Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü
Yerel Yönetimler
Genel Müdürlüğü
PERSONEL GÖRÜŞLERİ
Sıra Tarih Sayı Konu Dosya Ek/İlgi
1 22.06.2022 E-53773008-622.02-3954413 Merkez ilçeden ne anlaşılması gerektiği  ve belediye başkan yardımcısı kadrosunda görev yapan ilgiliye merkez ilçe belediye başkanlarına ödenen ek ödeme ile özel hizmet tazminatının verilmesinin hukuken mümkün bulunmadığı hakkında  
2 22.06.2022 E-53773008-622.02-3938427 Programcı kadrosunda görev yapmakta olan ilgilinin bitirdiği çevre mühendisliği bölümünün mesleki bir üst öğrenim olmaması sebebiyle mühendis kadrosu için öngörülen zam ve tazminatlardan yararlanamaması hakkında  
3 20.06.2022 E-53773008-622.02-3940766 Nakdi kumanya yardımından sadece sözleşmeli personel için sigorta primi kesintisi yapılacağı hakkında  
4 20.06.2022 E-53773008-622.02-3914594 Meclis üyeleri arasından görevlendirilen belediye başkan yardımcıları hakkında bu sıfatları dikkate alınarak görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanamayacağı hakkında  
5 16.06.2022 E-53773008-622.02-3919995 İlkokul mezunu personelin açık öğretim okulundan önce ortaokulu ardından liseyi bitirmesi halinde intibak işlemleri hakkında  
6 16.06.2022 E-53773008-622.02-3907271 Tapu müdürünün belediyede münhal olan emlak ve istimlak müdürü kadrosuna atanması halinde uygulanması gereken ek gösterge hakkında  
7 16.06.2022 E-53773008-622.02-3906446 657 sayılı Kanuna tabi mühendis kadrosunda çalışmakta iken 1. derece belediye başkan yardımcısı ile imar ve şehircilik müdürü kadrosuna atanan personele uygulanacak ek göstergeler hakkında  
8 16.06.2022 E-53773008-622.02-3902763 Mühendis unvanlı kadro istihdam edilen personelin müdür olması halinde hangi ek göstergeden faydalanacağı hakkında  
9 16.06.2022 E-53773008-622.02-3898510 Sözleşmeli personelin yıllık izinlerinin hesaplanmasında daha önce 217 sayılı KHK kapsamında geçen hizmet süresinin dahil edilmesi hakkında  
10 14.06.2022 E-53773008-622.02-3885620 Muhasip yardımcısı kadrosunda iken istifa eden personelin yeniden memuriyete başlaması halinde atanacağı kadro unvanı hakkında  
11 13.06.2022 E-53773008-622.02-3875947 Daire başkanı kadrosuna 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 68B maddesinin ek hükmü uyarınca 5 yıllık hizmet süresi şartını sağlayanların atanıp atanamayacağı hakkında  
12 13.06.2022 E-53773008-622.02-3866465 Belediyenin diğer birimlerinde görevlendirilen zabıta personeline maktu fazla çalışma ücretinin ödenip ödenmeyeceği hakkında  
13 13.06.2022 E-53773008-622.02-3777796 Dekoratör unvanlı sözleşmeli personelin mali hakları hakkında  
14 13.06.2022 E-53773008-622.02-3410469 Deneme süresinde istifa eden astsubay/subayın Devlet memurluğuna atanması hakkında  
15 10.06.2022 E-53773008-622.02-3842049 Personelin işlemiş olduğu bir suçtan dolayı ilgili kişi hakkında hem disiplin kovuşturması hem de cezai kovuşturma yapılıp yapılamayacağı hakkında  
16 10.06.2022 E-53773008-622.02-3841846 Bilgisayar işletmeni kadrosunda görev yapan lise mezunu personelin şef vekili olarak görev yapıp yapamayacağı ile vekâlet aylığı alıp alamayacağı hakkında
17 10.06.2022 E-53773008-622.02-3764035 Veri hazırlama ve kontrol işletmeninin boş bulunan şube müdürü kadrosuna vekâleten atanması halinde ilgiliye vekâlet aylığı, zam ve tazminatlar ile ek ödeme farkının ödenip ödenemeyeceği hakkında  
18 9.06.2022 E-53773008-622.02-3677466 Yüksekokul sekreterinin belediyelerde hangi unvana denk olduğu hakkında  
