Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü
Yerel Yönetimler
Genel Müdürlüğü
İŞYERİ GÖRÜŞLERİ
Sıra Tarih Sayı Konu Dosya
1 05.12.2023 71188846-622.02/8114550 Sınai nitelikte ve kapasitede bulunmamak koşuluyla, yalnızca müşteriler için üretilen yemeğin satışının ve sunumunun yapıldığı iş yerlerinin, Yönetmeliğin 9 uncu maddesi gereğince sıhhi müessese kapsamında ruhsatlandırılması gerektiği hakkında
2 30.11.2023 E-14399437-622.02-8036525 İş yerlerinin devredilmesi hakkında
3 08.11.2023 71188846-045.02-7888269 Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde nargile sunumu yapılması hakkında
4 07.11.2023 71188846-045.02-7773519 İşyeri açma ve çalışma ruhsatı devri işlemleri için vekil tarafından verilen vekaletname hakkında
5 24.10.2023 14399437-045.02-7726953 Rüzgar ve güneş enerji sistemleri ile elektrikli araç şarj istasyonlarına ilişkin yangın güvenliği hakkında
6 17.10.2023 71188846-045.02-7683360 4250 sayılı Kanun kapsamına giren ürünlerin perakende veya açık olarak satışının yapıldığı yerlerde mesafe şartı aranıp aranmayacağı hakkında
7 12.10.2023 71188846-045.02-7643232 Özel spor tesisleri hakkında
8 10.10.2023 71188846-045.02-7593049 Müzik yayın izni hakkında
9 04.10.2023 E-14399437-622.02-7538631 Yere sabit olmayan, herhangi bir temel gerektirmeyen ancak elektrik, su, vb. altyapı hizmetlerinden faydalanacak olan tiny house (tekerlekli römork) evlerin olacağı kamping - karavan alanı için işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenip düzenlenemeyeceği hakkında
10 03.10.2023 71188846-045.02-7555645 Harp araç ve gereçleri ile silah ve mühimmat üretimi faaliyet konulu iş yerinin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında ruhsatlandırmaya tabi olup olmadığı hakkında
11 29.09.2023 71188846-045.02-7521189 3572 sayılı Kanunun 2 nci maddesi hakkında
12 29.09.2023 E-14399437-622.02-7507727 Düğün salonlarının umuma açık istirahat ve eğlence yeri olup olmadığı, çevresel gürültüye neden olan müzik yayını yapan iş yerlerinin Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliğinde yer alan hükümleri sağlaması gerekip gerektiği, müzik yayın izninin ve gürültüden kaynaklı denetimlerin hangi İdare tarafından yapıldığı hakkında
13 27.09.2023 71188846-622.02/7440553 İşyeri açma izni harcı hakkında
14 25.09.2023 E.14399437-622.02-7158511 Tabiat Parkında kır düğünü faaliyet konusunun yürütülmesi hakkında
15 21.09.2023 71188846-045.02-7449535 Ana faaliyet dalı gayrisıhhî müessese olan iş yerlerine ana faaliyet konusu sınıfıyla aynı veya alt düzeyde olacak şekilde tali faaliyet olarak yeni bir faaliyet eklenmesi eklenmesi
16 21.09.2023 71188846-622.02/7429121 Seraların yapı tanımı hakkında
17 18.09.2023 71188846-045.02-7409983 Güneş enerji santralleri hakkında
18 06.09.2023 E-14399437-622.02-7288649 Devirlerde geçiş yolu izin belgesi aranıp aranmayacağı hakkında
19 05.09.2023 71188846-045.02-7288650 Kamu kurumu kampüs alanında elektrikli araç şarj istasyonu açılması hakkında
20 01.09.2023 71188846-045.02-7012662 Yapıların 2981 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi kapsamında anılan Kanuna ve yapım yılı göz önüne alınarak yapı ruhsatı ve/veya yapı kullanma izni almış sayılacağı hakkında
21 21.08.2023 71188846-045.02-7190584 Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde çalıştırılacak kişiler hakkında
22 21.08.2023 71188846-045.02-7190358 Akvaryum faaliyetinin ruhsatlandırılması hakkında
23 01.08.2023 E-14399437-622.02-6619067 Ruhsatta belirtilen faaliyet konusu ve adresi değişmemiş olan ancak hâlihazırda belediyenin içkili yer bölgesinde yer almayan ve karayoluna iki yüz metre mesafeden daha az mesafede bulunan içkili restoran veya içkili kafe faaliyet konulu işletmelere İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesine istinaden devir işleminin yapılıp yapılamayacağı hakkında
24 19.07.2023 E-14399437-622.02-6889790 Silah tamir ve bakım atölyesi faaliyet konusuyla ilgili iş yeri mevzuatı kapsamında işyeri açma ve çalışma ruhsatının belediye tarafından düzenlenip düzenlenemeyeceği, düzenlenecek ise de İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik ve Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Yönetmeliğe göre belge, rapor vb. istenilip istenilmeyeceği hakında
25 13.07.2023 71188846-045.02-5992300 İçkili yer bölgesi olarak tespitine ilişkin alınan meclis kararının iptali ve içkili yer bölgesi statüsü sona erdirilmeden önce usulünce belirlenen içkili yer bölgesinde mevzuata uygun olarak ruhsatlandırılan iş yerleri hakkında
26 05.07.2023 E-14399437-622.02-6787817 İmar planında karma kullanım fonksiyonuna sahip parseldeki binada açılması talep edilen unlu mamul üretimi ve pastane ürünleri imalatı faaliyet konulu iş yerinin, faaliyet konusuyla ilgili şartların karşılanması ve ekmek, sade pide ve ekmek çeşitleri üretiminin yapılmaması kaydıyla odun veya elektrik enerjisi veya doğalgaz kullanımına sahip fırın ayrımı olmaksızın ruhsatlandırılabileceği hakkında
