Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü
Yerel Yönetimler
Genel Müdürlüğü
PERSONEL GÖRÜŞLERİ
Sıra Tarih Sayı Konu Dosya Ek/İlgi
1 27.08.2021 E-83683335-000-1078678 Belediye şirketine yeni işçi alımının yapılıp yapılamayacağı, yeni işçi alımı yapılacaksa uyulması gereken esaslar hakkında  
2 05.03.2021 E-83683335-622.02-332320 Daha önceden ihdas edilmemiş bulunan belediye başkan yardımcısı kadrosuna belediye başkanı tarafından görevlendirme yapılamayacağı hakkında  
3 05.03.2021 E-83683335-622.02-21430 Belediye şirketinde görev yapan özel güvenlik personelinin idari takibi, performans kontrolü, vardiyası vb. görevlerin kim tarafından yapılacağı hakkında  
4 01.03.2021 E-83683335-622.02-313140 Tam zamanlı sözleşmeli mühendisin kısmi zamanlı olarak çalıştırılıp çalıştırılamayacağı hakkında  
5 02.02.2021 E-83683335-903.02.01-207619 Covid-19 salgını nedeniyle iptal edilen veya ertelenen yabancı dil sınavlarının telafisi hakkında
6 01.02.2021 83683335-929-59674 Sözleşmeli personelin sayı ve unvan bazında atama yetkisinin Belediye başkanına ait olduğu, bunların ücretlerinin belirlenmesinde ise belediye meclisinin yetkili olduğu hakkında  
7 06.01.2021 83683335-900-8491 Mevcut sözleşmeli personelin sözleşmelerinin yenilenmesi hususunun yeni personel alımı olarak görülemeyeceğinden, personel gider oranının aşılması durumunda sözleşmeli personelin sözleşmelerinin yenilenmesi gerektiği hakkında  
8 17.12.2020 83683335-929-267845 Bilgisayar programcılığı belgesine sahip ilgilinin, görevde yükselme ve unvan değişikliği ile sözleşmeli personel esaslarına ait mevzuatta yer alan niteliklere haiz olması kaydıyla, sözleşmeli programcı olarak atanabileceği hakkında
9 23.11.2020 E-83683335-929-230955 Vekalet Aylığı, Zam ve Tazminat ile Ek Ödeme Farkı hakkında  
10 16.11.2020 83683335-929-234905 Sözleşmeli çözümleyici için yabancı dil şartı aranmayacağı ile daha önce TSK’da üsteğmen ve yüzbaşı görevinde bulunan personelin sınavsız şef, uzman veya müdür unvanlı kadrolara atanması hakkında
11 12.11.2020 83683335-900-240055 Uzman erbaşın istifa ederek belediyede münhal bulunan memur, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına atanıp atanamayacağı hakkında  
12 27.10.2020 E-83683335-929-227476 Geçici işçi istihdam edilmesi hakkında  
13 12.10.2020 83683335-929-E.189755 Zabıta destek hizmetlerinin, belediye şirketine gördürülmesinin mümkün bulunduğu, mevzuatla doğrudan zabıta birimine verilen görevlerin ise belediye personel şirketine gördürülemeyeceği hakkında  
14 29.09.2020 E-64913683-045.02-2164666 Daire başkanı kadrosuna atanmada işçilikte geçen sürelerin değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hakkında  
15 23.09.2020 48563918-900-E.200333 Belediye şirketinde özel güvenlik müdürünün, bu işinin yanında insan kaynakları ve eğitim müdürü olarak çalıştırılamayacağı hakkında  
16 15.09.2020 83683335-929-E.193463 Üniversitelerin “uluslararası ilişkiler” ve “işletme” lisans programından mezun olanların, hangi unvanlarda sözleşmeli personel olarak çalıştırılabileceği hakkında  
17 10.09.2020 83683335-929-E.187048 Belediye Başkan Yardımcısı kadrosuna atanma hakkında  
18 28.08.2020 83683335-929-E.181743 Sözleşmeli personelin programcı kadrosunda çalıştırılıp çalıştırılmayacağı hakkında
19 10.08.2020 83683335-622.02-E.166639 İç Mimarlık mezunu olan personelin sözleşmeli olarak mimar veya dekoratör kadrosuna atanıp atanamayacağı hakkında
20 27.07.2020 83683335-929-E.159144 Belediye Başkan yardımcısı iken Müdür kadrosuna atanma hakkında  
21 23.07.2020 83683335-900-E.150036 Personel çalıştırılmasına dayalı doğrudan hizmet alımında süreler hakkında  
22 23.07.2020 83683335-622.02-E.153868 İlgili kurumun görüşü alınarak geçici görevlendirme hakkında  
23 21.07.2020 83683335-520-E.151243 İstifa eden uzman jandarmanın belediyede boş bulunan memur kadrosuna atanması hakkında  
24 20.07.2020 83683335-929-E.144487 10.001'den 50.000'e kadar olan belediyelerde Belediye Başkanı ödeneğinin hesaplanması hakkında  
25 20.07.2020 83683335-929- E.143860 Uzman erbaşın istifası sonrası memuriyete atanması hakkında  
