 83683335-900-E.128374 Belediyede engelli işçi istihdamı hakkında  
380 22.05.2020 48563918-900-97615 Dondurulmuş kadrolardan boş olan belediye başkan yardımcısı kadrosunun meclis kararıyla iptal edilerek ilgili Yönetmeliğe uygun hale getirilmesi gerektiği hakkında  
381 29.04.2020 48563918-900-E.92219 Teftiş kurulu müdürü kadrosu iptal edilmeksizin ayrıca insan kaynakları ve eğitim müdürü kadrosunun ihdas edilebileceği hakkında  
382 17.04.2020 83683335-929-E.89797 Belediyeler arasında geçici görevlendirme yapılıp yapılamayacağı hakkında
383 09.04.2020 16500952-900-E.84273 Belediye sınırları dışındaki köylerde meydana gelen yangınlara müdahalede bulunulması ile itfaiye teşkilatı ve personelinin denetlenmesi hakkında  
384 03.04.2020 16500952-900-E.81826 Zabıta Müdürü kadrosuna atama yapılması hakkında  
385 02.04.2020 83683335-900-E.40859 Belediyelerde personel gider oranının belirlenmesi hakkında  
386 19.02.2020 75850160-102.01.01-E.13578 Gazetecilik bölümü mezunlarının kameraman olarak istihdam edilemeyeceği hakkında  
387 17.12.2019 83683335-900- E.297263 Belediye şirketlerine personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında işçi alımında Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması işlemlerinin hangi birim tarafından yürütüleceği hakkında  
388 04.11.2019 48563918-000-E.256991 Görevde yükselme çerçevesinde müdürlük sınavına başvuru için, son müracaat tarihi itibarıyla lisans mezunu olması gerektiği hakkında  
389 17.10.2019 48563918-900-E.242472 Belediye şirketlerinde yeni personel istihdamı hakkında  
390 29.08.2019 48563918-622.02-E.199701 Terörle mücadele kanunu kapsamında ilk defa atanan personelin görevde yükselme sınavına tabi olup olmayacağı hakkında  
391 19.07.2019 16500952-900-E.165023 Sözleşmeli personele ödenecek ücretin belirlenmesi hakkında  
392 19.07.2019 83683335-900-E.168868 5 ay hapis cezası alarak devlet memurluğundan çıkarılan kişinin belediye şirketine işçi olarak alınıp alınmayacağı hakkında  
393 18.07.2019 16500952-900-164857 Müdür kadrosunda görev yapmakta iken mühendis kadrosuna naklen atanan personelin yeniden müdür kadrosuna atanıp atanamayacağı hakkında  
394 16.07.2019 83683335-900-E.162783 Personel gider oranının nasıl hesaplanacağı hakkında
395 05.07.2019 83683335-900-E.157039 Personel gider oranının nasıl hesaplanacağı hakkında
396 22.05.2019 16500952-900-E.120160 Zabıtanın görev ve yetkileri arasında sayılan denetim faaliyetleri ile yasal işlem uygulama yetkisi hakkında  
397 21.05.2019 83683335-900-E.119882 Sözleşmesi feshedilen eski hükümlünün işe iade edilip edilmeyeceği hakkında  
398 15.03.2019 16500952-900-E.61095 Boş kadro olarak ilan edilmeyen zabıta komiseri kadrolarına başarı sıralaması dışında kalanlardan atama yapılıp yapılmayacağı hakkında  
399 12.03.2019 16500952-900-E.56460 Zabıta Amirliği kadrosuna atama yapılması nedeniyle boşalan Zabıta Komiseri kadrosuna Görevde Yükselme Sınavı sonucunda yedek olarak belirlenen personelden atama yapılıp yapılamayacağı hakkında  
400 27.02.2019 16500952-900-E.47226 Başka bir belediyeye naklen atanan personelin önceki belediyede yapılan görevde yükselme sınavına ilişkin atanma talebi hakkında  
401 14.02.2019 16500952-900-E.36380 Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan personelin Zabıta Müdürü kadrosuna atanıp atanamayacağı hakkında  
402 29.01.2019 83683335-900-E.20920 Toplam personel giderinin yüzde kırkı aşması durumunda belediye şirketine izin alınmadan yeni personel alınıp alınamayacağı hakkında
403 14.01.2019 83683335-900-E.249912 Belediye Şirketine yeni istihdam edilecek personelde hangi şartların aranıp aranmayacağı hakkında
404 02.01.2019 83683335-900-E.249465 Müdür olarak vekaleten görevlendirilen personelin zam ve tazminatlardan yararlanıp yararlanamayacağı hakkında  
405 30.01.2015 67630850/5434 Sosyal Güvenlik Kurumunun ek gösterge hakkındaki görüşü