27 21.06.2023 71188846-622.02/6716889 Ekmek fırınlarının devredilmesi hakkında
28 15.06.2023 71188846-622.02/6657333 5302 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında uygulanacak idari para cezaları hakkında
29 02.06.2023 71188846-045.02-6578266 İşyeri açma ve çalışma ruhsatının tanzimi için gerekli mesleki belgeler hakkında
30 30.05.2023 71188846-045.02-6489908 Mesleki yeterlilik belgesi hakkında
31 30.05.2023 71188846-045.02-6463217 Geçiş yolu izin belgesi hakkında
32 30.05.2023 71188846-045.02-6458603 Yıkık, acil yıkılacak veya ağır hasarlı olarak tespit edilen iş yerleri hakkında
33 30.05.2023 71188846-622.02/6458439 İşyeri kullanım alanları hakkında
34 30.05.2023 71188846-045.02-6357570 Kıyıda ve sahil şeridinde yapılacak ve işletilecek/işlettirilecek yapılar hakkında
35 30.05.2023 71188846-622.02/6494399 Yer üstü akaryakıt tankının kapalı alan olan depodan çıkarılarak aynı ada parsel üzerindeki farklı bir yere taşınarak yerinin değiştirilmesinde tesis edilmesi gereken işlemler hakkında
36 23.05.2023 71188846-622.02/6475348 2559 sayılı Kanun kapsamında uygulanacak idari para cezaları hakkında
37 15.05.2023 71188846-045.02-6358025 Lüks çadır tesislerinin yapı ruhsatına tabi olup olmadığı hakkında
38 15.05.2023 71188846-622.02/6416708 Teknoloji geliştirme bölgelerinde işyeri açma ve çalışma ruhsatlarını düzenlemeye yetkili idarelerin hangileri olduğu hakkında
39 08.05.2023 E-71188846-045.02-6346937 Üniversitelerden alınan kurs bitirme belgeleri hakkında
40 04.05.2023 7118846/622.02/6300187 Maden sahasında bulunan gayrisıhhi müesseseler hakkında
41 04.05.2023 E-71188846-045.02-6300096 Organize sanayi bölgelerince kurulan itfaiye biriminin/ekiplerinin/teşkilatının işyeri açma ve çalışma mevzuatı uyarınca yangın güvenliği (itfaiye) raporu düzenlemesinin mümkün olup olmadığı hakkında
42 02.05.2023 71188846-622.02/6300127 İş yeri devirlerinde kira sözleşmesi istenip istenmeyeceği hakkında
43 06.04.2023 71188846-045.02-6097002 Sağlık tesislerinin ruhsatlandırılması için aranan itfaiye raporu hakkında
44 01.04.2023 E-71188846-045.02-6096183 İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarının devredilmesi hakkında
45 30.03.2023 E-71188846-045.02-6070692 Tapu kütüğünde iş yeri olarak görünen bir yerde açılmasının kat maliklerinden herhangi bir karar gerektirip gerektirmediği, parsel kullanım fonksiyonu konut olan yerlerdeki yapılarda açılmasının ve ruhsatlandırılmasının mümkün olup olmadığı, ticaret veya karma kullanım fonksiyonuna sahip parsellerdeki yapıların tapu kütüğünde iş yeri niteliğini haiz bağımsız bölümlerinde ikinci veya üçüncü sınıf gayrisıhhi müesseselerin kat maliklerinden herhangi bir karar gerektirip gerektirmediği hakkında
46 29.03.2023 E-71188846-045.02-6084788 Konut dışı kentsel çalışma alanında açılan iş yerleri hakkında
47 20.03.2023 E-14399437-622.02-5688564 Organize Sanayi Bölgesinde bulunan firmanın ‘mobilya ve dekorasyon ürünleri imalatı’ sanayi faaliyetinde işyeri açma ve çalışma ruhsatının bulunduğu, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe istinaden işyeri çatısına kurulu güneş enerjisi santraline işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenip düzenlenemeyeceği hakkında
48 15.03.2023 E-14399437-622.02-5900444 Büyükşehirlerde içkili yer bölgesinin tespitinde yetkili olan idare hakkında
49 15.03.2023 71188846-622.02/5843839 Sağlık koruma bandı
50 15.03.2023 E-14399437-622.02-5725716 İşyeri açma ve çalışma ruhsatında faaliyet konusu kafe/kafeterya olan işyerlerine canlı müzik ruhsatı düzenlenip düzenlenemeyeceği, düzenlenmesinin mümkün olması halinde sıhhi müessese kapsamında olan kafe/kafeteryaların umuma açık istirahat ve eğlence yeri kapsamına alınması gerekip gerekmeyeceği hakkında
51 15.03.2023 71188846-622.02/5601051 Okullarda ekmek üretimi hakkında
52 14.03.2023 E-14399437-622.02-5962123 Toplantı, davet salonu ve yemekli organizasyon salonu konusunun hangi faaliyet konusu kapsamında ruhsatlandırılması gerektiği, söz konusu faaliyet konusunda ruhsat düzenlenebilecek ise bu iş yerlerinde nişan, nikâh, kına, söz, sünnet gibi etkinliklerin yürütülüp yürütülemeyeceği, eğer yürütülebilecekse bu faaliyet konulu iş yerlerinde düğün salonlarında aranan niteliklere göre mi ruhsat düzenlenmesi gerektiği, ayrıca bu faaliyet konusunun düğün salonu ruhsatına tali faaliyet olarak eklenmesi gerekip gerekmediği hakkında
53 14.03.2023 E-14399437-622.02-5960036 Öğrenci koçluğu gibi eğitim ve öğretim alanında öğrencilerin yönlendirilmesini amaçlayan hizmetlerin sunulması halinde iş yerlerinin ruhsatlandırmaya tabi olup olmadığı ve yaşam koçluğu hizmetlerinin ruhsatlandırılması aşamalarında hangi eğitimi almış olanların geçerli belge olarak kabul edilmesi gerektiği hakkında