26 20.07.2020 83683335-929-E.136074 Belediye güvenlik hizmetlerinin belediye personel anonim şirketine gördürülmesi hakkında  
27 14.07.2020 83683335-900-E.135788 2020/2 Sayılı Genelge öncesi istihdam edilen sözleşmeli personel atanması hakkında  
28 13.07.2020 83683335-900-E.134549 Diğer personel gruplarından avukatlık hizmetleri grubuna aktarım yapılamayacağı hakkında  
29 12.07.2020 83683335-900-E.133727 Hizmet birliklerinin personel çalıştırılması işlerinin belediye şirketine gördürülüp gördürülmeyeceği hakkında  
30 29.06.2020 83683335-900-E.128374 Belediyede engelli işçi istihdamı hakkında  
31 22.05.2020 48563918-900-97615 Dondurulmuş kadrolardan boş olan belediye başkan yardımcısı kadrosunun meclis kararıyla iptal edilerek ilgili Yönetmeliğe uygun hale getirilmesi gerektiği hakkında  
32 29.04.2020 48563918-900-E.92219 Teftiş kurulu müdürü kadrosu iptal edilmeksizin ayrıca insan kaynakları ve eğitim müdürü kadrosunun ihdas edilebileceği hakkında  
33 17.04.2020 83683335-929-E.89797 Belediyeler arasında geçici görevlendirme yapılıp yapılamayacağı hakkında
34 09.04.2020 16500952-900-E.84273 Belediye sınırları dışındaki köylerde meydana gelen yangınlara müdahalede bulunulması ile itfaiye teşkilatı ve personelinin denetlenmesi hakkında  
35 03.04.2020 16500952-900-E.81826 Zabıta Müdürü kadrosuna atama yapılması hakkında  
36 02.04.2020 83683335-900-E.40859 Belediyelerde personel gider oranının belirlenmesi hakkında  
37 17.12.2019 83683335-900- E.297263 Belediye şirketlerine personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında işçi alımında Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması işlemlerinin hangi birim tarafından yürütüleceği hakkında  
38 04.11.2019 48563918-000-E.256991 Görevde yükselme çerçevesinde müdürlük sınavına başvuru için, son müracaat tarihi itibarıyla lisans mezunu olması gerektiği hakkında  
39 17.10.2019 48563918-900-E.242472 Belediye şirketlerinde yeni personel istihdamı hakkında  
40 29.08.2019 48563918-622.02-E.199701 Terörle mücadele kanunu kapsamında ilk defa atanan personelin görevde yükselme sınavına tabi olup olmayacağı hakkında  
41 19.07.2019 16500952-900-E.165023 Sözleşmeli personele ödenecek ücretin belirlenmesi hakkında  
42 19.07.2019 83683335-900-E.168868 5 ay hapis cezası alarak devlet memurluğundan çıkarılan kişinin belediye şirketine işçi olarak alınıp alınmayacağı hakkında  
43 18.07.2019 16500952-900-164857 Müdür kadrosunda görev yapmakta iken mühendis kadrosuna naklen atanan personelin yeniden müdür kadrosuna atanıp atanamayacağı hakkında  
44 16.07.2019 83683335-900-E.162783 Personel gider oranının nasıl hesaplanacağı hakkında
45 05.07.2019 83683335-900-E.157039 Personel gider oranının nasıl hesaplanacağı hakkında
46 22.05.2019 16500952-900-E.120160 Zabıtanın görev ve yetkileri arasında sayılan denetim faaliyetleri ile yasal işlem uygulama yetkisi hakkında  
47 21.05.2019 83683335-900-E.119882 Sözleşmesi feshedilen eski hükümlünün işe iade edilip edilmeyeceği hakkında  
48 15.03.2019 16500952-900-E.61095 Boş kadro olarak ilan edilmeyen zabıta komiseri kadrolarına başarı sıralaması dışında kalanlardan atama yapılıp yapılmayacağı hakkında  
49 12.03.2019 16500952-900-E.56460 Zabıta Amirliği kadrosuna atama yapılması nedeniyle boşalan Zabıta Komiseri kadrosuna Görevde Yükselme Sınavı sonucunda yedek olarak belirlenen personelden atama yapılıp yapılamayacağı hakkında  
50 27.02.2019 16500952-900-E.47226 Başka bir belediyeye naklen atanan personelin önceki belediyede yapılan görevde yükselme sınavına ilişkin atanma talebi hakkında  
51 14.02.2019 16500952-900-E.36380 Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan personelin Zabıta Müdürü kadrosuna atanıp atanamayacağı hakkında  
52 29.01.2019 83683335-900-E.20920 Toplam personel giderinin yüzde kırkı aşması durumunda belediye şirketine izin alınmadan yeni personel alınıp alınamayacağı hakkında
53 14.01.2019 83683335-900-E.249912 Belediye Şirketine yeni istihdam edilecek personelde hangi şartların aranıp aranmayacağı hakkında
54 02.01.2019 83683335-900-E.249465 Müdür olarak vekaleten görevlendirilen personelin zam ve tazminatlardan yararlanıp yararlanamayacağı hakkında