19 7.06.2022 E-53773008-622.02-3823784 2021/14 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinin Uygulanması bakımından 657 sayılı Kanunun 68/B maddesine göre memur ve VHKİ kadrolarına atama yapılması hakkında  
20 7.06.2022 E-53773008-900-3825924 Norm kadroda belediye grubunun alt gruplara düşmesi halinde yapılacak işlemler hakkında  
21 6.06.2022 E-53773008-622.02-3819560 Biolog kadrosunda görev yapan personele ek özel hizmet tazminatı ödenmesi hakkında  
22 6.06.2022 E-53773008-622.02-3813999 Kamu Yönetimi bölümü mezunlarının sözleşmeli ekonomist olarak istihdam edilip edilmeyeceği hakkında  
23 6.06.2022 E-53773008-622.02-3809410 Öğretmen kadrosunda görev yapanların sınavsız eğitmen kadrosuna atanması hakkında  
24 6.06.2022 E-53773008-622.02-3804362 Emeklilik sonrası yeniden müfettişliğe atanma talebinin Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde düzenlenmemesi  
25 6.06.2022 E-53773008-622.02-3803298 İşçi olarak istihdam edilenlerin statü değişikliği hakkında  
26 6.06.2022 E-53773008-622.02-3795735 THS'de görev yapıp mesleği ile ilgili olmayan bir bölümü bitirenlere ödenecek zam ve tazminatlar hakkında  
27 6.06.2022 E-53773008-622.02-3780796 Belediye başkan yardımcısının müdür olarak atanması halinde ek gösterge farkı ve kesintiler hakkında  
28 6.06.2022 E-53773008-622.02-3773733 Sözleşmeli personele belediyelerde yöneticilik görevi verilemeyeceği hakkında  
29 11.02.2022 E-53773008-622.02-2922421 Zabıta memuru özel hizmet tazminatı hakkında  
30 31.05.2022 E-53773008-622.02-3750878 Sözleşmeli personelin hastalık izinleri hakkında uygulanacak mevzuat hakkında  
31 30.05.2022 E-53773008-622.02-3742976 Zabıta personeline verilecek giyecek yardımında belirlenen standart fiyat dışına çıkılması hakkında  
32 27.05.2022 E-53773008-622.02-3737994 Görevi kötüye kullanma suçundan hapis cezası kesinleşen personelin durumu hakkında  
33 27.05.2022 E-53773008-622.02-3736939 Mühendis olarak görev yapanların daha önce hizmet alımı suretiyle geçen hizmetlerinin kazanılmış hak aylığında sayılması hakkında  
34 25.05.2022 E-53773008-622.02-3725385 Mühendis kadrosunda görev yapmakta iken belediye başkan yardımcısı olarak atananların ek göstergesi hakkında  
35 25.05.2022 E-53773008-622.02-3715791 Ek özel hizmet tazminatı ödenmesinde kurumların takdir yetkisi olmadığı hakkında  
36 23.05.2022 E-53773008-622.02-3697080 65 yaşını dolduran tabiplerin belediye ve bağlı kuruluşlarında çalışıp çalışamayacağı hakkında  
37 23.05.2022 E-53773008-622.02-3627924 Diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki personelin belediyelerde geçici görevlendirilmesi hakkında  
38 23.05.2022 E-53773008-622.02-3624064 Sağlık nedeniyle görevinde bulunmayan müdür yerine vekalet eden personele vekalet aylığı ödenmesi hakkında  
39 23.05.2022 E-53773008-622.02-3589557 6111 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki ve sonraki sürelere ilişkin derece ve kademe ilerlemesi hakkında  
40 20.05.2022 E-53773008-622.02-3678176 Diğer Kadrolardan Müfettiş Kadrolarına Atama Yapılamayacağı hakkında  
41 20.05.2022 E-53773008-622.02-3626586 Doğum Sebebiyle Yarım Gün Çalışma İzni hakkında  
42 20.05.2022 E-53773008-622.02-3586181 TSK’dan sağlık sebebiyle ayrılan personelin belediyelerde münhal olan kadrolara açıktan atanıp atanamayacağı hakkında   
43 20.05.2022 E-53773008-622.02-3568698 3. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında ilave derece ve kademe verilmesinden hangi personelin yararlanacağı hakkında  