54 14.03.2023 71188846-622.02/5961122 Aynı adreste birden fazla şirketin iş yeri açması hakkında
55 14.03.2023 71188846-622.02/5948130 Mera vasıflı yerde yapı kayıt belgeli yapı hakkında
56 14.03.2023 E-14399437-622.02-5870652 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 6 ncı maddesinin (d) bendi kapsamında birden fazla aykırılık oluşması hakkında
57 14.03.2023 E-14399437-520-5792099 İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan iş yerleri için çevreye, altyapıya ve trafiğe getirdiği yük ile can ve mal güvenliği riskine ilişkin Valilik görüşü alınması kapsamında adresi aynı, işletmecisi değişmiş işletmeler için önceki işletme adına alınmış olumlu valilik görüşüne istinaden işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesinin uygun olup olmadığı hakkında
58 14.03.2023 71188846-622.02/5779738 Havaalanlarının ve ilgili tesis ve teçhizatın çevresinde kurulması planlanan tesisler hakkında
59 14.03.2023 71188846-622.02/5770665 Hurda depoları hakkında
60 14.03.2023 E-14399437-622.02-5681519 İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinin icrasına müteallik valilik tarafından oluşturulacak görüş ile ilgili tasarruf yetkisi hakkında
61 27.02.2023 71188846-622.02/5770930 Aynı adreste farklı faaliyet konusunun yürütülmesi hakkında
62 31.01.2023 71188846-045.02-5636662 Kahvehanenin ruhsatlandırılması hakkında
63 31.01.2023 71188846-622.02/5600904 4250 sayılı Kanun kapsamına giren ürünlerin (etil alkol, metil alkol ve alkollü içki) perakende veya açık olarak satışının yapıldığı yerler ile ibadethaneler arasındaki mesafe ölçümü hakkında
64 10.01.2023 E-71188846-045.02-5475412 Tekne imal, çekek ve bağlama iskelesi ve dolgu alanı kullanım kararı olan taşınmaz üzerinde yer alan bağlama iskelesi (liman, yat limanı) faaliyet konulu iş yerine işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenip düzenlenemeyeceği hakkında
65 27.12.2022 E-14399437-045.02-5268383 Geçici faaliyet belgesi hakkında
66 16.12.2022 E-14399437-622.02-5281886 İçkili yer bölgesi dışında içkili iş yeri açılması hakkında
67 15.12.2022 E-14399437-622.02-5263097 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununa göre işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilen şahıs veya şirketin, aynı yer için eski ruhsat sahibi adına tekrar işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenip düzenlenemeyeceği hakkında
68 08.12.2022 71188846-622.02/5224144 Basit konaklama turizm işletmesi belgeli tesislerde mesafe uygunluk belgesi aranıp aranmayacağı hakkında
69 18.11.2022 E-71188846-045.02-5021740 İş yerlerinde yangın güvenliği hakkında
70 17.11.2022 E-71188846-045.02-5021741 Bitkisel atık yağ ara depolama tesislerinin sınıf tespiti hakkında
71 11.11.2022 E-71188846-045.02-4973004 Motorlu kara taşıtı kiralama yerlerinin ruhsatlandırılması hakkında
72 11.11.2022 E-71188846-045.02-4940901 Halı ve tekstil geri kazanım tesisi sınıf tespiti hakkında
73 11.11.2022 E-71188846-045.02-4935694 Elektrikli araç şarj istasyonlarının sağlık koruma bandı üzerinde kurulup kurulamayacağı hakkında
74 04.11.2022 71188846-622.02/4828008 Rüzgâr enerji tribünlerinin ruhsatlandırılması hakkında
75 28.10.2022 71188846-045.02-4885928 Elektrikli araç şarj istasyonlarının ruhsatlandırılması hakkında
76 28.10.2022 E-71188846-045.02-4885925 Oyun yerinin (Playstation) devredilmesi hakkında
77 13.10.2022 71188846-045.02-4714394 Üçüncü sınıf gayrisıhhi müessese kapsamındaki “her türlü motorlu araç testi ve incelemesi yapan ekspertiz yerleri” faaliyet konulu iş yerinin parsel kullanım fonksiyonu konut olan yerlerdeki yapılarda açılmasının ve ruhsatlandırılmasının mümkün olmadığı hakkında
78 13.10.2022 E-14399437-622.02-4703764 Otel içinde farklı faaliyet konusunun işletilmesi ve turizm işletme belgeli yerler hakkında
79 23.09.2022 71188846-622.02/4636711 Ekmek fırınında adi ortaklık sözleşmesiyle kurulan ortaklıklar hakkında
80 23.09.2022 45730004-622.02-4636448 İşyeri açma ve çalışma ruhsatları kesinleşmiş sıhhi müesseselerde uygulanacak işlemler hakkında
81 21.09.2022 E-14399437-622.02-4617964 Ders çalışma ve okuma salonlarının işyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olup olmadığı hakkında
82 21.09.2022 71188846-045.02-4608506 Yazılım şirketlerinin sıhhi müessese olarak kabul edilip edilemeyeceği ve beyan edilen adres ile mevzuat eki evraklardaki adreslerin farklı olması halinde uygulamanın nasıl olacağı hakkında
83 20.09.2022 71188846-045.02-4471437 Şirket unvanı ve adres değişikliği halinde işyeri açma ve çalışma ruhsatına ilişkin değişiklikler hakkında
