Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü
Yerel Yönetimler
Genel Müdürlüğü
PERSONEL İSTİHDAMI FORMLARI
   İLK DEFA MEMUR,SÖZLEŞMELİ PERSONEL, İTFAİYE ERİ VE ZABITA MEMURU ALIMI FORMLARI   
   1      İLK DEFA  ATAMA İZNİ TALEP FORMU
   2  PERSONEL GİDER ORANI CETVELİ
BELEDİYE ŞİRKETLERİNE YENİ İŞÇİ ALIMI FORMLARI
   1  ŞİRKETE İŞÇİ ALIMINA İLİŞKİN İZİN TALEP FORMU
   2  PERSONEL GİDER ORANI CETVELİ
SÖZLEŞMELİ PERSONEL İSTİHDAMINA İLİŞKİN FORMLAR
   1  ATAMA İZNİ TALEP FORMU (Ek-1)
   2  PERSONEL GİDER ORANI CETVELİ (Ek-2)
   3

 TAM ZAMANLI SÖZLEŞME METNİ (Ek-3-a)  

   4

 SGK'YA TABİ OLARAK ÇALIŞANLAR İÇİN KISMİ ZAMANLI SÖZLEŞME METNİ (Ek-3-b) 

   5

 SGK'YA TABİ OLARAK ÇALIŞMAYANLAR İÇİN KISMİ ZAMANLI SÖZLEŞME METNİ (Ek-3-c) 

   6  SÖZLEŞMELİ PERSONEL KADRO UNVANLARI (Ek-4)
   7  SÖZLEŞMELİ PERSONEL BİLGİ FORMU (Ek-5)