44 16.05.2022 E-53773008-929-3628625 Peyzaj mimarının kısmi zamanlı olarak sözleşmeli çalıştırılıp çalıştırılamayacağı hakkında  
45 16.05.2022 E-53773008-622.02-3631719 Zabıta Müdürü kadrosuna önlisans mezunlarının atanıp atanamayacağı hakkında  
46 12.05.2022 E-53773008-622.02-3616834 Belediye başkan yardımcısı kadrosunda en az 6 ay çalışanların sınavsız şef kadrosuna atanması hakkında  
47 11.05.2022 E-53773008-622.02-3626496 Özel Güvenlik ve Koruma programı mezunlarının tekniker olarak sözleşmeli çalıştırılması hakkında  
48 10.05.2022 E-53773008-622.02-3610934 Engelli personel istihdam oranlarının hesaplanması hakkında  
49 9.05.2022 E-53773008-622.02-3584174 Lise mezunu personelin zabıta müdürü kadrosuna atanması hakkında  
50 28.04.2022 E-53773008-622.02-3558522 Büyükşehir, il, ilçe ve belde belediyelerinin personel gider oranlarının hesaplanması hakkında  
51 28.04.2022 E-53773008-622.02-3526508 Görev yeri katı atık aktarma istasyonları ve tesisleri olarak gösterilen personele geçici görev yolluğu ödenemeyeceği hakkında  
52 28.04.2022 E-53773008-622.02-3546041 Teknik öğretmen okulu mezununun ek gösterge ve özel hizmet tazminatı hakkında  
53 27.04.2022 E-53773008-622.02-3553090 Engelli memur istihdamında dikkate alınması gereken oran hakkında  
54 26.04.2022 E-53773008-622.02-3544432 İl belediyelerinde görev yapan müfettişlere makam, görev ve temsil tazminatı ödenemeyeceği hakkında  
55 25.04.2022 E-53773008-622.02-3520481 İtfaiye teşkilatında tekniker olarak görev yapan personele maktu mesai ödenip ödenmeyeceği hakkında  
56 25.04.2022 E-53773008-622.02-3519595 Askeri unvanlı personelin istifa etmesi ve belediyelerde yeniden göreve başlaması halinde uygulanması gereken ek gösterge hakkında  
57 25.04.2022 E-53773008-622.02-3514935 Hizmet sınıfı değişen personelin eski hizmet sınıfına atanması durumunda bekletilen sürelerinin değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hakkında  
58 21.04.2022 E-53773008-622.02-3504558 Dekoratör unvanlı sözleşmeli personelin arazi tazminatı hakkında  
59 20.04.2022 E-53773008-622.02-3458871 Askeri personelin istifa ederek belediyelerdeki tekniker kadrosuna açıktan atanması hakkında  
60 19.04.2022 E-53773008-622.02-3465672 696 Sayılı KHK Kapsamında İşçi Statüsündeki Personelin Yeniden İşe Başlatılması hakkında  
61 19.04.2022 E-53773008-622.02-3456897 Geriye doğru vekalet aylığı ödenip ödenemeyeceği hakkında  
62 15.04.2022 E-53773008-622.02-3367750 Engelli personelin erken emekliliğe hak kazandığı ve bu sebeple iş sözleşmesinin resen sona erdirilerek emekli edilip edilemeyeceğine hakkında  
63 14.04.2022 E-53773008-622.02-3441843 Yemek yardımına ilişkin düzenlemenin yayımlandığı tarihte yürürlüğe gireceği ve belediye başkanlarının da yararlanabileceği hakkında  
64 25.03.2022 E-53773008-622.02-3269519 Sözleşmeli peyzaj mimarına arazi tazminatı ödenip ödenemeyeceği hakkında  
65 28.01.2022 E-83683335-929-2814236 Geçici işçilerin çalışma sürelerinin uzatılıp uzatılamayacağı hakkında  
66 28.01.2022 E-83683335-929- 2794587 Sözleşmeli Personelin Sendika Üyeliği ve Ücretler hakkında
67 22.01.2022 E-83683335-929-3010948 Uzman erbaşların zabıta memuru kadrosuna atanıp atanamayacağı hakkında  
68 19.01.2022 E-53773008-622.02-2735507 Sınavda ilan edilmeyen kadrolara atama yapılması hakkında  
69 19.01.2022 E-53773008-622.02-2733650 Zabıta memurunun özel hizmet tazminatı hangi oranlar üzerinden ödeneceği hakkında  
70 19.01.2022 E.-83683335-929-2735351 Sözleşmeli Personel Ücret Tespiti, Vergi Kesintisi ve Sözleşme Yenileme İşlemleri Hk.  