84 07.09.2022 71188846-045.02-4471698 Teknoloji geliştirme bölgelerinde AR-GE ve tasarım yapan firmaların işyeri açma ve çalışma ruhsatını alabilmeleri için gerekli olan itfaiye raporunun bölge yönetici şirket tarafından mı alınması gerektiği, yönetici şirket tarafından alınmamışsa firmaların münferit başvurmaları durumunda gerekli önlemleri almış olan ofislerin söz konusu raporu alması durumunda ruhsat verilip verilemeyeceği hakkında
85 25.08.2022 7118846/622.02/2462547 Yol üzeri araç park yerlerinin ruhsatlandırılması hakkında
86 25.08.2022 7118846/622.02/1743758 Yapı kayıt belgesi bulunan yapılarda 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32.ve 42. maddesi hükümlerinin uygulanması / işyeri açma ve çalışma ruhsatı hakkında
87 23.08.2022 E-14399437-622.02-4361862 Terminallerin ruhsatlandırılması hakkında
88 22.08.2022 71188846-622.02/4039197 Akaryakıt istasyonları ve kilometre tahdidi hakkında
89 22.08.2022 E-14399437-622.02-4387695 Tapuda lojman görünen yerde lokanta açılması hakkında
90 17.08.2022 E-14399437-622.02-4355965 Masaj aletleri satış yerinde uygulama yapılması hakkında
91 02.08.2022 71188846-045.02-4238665 Üniversitelerden alınan sertifikaların İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin "Mesleki eğitim ve yeterlilik" başlıklı Ek 2 nci maddesi kapsamında sayılıp sayılamayacağı hakkında
92 02.08.2022 E-14399437-622.02-4229608 Toplu yapının bulunduğu parsel üzerinde 20 adet blok ve ortak yapı, yer ve tesislerin bulunduğu yerde bulunan 4 adet blokta şirket adına pansiyon faaliyet konulu işyeri açma ve çalışma ruhsatı başvurusunda belirtilen yer için İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre alınacak kat malikleri kararının parsel ve blok maliklerinin hangisinden alınması gerektiği hakkında
93 02.08.2022 71188846-045.02-4167989 Büyükşehir olan yerlerde bulunan alışveriş merkezlerine yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi ve işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi, değiştirilmesi, yenilenmesi ve alışveriş merkezlerinde yer alan perakende işletmelerin ruhsatlandırılması hakkında
94 25.07.2022 E-14399437-622.02-4167990 2559 sayılı kanun kapsamında uygulanacak idari para cezaları hakkında
95 25.07.2022 E-71188846-045.02-3117245 İmar programlarında, umumi hizmetlere ve kamu hizmetlerine ayrılan yerlerdeki taşınmazlar üzerinde yer alan yapıların kamulaştırılıncaya kadar maliklerince kullanılabileceği hakkında
96 06.07.2022 71188846-622.02/4090138 Yurt alanında pansiyon açılması hakkında
97 06.07.2022 71188846-622.02/4039041 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce faaliyete başladığı dönemde yürürlükte bulunan mevzuat dâhilinde yetkili idare tarafından ruhsatlandırılan akaryakıt istasyonlarının müktesep hak kapsamında yeniden ruhsatlandırılmaması hakkında
98 06.07.2022 E-14399437-622.02-4002587 Ortak alanların YKB ile kiraya verilmesi hakkında
99 04.07.2022 E-14399437-045.02-4061268 Akaryakıt istasyonları ile içkili yerler arasında Yönetmelik ile asgari bir mesafe öngörülmediği, bu kapsamda Yönetmelikte belirtilen şartlar ve Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte belirtilen asgari emniyet mesafeleri dikkate alınarak mesafenin yetkili idarelerce belirlenebileceği hakkında
100 10.06.2022 71188846/622.02/3447811 Akaryakıt/LPG istasyonları arasındaki mesafenin ölçümünde kullanılan mesafe tespit tutanağının tanziminin esas itibarıyla akaryakıt istasyonu yapılarının dikkate alınarak yapılması gerektiği hakkında
101 11.05.2022 71188846-622.02/3615756 İmar mevzuatı kapsamındaki herhangi bir yapının ruhsat ve eklerine aykırı olarak inşa edilemeyeceği, 12/10/2004 tarihinden önce yapılan binalarda yürütülecek olan sınai faaliyetler için işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilip verilemeyeceği ile tapuda tarla, bahçe vb. görünen açık alanlarda bulunan yapılarda iş yeri açılıp açılamayacağı hakkında
102 09.05.2022 71188846-622.02/3572789 Motorlu veya motorsuz taşıtlarla seyyar (mobil) yeme-içme hizmetlerinin sunumu faaliyetinde bulunan iş yerlerinin ruhsatlandırılması hakkında
103 04.04.2022 E-14399437-622.02-3345266 Mevcut ruhsat dosyasında itfaiye raporu ve kolluk kuvveti görüşü olmaması halinde yeni işletmeci adına ruhsat devrinin yapılıp yapılamayacağı ve mevcut ruhsat dosyasında itfaiye raporu ve kolluk kuvveti görüşü olması halinde devralacak gerçek ve tüzel kişiler için yeniden itfaiye raporu ve kolluk kuvveti görüşü istenip istenmeyeceği hakkında
104 01.04.2022 E-71188846-045.02-3333778 Yabancılara birden fazla işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenip düzenlenemeyeceği hakkında
105 01.04.2022 E-14399437-622.02-3298156 Faaliyet konusu ‘unlu mamuller satışı’ olan yüzde 80 pişmiş donuk ürünlerin çözülüp ısıtılması veya pişirilmesi amacıyla kullanılmak istenen, CE belgeli bacasız elektrikli veya doğalgazlı her tarafı ısı yalıtımlı paket fırınların, sıhhi müessese ruhsatlı işyerlerinde kullanılmasında bir sakınca olup olmadığı hakkında
