Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü
Yerel Yönetimler
Genel Müdürlüğü
PERSONEL GÖRÜŞLERİ
Sıra Tarih Sayı Konu Dosya Ek/İlgi
40 23.11.2020 E-83683335-929-230955 Vekalet Aylığı, Zam ve Tazminat ile Ek Ödeme Farkı hakkında  
39 27.10.2020 E-83683335-929-227476 Geçici işçi istihdam edilmesi hakkında  
38 29.09.2020 E-64913683-045.02-2164666 Daire başkanı kadrosuna atanmada işçilikte geçen sürelerin değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hakkında  
37 15.09.2020 83683335-929-E.193463 Üniversitelerin “uluslararası ilişkiler” ve “işletme” lisans programından mezun olanların, hangi unvanlarda sözleşmeli personel olarak çalıştırılabileceği hakkında  
36 10.09.2020 83683335-929-E.187048 Belediye Başkan Yardımcısı kadrosuna atanma hakkında  
35 28.08.2020 83683335-929-E.181743 Sözleşmeli personelin programcı kadrosunda çalıştırılıp çalıştırılmayacağı hakkında
34 13.08.2020 23663589/169732 Ekonomist Kadrosunda Sözleşmeli Personel Çalıştırılması Hakkında  
33 10.08.2020 83683335-622.02-E.166639 İç Mimarlık mezunu olan personelin sözleşmeli olarak mimar veya dekoratör kadrosuna atanıp atanamayacağı hakkında
32 27.07.2020 83683335-929-E.159144 Belediye Başkan yardımcısı iken Müdür kadrosuna atanma hakkında  
31 23.07.2020 83683335-900-E.150036 Personel çalıştırılmasına dayalı doğrudan hizmet alımında süreler hakkında  
30 23.07.2020 83683335-622.02-E.153868 İlgili kurumun görüşü alınarak geçici görevlendirme hakkında  
29 21.07.2020 83683335-520-E.151243 İstifa eden uzman jandarmanın belediyede boş bulunan memur kadrosuna atanması hakkında  
28 20.07.2020 83683335-929-E.150834 İstifa eden uzman erbaşın belediyede boş bulunan memur kadrosuna atanması hakkında
27 20.07.2020 83683335-929-E.144487 10.001'den 50.000'e kadar olan belediyelerde Belediye Başkanı ödeneğinin hesaplanması hakkında  
26 20.07.2020 83683335-929- E.143860 Uzman erbaşın istifası sonrası memuriyete atanması hakkında  
25 20.07.2020 83683335-929-E.136074 Belediye güvenlik hizmetlerinin belediye personel anonim şirketine gördürülmesi hakkında  
24 14.07.2020 83683335-900-E.135788 2020/2 Sayılı Genelge öncesi istihdam edilen sözleşmeli personel atanması hakkında  
23 12.07.2020 83683335-900-E.133727 Hizmet birliklerinin personel çalıştırılması işlerinin belediye şirketine gördürülüp gördürülmeyeceği hakkında  
22 29.06.2020 83683335-900-E.128374 Belediyede engelli işçi istihdamı hakkında  
21 17.04.2020 83683335-929-E.89797 Belediyeler arasında geçici görevlendirme yapılıp yapılamayacağı hakkında
20 09.04.2020 16500952-900-E.84273 Belediye sınırları dışındaki köylerde meydana gelen yangınlara müdahalede bulunulması ile itfaiye teşkilatı ve personelinin denetlenmesi hakkında  
19 03.04.2020 16500952-900-E.81826 Zabıta Müdürü kadrosuna atama yapılması hakkında  
18 02.04.2020 83683335-900-E.40859 Belediyelerde personel gider oranının belirlenmesi hakkında  
17 17.12.2019 83683335-900- E.297263 Belediye şirketlerine personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında işçi alımında Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması işlemlerinin hangi birim tarafından yürütüleceği hakkında  
16 17.10.2019 48563918-900-E.242472 Belediye şirketlerinde yeni personel istihdamı hakkında  
15 29.08.2019 48563918-622.02-E.199701 Terörle mücadele kanunu kapsamında ilk defa atanan personelin görevde yükselme sınavına tabi olup olmayacağı hakkında  
14 19.07.2019 16500952-900-E.165023 Sözleşmeli personele ödenecek ücretin belirlenmesi hakkında  
13 19.07.2019 83683335-900-E.168868 5 ay hapis cezası alarak devlet memurluğundan çıkarılan kişinin belediye şirketine işçi olarak alınıp alınmayacağı hakkında  
12 18.07.2019 16500952-900-164857 Müdür kadrosunda görev yapmakta iken mühendis kadrosuna naklen atanan personelin yeniden müdür kadrosuna atanıp atanamayacağı hakkında  
11 16.07.2019 83683335-900-E.162783 Personel gider oranının nasıl hesaplanacağı hakkında
10 05.07.2019 83683335-900-E.157039 Personel gider oranının nasıl hesaplanacağı hakkında
9 22.05.2019 16500952-900-E.120160 Zabıtanın görev ve yetkileri arasında sayılan denetim faaliyetleri ile yasal işlem uygulama yetkisi hakkında  
8 21.05.2019 83683335-900-E.119882 Sözleşmesi feshedilen eski hükümlünün işe iade edilip edilmeyeceği hakkında  
7 15.03.2019 16500952-900-E.61095 Boş kadro olarak ilan edilmeyen zabıta komiseri kadrolarına başarı sıralaması dışında kalanlardan atama yapılıp yapılmayacağı hakkında  
6 12.03.2019 16500952-900-E.56460 Zabıta Amirliği kadrosuna atama yapılması nedeniyle boşalan Zabıta Komiseri kadrosuna Görevde Yükselme Sınavı sonucunda yedek olarak belirlenen personelden atama yapılıp yapılamayacağı hakkında  
5 27.02.2019 16500952-900-E.47226 Başka bir belediyeye naklen atanan personelin önceki belediyede yapılan görevde yükselme sınavına ilişkin atanma talebi hakkında  
4 14.02.2019 16500952-900-E.36380 Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan personelin Zabıta Müdürü kadrosuna atanıp atanamayacağı hakkında  
3 29.01.2019 83683335-900-E.20920 Toplam personel giderinin yüzde kırkı aşması durumunda belediye şirketine izin alınmadan yeni personel alınıp alınamayacağı hakkında
2 14.01.2019 83683335-900-E.249912 Belediye Şirketine yeni istihdam edilecek personelde hangi şartların aranıp aranmayacağı hakkında
1 02.01.2019 83683335-900-E.249465 Müdür olarak vekaleten görevlendirilen personelin zam ve tazminatlardan yararlanıp yararlanamayacağı hakkında