71 18.01.2022 E.-53773008-622.02-2715831 Veznedar kadrosunda görev yapan personele toplu sözleşme ile bazı hizmet kollarına getirilen ilave mali sorumluluk zammı verilip verilmeyeceği hk.  
72 18.01.2022 E-53773008-622.02-2695062 Sözleşmeli personele arazi tazminatı ödenip ödenemeyeceği hakkında  
73 18.01.2022 E-53773008-622.02-2695050 İşçi statüsünde çalıştırılan personelin gerçekleştirme görevlisi olamayacağı hakkında  
74 10.01.2022 E.-53773008-622.02-2598360 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi görev yapmakta iken istifa eden sözleşmeli personelin 657 sayılı Kanunun 92 inci maddesine göre memur kadrosuna atanıp atanamayacağı hk.  
75 6.01.2022 E-53773008-622.02-2586986 Evlendirme memurlarına fazla çalışma ücreti ödenemeyeceği hakkında  
76 05.01.2022 E.-53773008-622.02-2565010 Belediye şirketinde geçen hizmetlerin memurun yıllık izin süresi hesabında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk  
77 5.01.2022 E-53773008-622.02-2576065 Belediye başkan yardımcısı kadrosuna vekalet eden mühendise arazi tazminatı ödenip ödenemeyecepi hakkında  
78 05.01.2022 E-53773008-622.02-2403191 Belediye başkan yardımcısı, müdürü, muhasebeci, sayman gibi kadroların kariyer meslek olarak sayılmasının mümkün bulunmadığı hakkında  
79 28.12.2021 E-53773008-622.02-2312220 Atıksu Arıtma Tesisinde tesis sorumlusu olarak görev yapan personelin unvanının 'tesis sorumlusu olarak' düzeltilemeyeceği hakkında  
80 22.12.2021 E-53773008-622.02-2515173 Fiili hizmet zammının görevde yükselme sınavında dikkate alınamayacağı hakkında  
81 20.12.2021 E-53773008-622.02-2480217 Belediye başkan vekili ödeneğinin hangi oran üzerinden ödeneceği hakkında  
82 13.12.2021 E.-53773008-622.02-2436463 2828 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesine göre unvan değişikliği ataması yapılıp yapılamayacağı hk.  
83 11.12.2021 E-53773008-622.02-2427565 6360 s. Kanun ile devredilen işçilerin yıllık izninin nasıl hesaplanacağı hakkında  
84 9.12.2021 E-53773008-622.02-2412107 Yeniden memuriyete atananlara harcırah verilemeyeceği hakkında  
85 9.12.2021 E-53773008-622.02-2391946 İstifa edip açıktan belediyeye atanan polis memuruna verilecek ek gösterge hakkında  
86 9.12.2021 E-53773008-622.02-2377182 Sözleşmeli personele geriye dönük aile yardım ödeneği verilip verilemeyeceği hakkında  
87 7.12.2021 E-53773008-622.02-2388959 Daha önce zabıta personeli olarak geçen sürenin görevde yükselmede aranan alt kadroda geçen hizmet süresinden sayılıp sayılamayacağı hakkında  
88 6.12.2021 E-53773008-622.02-2329770 Şube müdürü kadrosuna atanan mühendise ödenecek ek gösterge hakkında  
89 6.12.2021 E-53773008-622.02-2311822 4857 s. Kanuna göre yıllık ücretli izin uygulaması hakkında  
90 06.12.2021 E.-53773008-622.02-2274267 Tekniker kadrosunda görev yapmakta iken Anadolu Üniversitesi Konaklama İşletmeciliği lisans programından mezun olan personelin intibakının yapılıp yapılmayacağı hk.  
91 29.11.2021 E-53773008-622.02-2287210 Ekonomist kadrosunda görev yapmakta iken mühendislik diploması alanların zam ve tazminatları hakkında  
92 29.11.2021 E-53773008-622.02-2254934 Belediye meclis üyeliğinde geçen hizmet süresi - görevde yükselme  
93 29.11.2021 E-53773008-622.02-2205623 657 sayılı Kanunun 37. maddesinin uygulaması hakkında  
94 29.11.2021 E.-53773008-622.02-2288707 Emekli olduktan sonra memuriyete açıktan atanan ve kendi isteği ile tekrar emekli olan personele 375 sayılı KHK’da belirtilen tazminatın ödenip ödenmeyeceği hk.  