106 01.04.2022 E-14399437-045.02-3299588 Gezici piliç ve köfte satış yerleri hakkında
107 31.03.2022 E-14399437-622.02-3332612 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında faaliyetten men kararlarının hangi idarenin yetkisinde olduğu hakkında
108 30.03.2022 E-14399437-622.02-3301769 Konaklama yerleri ve belediye yerleşik alanı sınırları içindeki otoyol, devlet yolu ve il yolları hariç otoyol, devlet yolu ve il yolu kenarında tespit edilecek içkili yer bölgesinin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 30 uncu maddesinde yer alan 200 metre kuralına tabi olduğu hakkında
109 30.03.2022 E-14399437-045.02-3299566 Pasaj, iş merkezleri gibi birden fazla işletmelerin bir arada bulunduğu toplu alanların içkili yer bölgesi olarak tespit edilip edilemeyeceği hakkında
110 29.03.2022 E-14399437-622.02-3296113 Karayolları Genel Müdürlüğü’nün bakım ve onarım ağına dâhil olmayan, belediyelerin bakım ve onarım ağına dâhil imar yollarında açılacak akaryakıt istasyonlarından ‘geçiş yolu izin belgesi’ istenilip istenilmeyeceği hakkında
111 15.03.2022 E-14399437-622.02-3152570 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 8.14.7 nci maddesinde yer alan ‘altyapıya getirdiği yük’ ifadesiyle kastedilenin ne olduğu hakkında
112 08.03.2022 45730004-622.02-3116450 Ruhsat iptali hakkında
113 14.02.2022 E-14399437-622.02-2949076 Büyükşehir olan illerde mezbahaların ruhsatlandırılmasında yetki idare hakkında
114 11.02.2022 E-71188846-045.02-2863881 Yapı kayıt belgesi alınan, tapuda konut veya mesken olarak görünen yapılara pansiyon (konaklama) faaliyet alanlı işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı verilip verilemeyeceği ve pansiyon ile aynı binada bulunan, ayrı bağımsız bölüm girişi ve numarası olan taşınmaza farklı işletme için işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı düzenlenip düzenlenemeyeceği hakkında
115 09.02.2022 71188846-045.02-2754647 Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli işletmelerin ruhsatlarına vale hizmetinin tali faaliyet olarak işlenmesinin zorunlu olup olmadığı hakkında
116 07.02.2022 14399437-622.02-2658649 Büyükşehir belediyesi sınırları içinde taksi durağı ve yazıhanesini ruhsatlandırma yetkisinin büyükşehir belediyelerinde olduğu hakkında
117 07.02.2022 71188846-622.02/2555740 5188 sayılı Kanun kapsamında faaliyet izni verilen özel güvenlik eğitim kurumlarının İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik gereğince de yetkili idarelerden işyeri açma ve çalışma ruhsatı almaları gerektiği hakkında
118 28.01.2022 71188846-622.02/2819571 Mirasbırakanın ölümü halinde mirasçıların işletmenin devamı yönünde oy birliği kararının bulunmaması durumunda uygulamanın, terekeye uygulanacak meri mevzuat hükümleri sonucuna göre belirlenmesi gerektiği hakkında
119 28.01.2022 E-14399437-622.02-2797148 Mesleki yeterlilik belgesinin tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumunca standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde çalıştırılacak kişilerden aranan bir belge olduğu ve bu belgenin işyeri açma ve çalıştırma için tek başına yeterli bir belge olup olmadığı hakkında
120 26.01.2022 E-14399437-622.02-2805474 Ekmek, ekmek çeşitleri, diğer ekmek çeşitleri, pide ve pide çeşitleri ile unlu mamullerin tespiti ve ruhsatlandırılması hakkında
121 19.01.2022 71188846/622.02/2744393 Mezbahaların ruhsatlandırılmasında yetkili idare hakkında
122 14.01.2022 E-14399437-622.02-2680830 Birleşme veya bölünme işlemi sonucu bir şirketten başka bir şirkete devir olunan iş yerinin işletmecisi değiştiği için İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca tekrar ruhsat düzenlenmesi gerektiği hakkında
123 06.12.2021 E-14399437-622.02-2373953 OSB içerisinde ruhsatsız faaliyet gösteren işletmelere yapılacak işlemler hakkında
124 03.12.2021 E-14399437-622.02-2373669 İşyeri açma ve çalışma ruhsatı almadan faaliyet gösteren işyerlerine uygulanacak işlemler hakkında
125 29.11.2021 E-14399437-622.02-2233740 Sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanları hakkında
126 29.11.2021 E-14399437-622.02-1915310 27.04.2021 tarihinden önce karayolu kenarında yapı ruhsatı veya yapı kullanma izin belgesi düzenlenen yapıların da geçiş yolu izin belgesine tabi olup olmadıkları hakkında
127 29.11.2021 71188846-045.02-1800325 Vergi mevzuatınca vergi dairesi kaydı ile vergi numarasından muaf olan yerlerin ruhsatlandırılması hakkında
128 25.11.2021 E-14399437-622.01-2105285 İçkili yer bölgesi olarak belirlenen alanda disko, bar, pavyon ve içkili lokanta işletmelerine ruhsat vermeden önce kolluk kuvvetlerinden gelen olumlu ya da olumsuz görüşlerin sonrasında verilecek olan işyeri açma ve çalışma ruhsatına engel teşkil edip etmeyeceği ve alınan görüşlerin hukuksal açıdan bağlayıcılığının olup olmadığı hakkında
129 04.10.2021 E.14399437-045.02-1868417 Kiralanan taşınmazın kira kontratında belirtilen kullanım amacıyla ruhsat müracaatında belirtilen faaliyet konusunun farklı olması durumunda nasıl bir yol izleneceği hakkında
130 15.09.2021 E-14399437-622.02-1716237 Karayolu vasfı kalkan güzergâhta içkili yer bölgesi tespit edileceğinden bahisle, söz konusu alanın İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 30 uncu maddesi kapsamında iki yüz metre mesafe şartının uygulanıp uygulanmaması hakkında
131 08.09.2021 E-14399437-622.02/1681864 Afete maruz bölge sınırları içerisinde kalan yapılara işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmesi hakkında
132 27.08.2021 71188846/622.02/1609512 Büyükşehir belediyelerinin kiraya verdiği işyerlerine ruhsat verme yetkisi hakkında
133 27.08.2021 71188846/253/1550888 İş yerinin mesken olarak kullanılması hakkında
134 19.08.2021 E-14399437-622.02-1476204 Ticari amaca yönelik yapı kayıt belgesi bulunan ancak tapu kütüğünde arsa, tarla vb. olarak görünen yapılarda ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyet konulu iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilip verilemeyeceği hakkında
135 17.08.2021 E-14399437-622.02-1525232 Yapı kayıt belgesi olan yapılarda açık hava ve balo salonu açılması
136 16.08.2021 E-14399437-622.02-264050 Motorlu kara taşıtı kiralama işletmeleri hakkında
137 13.08.2021 14399437-622.02-1497200 Otel faaliyet alanı (umuma açık istirahat ve eğlence yerleri) ana faaliyet konusuna, tır parkı faaliyet alanının (sıhhi müessese) tali faaliyet konusu olarak eklenebileceği hakkında
138 13.08.2021 7118846/622.02/1422724 Büyükşehir olan illerde otoparklara işyeri açma ve çalışma ruhsatı verme yetkisi hakkında
139 12.08.2021 7118846/622.02/1500142 Gayrisıhhi Müesseselerde Akaryakıt Tankı Bulundurulması Halinde Yapılacak İşlemler
140 11.08.2021 7118846/622.02/1499266 Vergi levhasında vergi türü olarak basit usulde ticari kazanç yazan iş yerlerinin işyeri açma ve çalışma ruhsatından muaf olup olmadığı hakkında
141 11.08.2021 7118846/622.02/1499266 Gelir Vergisinden muaf olan mükelleflerin işyeri açma ve çalışma ruhsatından da muaf olup olmayacağı hakkında
142 09.08.2021 E-14399437- 622.02-1335690 Motorlu kara taşıtı kiralama işletmeleri için idari büro ile taşıtların bekletildiği yerin farklı yerlerde olabileceği, ancak ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti işletmeleri için söz konusu durumun mümkün olmayacağı hakkında
143 09.08.2021 E-14399437-622.02-1335169 Motorlu kara taşıtı kiralama işletmelerinde taşıtların bekletildiği yer aranmadan sadece idari büro faaliyet konulu ruhsat verilip verilmeyeceği ile taşıtların bekletildiği yer için otopark ruhsatlı yerde araçların bulundurulup bulundurulamayacağı hakkında
144 04.08.2021 E-14399437-622.02-1444882 Ustalık belgesine sahip işverenin aynı faaliyet konusunda farklı adreslerdeki işyerlerinde kendisine ait ustalık belgesi ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı başvurusu yapıp yapamayacağı, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun 30 uncu maddesine göre iş yeri sahibi ustalık belgesi sahibi değil ise yanında bu belgeye sahip olan başka bir kişiyi istihdam etmek zorunluğu bulunduğu ve bu şekilde istihdam edilen kişinin, kaç işyerinde bu belgeyi kullanabileceği hakkında
145 04.08.2021 14399437/622.02/1444103 Akaryakıt İstasyonlarındaki Araç Yıkama Yerlerinin Ruhsatlandırılması hakkında
146 16.07.2021 14399437/1343771 Özel çevre koruma bölgesi ve doğal sit alanları içerisinde kalan ve imar barışından faydalanarak yapı kayıt belgesi almış ancak tapusu davalı olan, hazineye ecrimisil ödenen/ödenmeyen taşınmazlar için işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenip düzenlenemeyeceği
147 17.05.2021 E-14399437-622.02- 936784 Bir adet gayrisıhhi müessese ve bir adet sıhhi müessese ruhsatı düzenlenmiş olan adrese sıhhi müessese kapsamında üçüncü bir ruhsatlandırmanın yapılıp yapılamayacağı hakkında
148 07.05.2021 7118846/622.02/928524 Devre mülklerin bulunduğu yerlerdeki işyerlerinin ruhsatlandırılması hakkında
149 07.05.2021 7118846/622.02/928395 UKOME kararlarının işyeri açma ve çalışma ruhsat verme sürecindeki etkisi hakkında
150 05.05.2021 7118846/622.02/911888 Önceden alınan bayilik lisansının mesafe tespit tutanağından muaf olup olmayacağı hakkında
151 30.04.2021 14399437-622.02-887353 Çocuk oyun yeri olarak ruhsat talebinde bulunan işyerlerine ruhsat verilip verilmeyeceği hakkında
152 28.04.2021 E-14399437-622.02-859632 Zincir Market Mağazaların Sınırlandırılması hakkında
153 28.04.2021 7118846/622.02/854521 Açık hava düğün salonu ruhsatlandırılması hakkında
154 22.04.2021 E-14399437-045.01-846218 İşyeri açma ve çalışma ruhsatı ibraz edilemeyen ancak dosyasında 2007 tarihinden önceki bir tarihte alınmış ve iş yeri açılmış olduğunu tevsik edici özellikte belgeleri bulunan yapının Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 167/4 maddesi kapsamında mevcut yapı kapsamında olup olmadığı hakkında