95 25.11.2021 E-53773008-622.02-2266915 Satınalma işlerinde görevlendirilen zabıta personeline maktu çalışma ücreti ödenip ödenemeyeceği hakkında  
96 25.11.2021 E-53773008-622.02-2264091 İşçi statüsünde istihdam edilen personelin mesai saatlerinin nasıl belirleneceği hakkında  
97 25.11.2021 E-53773008-622.02-2171823 İş sağlığı uzmanlarına ilave ek özel hizmet tazminatı ödenip ödenemeyeceği hakkında  
98 18.11.2021 E-53773008-622.02-2221035 Psikolog ve sosyal çalışmacı unvanlı kadrolara atanacaklarda aranılan eğitim şartı  
99 15.11.2021 E.-53773008-622.02-2206875 2021/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesine göre 4. Derece Mühendisin 657 sayılı Kanunun 68/B maddesi kapsamında 1. Derece Kadroya Atanıp Atanamayacağı Hk.  
100 12.11.2021 E-53773008-622.02-2015046 Personel oranı yasal sınırları aşmış belediyelerde geçici görevlendirme yapılıp yapılamayacağı hakkında  
101 9.11.2021 E-53773008-622.02-2144844 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun uygulanması hakkında  
102 8.11.2021 E-53773008-622.02-2098392 7075 sayılı Kanun gereğince iade edilen personelin mali haklarının nasıl ödeneceği hakkında  
103 8.11.2021 E-53773008-622.02-2098282 İşçi statüsünde görev yapanların çevre görevlisi olarak görevlendirilebileceği hakkında  
104 8.11.2021 E-53773008-622.02-2080582 İşçi statüsüne geçirilmeyenlere ödenecek kıdem ve ihbar tazminatı hakkında  
105 8.11.2021 E-53773008-622.02-2074061 657 sayılı Kanunun 72. maddesi uygulaması hakkında  
106 8.11.2021 E-53773008-622.02-2057076 Kendi isteği ile istifa eden memura emeklilik harıcrahı ödenemeyeceği hakkında  
107 8.11.2021 E-53773008-622.02-2042932 Geçici işçinin işe iadesine ilişkin bir düzenleme bulunmadığı, ilk defa alım prosedürüne tabi olduğu hakkında  
108 08.11.2021 E-53773008-622.02-2024277 7075 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde göreve iade edilen personele mali ve sosyal hakların Belediye tarafından ödenmesi gerektiği hakkında  
109 4.11.2021 E-53773008-622.01-2112108 Engelli memur istihdamı için Bakanlığımızdan izin alınmasına gerek bulunmadığı hakkında  
110 2.11.2021 E-53773008-622.02-2010394 Belediye şirketlerinde istihdam edilen işçilerin emeklilik nedeniyle iş akdinin feshedilmesi  
111 07.10.2021 E.-83683335-929-1908699 Sözleşmeli Personele Aile Yardımı Ödenmesi Gerektiği Hk.  
112 27.08.2021 E-83683335-000-1078678 Belediye şirketine yeni işçi alımının yapılıp yapılamayacağı, yeni işçi alımı yapılacaksa uyulması gereken esaslar hakkında  
113 05.03.2021 E-83683335-622.02-332320 Daha önceden ihdas edilmemiş bulunan belediye başkan yardımcısı kadrosuna belediye başkanı tarafından görevlendirme yapılamayacağı hakkında  
114 05.03.2021 E-83683335-622.02-21430 Belediye şirketinde görev yapan özel güvenlik personelinin idari takibi, performans kontrolü, vardiyası vb. görevlerin kim tarafından yapılacağı hakkında  
115 01.03.2021 E-83683335-622.02-313140 Tam zamanlı sözleşmeli mühendisin kısmi zamanlı olarak çalıştırılıp çalıştırılamayacağı hakkında  
116 02.02.2021 E-83683335-903.02.01-207619 Covid-19 salgını nedeniyle iptal edilen veya ertelenen yabancı dil sınavlarının telafisi hakkında
117 01.02.2021 83683335-929-59674 Sözleşmeli personelin sayı ve unvan bazında atama yetkisinin Belediye başkanına ait olduğu, bunların ücretlerinin belirlenmesinde ise belediye meclisinin yetkili olduğu hakkında  
118 06.01.2021 83683335-900-8491 Mevcut sözleşmeli personelin sözleşmelerinin yenilenmesi hususunun yeni personel alımı olarak görülemeyeceğinden, personel gider oranının aşılması durumunda sözleşmeli personelin sözleşmelerinin yenilenmesi gerektiği hakkında  
119 17.12.2020 83683335-929-267845 Bilgisayar programcılığı belgesine sahip ilgilinin, görevde yükselme ve unvan değişikliği ile sözleşmeli personel esaslarına ait mevzuatta yer alan niteliklere haiz olması kaydıyla, sözleşmeli programcı olarak atanabileceği hakkında
120 23.11.2020 E-83683335-929-230955 Vekalet Aylığı, Zam ve Tazminat ile Ek Ödeme Farkı hakkında  
121 16.11.2020 83683335-929-234905 Sözleşmeli çözümleyici için yabancı dil şartı aranmayacağı ile daha önce TSK’da üsteğmen ve yüzbaşı görevinde bulunan personelin sınavsız şef, uzman veya müdür unvanlı kadrolara atanması hakkında
122 12.11.2020 83683335-900-240055 Uzman erbaşın istifa ederek belediyede münhal bulunan memur, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına atanıp atanamayacağı hakkında  
123 27.10.2020 E-83683335-929-227476 Geçici işçi istihdam edilmesi hakkında  
124 12.10.2020 83683335-929-E.189755 Zabıta destek hizmetlerinin, belediye şirketine gördürülmesinin mümkün bulunduğu, mevzuatla doğrudan zabıta birimine verilen görevlerin ise belediye personel şirketine gördürülemeyeceği hakkında  
125 29.09.2020 E-64913683-045.02-2164666 Daire başkanı kadrosuna atanmada işçilikte geçen sürelerin değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hakkında  
126 23.09.2020 48563918-900-E.200333 Belediye şirketinde özel güvenlik müdürünün, bu işinin yanında insan kaynakları ve eğitim müdürü olarak çalıştırılamayacağı hakkında  
127 15.09.2020 83683335-929-E.193463 Üniversitelerin “uluslararası ilişkiler” ve “işletme” lisans programından mezun olanların, hangi unvanlarda sözleşmeli personel olarak çalıştırılabileceği hakkında  
128 10.09.2020 83683335-929-E.187048 Belediye Başkan Yardımcısı kadrosuna atanma hakkında  
129 28.08.2020 83683335-929-E.181743 Sözleşmeli personelin programcı kadrosunda çalıştırılıp çalıştırılmayacağı hakkında
130 10.08.2020 83683335-622.02-E.166639 İç Mimarlık mezunu olan personelin sözleşmeli olarak mimar veya dekoratör kadrosuna atanıp atanamayacağı hakkında
131 27.07.2020 83683335-929-E.159144 Belediye Başkan yardımcısı iken Müdür kadrosuna atanma hakkında  
132 23.07.2020 83683335-900-E.150036 Personel çalıştırılmasına dayalı doğrudan hizmet alımında süreler hakkında  
133 23.07.2020 83683335-622.02-E.153868 İlgili kurumun görüşü alınarak geçici görevlendirme hakkında  
134 21.07.2020 83683335-520-E.151243 İstifa eden uzman jandarmanın belediyede boş bulunan memur kadrosuna atanması hakkında  
135 20.07.2020 83683335-929-E.144487 10.001'den 50.000'e kadar olan belediyelerde Belediye Başkanı ödeneğinin hesaplanması hakkında  
136 20.07.2020 83683335-929- E.143860 Uzman erbaşın istifası sonrası memuriyete atanması hakkında  
137 20.07.2020 83683335-929-E.136074 Belediye güvenlik hizmetlerinin belediye personel anonim şirketine gördürülmesi hakkında  
138 14.07.2020 83683335-900-E.135788 2020/2 Sayılı Genelge öncesi istihdam edilen sözleşmeli personel atanması hakkında  
139 13.07.2020 83683335-900-E.134549 Diğer personel gruplarından avukatlık hizmetleri grubuna aktarım yapılamayacağı hakkında  
140 12.07.2020 83683335-900-E.133727 Hizmet birliklerinin personel çalıştırılması işlerinin belediye şirketine gördürülüp gördürülmeyeceği hakkında  
141 29.06.2020 83683335-900-E.128374 Belediyede engelli işçi istihdamı hakkında  
142 22.05.2020 48563918-900-97615 Dondurulmuş kadrolardan boş olan belediye başkan yardımcısı kadrosunun meclis kararıyla iptal edilerek ilgili Yönetmeliğe uygun hale getirilmesi gerektiği hakkında  