155 22.04.2021 14399437-622.02-826079 Zorunlu standartlar kapsamında ruhsatlandırılan yerlerde kazanılmış hak kapsamında yeniden itfaiye raporu istenip istenmeyeceği ve buraların devredilmesi hakkında
156 22.04.2021 E-14399437-622.02-791655 Birinci sınıf gayrisıhhi müesseselerde yalnızca işletmecinin kusurlu fiili sebebiyle oluşan meri mevzuata aykırılıklar ve noksanlıklara ilişkin yapılması gereken işlemler hakkında
157 06.04.2021 E-14399437-622.02-506905 Otel olarak işletilmek istenen, tapu kütüğünde mesken olarak geçen ve birden çok kişiye ait olan yapı kullanma izin belgesi ve yapı kayıt belgesi alınmış binaya otel ruhsatı düzenlenip düzenlenemeyeceği hakkında
158 23.03.2021 E-14399437-622.02-579036 Kişi tarafından kendi tapulu arazisinde bulunan yapı için konut amaçlı yapı kayıt belgesi alındığı, ilgilinin almış olduğu yapı kayıt belgesine istinaden konut olarak belirtilen işletmeye pansiyon ruhsatı verilip verilemeyeceği
159 23.03.2021 E-14399437-622.02-578879 Perakende oto lastik satışının yapıldığı yerlerde tamir, bakım, onarım ve araç lastiklerinin sökülüp takılması faaliyetlerinin yapılıp yapılmaması hakkında
160 17.03.2021 E-14399437-622.02-521755 Akaryakıt ve servis istasyonları bünyesinde ilgili mevzuat hükümlerine uyulmak şartıyla bulunabilecek diğer faaliyet alanları hakkında
161 10.03.2021 E-14399437-622.02-471396 Otel, motel, pansiyon vb. konaklama faaliyeti yürüten işyerlerinin ruhsatlandırılması esnasında okul binaları ile arasında mesafe şartı aranıp aranmayacağı hakkında
162 09.03.2021 E-14399437-622.02-452771 Mevzuata aykırı işletilen işyerleri hakkında
163 02.03.2021 E-71188846-045.02-342062 Ganyan bayilerin umuma açık istirahat ve eğlence yeri kapsamında olup olmadığı ve ganyan bayiler ile halk eğitim merkezleri arasında belirli bir mesafe bırakılması zorunluluğunun bulunup bulunmadığı hakkında
164 26.01.2021 7118846/622.02/151642 Gıda, Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarlarının Sınıf Tespiti
165 19.01.2021 E-14399437-622.02-172197 Yapı kayıt belgesi bulunan ancak belediyesince işyerinin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (m) bendine uymadığından ruhsat verilmeyen işyerine ekmek fırını faaliyet konulu işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenip düzenlenemeyeceği hakkında
166 12.01.2021 71188846-622.02/51096 Depo amaçlı kullanılan kayadan oyma yapılara işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenip düzenlenemeyeceği hakkında
167 12.01.2021 118846/045.02/51064 3-12 yaş grubu çocuklara yönelik spor tesislerinin ruhsatlandırılması hakkında
168 12.01.2021 71188846/107 İçkili yer bölgesi ve motorlu taşıt sürücü kursları arasında İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte zorunlu bir mesafe öngörülmediği hakkında
169 08.01.2021 E-14399437-622.02-278166 Özel yapı şekline uygun olarak amacına tahsisli ayrık nizamda müstakil binalarda bulunmayan ekmek fırınlarının ruhsatlandırılmasının mümkün olmadığı hakkında
170 08.01.2021 E-14399437-622.02-268356 İçkili lokanta ve barlarda masa ve sandalye boyutlarının nasıl olacağı ve kontrollerde bar - içkili lokanta ayrımında nelere dikkat edilmesi gerektiği hakkında
171 05.01.2021 E-14399437-622.02-269465 Akaryakıt ve LPG otogaz istasyonunun işyeri açma ve çalışma ruhsatı ve asgari mesafe tespit tutanağındaki adreslerinin birbirinden farklı olması durumda mesafe tespitinin hangi adrese göre yapılması gerektiği hakkında
172 05.01.2021 71188846-045.02-264152 İlk tescil ve ikinci el motorlu kara taşıtları ticareti yapılan iş yerlerinde başka ticari faaliyette bulunulup bulunulamayacağı hakkında
173 05.01.2021 71188846-045.02-253574 Kafe ve kafeteryaların umuma açık istirahat ve eğlence yeri olarak mı ya da sıhhi müessese olarak mı ruhsatlandırılması gerektiği hakkında
174 31.12.2020 71188846/282928 Yapı kayıt belgeli akaryakıt istasyonunda fırın açılması hakkında
175 28.12.2020 14399437-622.02-246358 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik uyarınca yapılacak ruhsatlandırmalara konu olan iş yerlerinden yapı kullanma izin belgesi bulunmayan yapılarda bulunanlara imar mevzuatına aykırılık gereğince işyeri açma ve çalışma ruhsatının düzenlenmesinin mümkün olmadığı ve 12.10.2004 tarihinden önce yapılan binalarda yürütülecek olan sınai faaliyetler için işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi halinde Türk Ceza Kanununda yapılan değişiklik neticesinde 184 üncü maddenin üçüncü fıkrasında gösterilen cezanın uygulanmayacağı hakkında
176 10.12.2020 7118846/622.02/259167 Mevzuata uygun olarak ruhsatlandırılan işyerlerinde değişiklik (intibak, güncelleme, yenileme vb.) meydana gelmesi durumunda yapılması gereken işlemler hakkında