143 29.04.2020 48563918-900-E.92219 Teftiş kurulu müdürü kadrosu iptal edilmeksizin ayrıca insan kaynakları ve eğitim müdürü kadrosunun ihdas edilebileceği hakkında  
144 17.04.2020 83683335-929-E.89797 Belediyeler arasında geçici görevlendirme yapılıp yapılamayacağı hakkında
145 09.04.2020 16500952-900-E.84273 Belediye sınırları dışındaki köylerde meydana gelen yangınlara müdahalede bulunulması ile itfaiye teşkilatı ve personelinin denetlenmesi hakkında  
146 03.04.2020 16500952-900-E.81826 Zabıta Müdürü kadrosuna atama yapılması hakkında  
147 02.04.2020 83683335-900-E.40859 Belediyelerde personel gider oranının belirlenmesi hakkında  
148 17.12.2019 83683335-900- E.297263 Belediye şirketlerine personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında işçi alımında Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması işlemlerinin hangi birim tarafından yürütüleceği hakkında  
149 04.11.2019 48563918-000-E.256991 Görevde yükselme çerçevesinde müdürlük sınavına başvuru için, son müracaat tarihi itibarıyla lisans mezunu olması gerektiği hakkında  
150 17.10.2019 48563918-900-E.242472 Belediye şirketlerinde yeni personel istihdamı hakkında  
151 29.08.2019 48563918-622.02-E.199701 Terörle mücadele kanunu kapsamında ilk defa atanan personelin görevde yükselme sınavına tabi olup olmayacağı hakkında  
152 19.07.2019 16500952-900-E.165023 Sözleşmeli personele ödenecek ücretin belirlenmesi hakkında  
153 19.07.2019 83683335-900-E.168868 5 ay hapis cezası alarak devlet memurluğundan çıkarılan kişinin belediye şirketine işçi olarak alınıp alınmayacağı hakkında  
154 18.07.2019 16500952-900-164857 Müdür kadrosunda görev yapmakta iken mühendis kadrosuna naklen atanan personelin yeniden müdür kadrosuna atanıp atanamayacağı hakkında  
155 16.07.2019 83683335-900-E.162783 Personel gider oranının nasıl hesaplanacağı hakkında
156 05.07.2019 83683335-900-E.157039 Personel gider oranının nasıl hesaplanacağı hakkında
157 22.05.2019 16500952-900-E.120160 Zabıtanın görev ve yetkileri arasında sayılan denetim faaliyetleri ile yasal işlem uygulama yetkisi hakkında  
158 21.05.2019 83683335-900-E.119882 Sözleşmesi feshedilen eski hükümlünün işe iade edilip edilmeyeceği hakkında  
159 15.03.2019 16500952-900-E.61095 Boş kadro olarak ilan edilmeyen zabıta komiseri kadrolarına başarı sıralaması dışında kalanlardan atama yapılıp yapılmayacağı hakkında  
160 12.03.2019 16500952-900-E.56460 Zabıta Amirliği kadrosuna atama yapılması nedeniyle boşalan Zabıta Komiseri kadrosuna Görevde Yükselme Sınavı sonucunda yedek olarak belirlenen personelden atama yapılıp yapılamayacağı hakkında  
161 27.02.2019 16500952-900-E.47226 Başka bir belediyeye naklen atanan personelin önceki belediyede yapılan görevde yükselme sınavına ilişkin atanma talebi hakkında  
162 14.02.2019 16500952-900-E.36380 Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan personelin Zabıta Müdürü kadrosuna atanıp atanamayacağı hakkında  
163 29.01.2019 83683335-900-E.20920 Toplam personel giderinin yüzde kırkı aşması durumunda belediye şirketine izin alınmadan yeni personel alınıp alınamayacağı hakkında
164 14.01.2019 83683335-900-E.249912 Belediye Şirketine yeni istihdam edilecek personelde hangi şartların aranıp aranmayacağı hakkında
165 02.01.2019 83683335-900-E.249465 Müdür olarak vekaleten görevlendirilen personelin zam ve tazminatlardan yararlanıp yararlanamayacağı hakkında  
166 30.01.2015 67630850/5434 Sosyal Güvenlik Kurumunun ek gösterge hakkındaki görüşü