177 30.11.2020 71188846-045.02-247215 Zemin kat olan işyerlerinin eklentisi olan bodrum kat bölümlerinin amacı dışında tek başına ayrı bir işyeri olarak kullanılamayacağı hakkında
178 18.11.2020 71188846-045.02-245361 Birden fazla bağımsız bölümün birleştirilerek tek bağımsız bölüm yapılması hakkında
179 18.11.2020 71188846-045.02-245359 Düğün salonu faaliyet kolunun itfaiye raporu gerektiren iş yerleri kapsamında olup olmadığı hakkında
180 17.11.2020 7118846/622.02/243008 Maden ruhsat sahası içerisinde bulunan birbirinden bağımsız açık işletmelerin çalışma alanı baz alınarak sınıf tayini yapılıp yapılamayacağı ve her bir işletmeye ayrı ayrı işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenip düzenlenemeyeceği hakkında
181 17.11.2020 71188846-045.02-242679 Şahsına iş yeri ruhsatı düzenlenen kişinin ölümü halinde kanuni mirasçılarının en geç altı ay içinde yapacakları başvuru sonucu yeni ruhsat düzenlenmeksizin eski ruhsatın kanuni mirasçılar adına intibakının yapılması gerektiği hakkında
182 17.11.2020 E-14399437-622.02-238706 Faaliyet konusu “unlu mamul üretim yeri” olan iş yerlerinde sade pide ve pide çeşitleri üretilip üretilemeyeceği hakkında
183 17.11.2020 E-14399437-622.02-235252 Gayrisıhhi müessese işyerleri (akaryakıt, LPG istasyonları), sıhhi işyerleri ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin adres güncelleme işlemlerinin nasıl yapılması gerektiği hakkında
184 03.11.2020 7118846/622.02/227692 İntifa hakkı sahibinin ödediği yapı kayıt belgesi bedelinin yapı malikinden mahsup edilemeyeceği hakkında
185 03.11.2020 71188846-045.02-185760 İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyet konusunun ticaret veya karma kullanım fonksiyonuna sahip parsel üzerindeki yapının tapu kütüğünde dükkân, mağaza, ofis veya büro olarak görünen bağımsız bölümlerinde ruhsatlandırılmasının mümkün olduğu, ancak parsel kullanım fonksiyonu konut olan yerlerdeki yapılarda açılmasının ve ruhsatlandırılmasının mümkün olmadığı hakkında
186 28.10.2020 71188846-045.02-225995 Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinden mesafe tahdidine tabi işletmelerin mesafe ölçümlerinin İşyeri açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte belirtilen ruhsat vermeye yetkili idarelerce yerine getirilmesi gerektiği hakkında
187 28.10.2020 E-14399437-622.02-224702 Sosyal donatı alanında kalan taşınmazlar için alınan yapı kayıt belgesine istinaden işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmesi hakkında
188 28.10.2020 7118846/622.02/185690 Hem motosiklet hem de bisiklet veya yalnızca motosiklet satışının ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyet konusuyla işyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olduğu, ancak yalnızca bisiklet satışı yapılan işyerlerinin ise bu kapsamda değerlendirilmediği hakkında
189 26.10.2020 71188846-045.02-224382 Parsel kullanım fonksiyonu konut olan yerlerdeki yapılarda üçüncü sınıf gayrisıhhi müessese kapsamındaki “mobilya atölyesi” faaliyet konulu iş yerinin ruhsatlandırılmasının mümkün olmadığı hakkında
190 26.10.2020 71188846-045.02-221395 İlk tescil motorlu kara taşıtı ticareti faaliyet konulu iş yerlerinin ve açık alanda sergilenen ikinci el motorlu kara taşıtı pazarlarının ruhsatlandırılmasında aranması gereken şartlar hakkında
191 22.10.2020 71188846-045.02-221390 İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyet konusunun ticaret veya karma kullanım fonksiyonuna sahip parsel üzerindeki yapının tapu kütüğünde dükkân, mağaza, ofis veya büro olarak görünen bağımsız bölümlerinde ruhsatlandırılabileceği hakkında
192 21.10.2020 E-14399437-622.02-217688 İşyeri açma ve çalışma ruhsatı gerçek kişi için düzenlenmiş iş yerinin aynı gerçek kişiye ait olan bir şirkete devrinde mer’i mevzuat hükümlerinin aranıp aranmayacağı hakkında
193 28.09.2020 14399437-622.02-E.201892 Ana faaliyet dalı aynı olan faaliyet konularından birinin ana faaliyet konusu olarak ruhsatta belirtilerek diğerinin tali faaliyet olarak ruhsata işlenebileceği hakkında
194 24.09.2020 14399437-622.02-E.198602 Fotoğraf kabinlerinin ruhsatlandırılması hakkında
195 21.09.2020 14399437/ -622.02-E.197595 Birden fazla malikin bulunduğu yerlerde işyeri açma ve çalışma ruhsatı başvurusu sırasında belediyeye ibraz edilecek kira sözleşmesinde tüm hissedarların muvafakati veya imzasına gerek olup olmadığı hakkında
196 10.09.2020 14399437-622.02-E.172234 Tapu kütüğünde mesken olarak gösterilen bağımsız bölüm için alınan ticari nitelikli YKB ve paylı mülkiyet konusu hakkında
197 17.08.2020 71188846-E-622.02-E.172278 Adres güncellemesi yapılmasında uyulması gerekenler ve yetkili idarenin değişmesi durumunda yetkinin hangi idarede olduğu hakkında
198 13.08.2020 14399437/169719 Binaların mesken (konut) olarak kullanılan bağımsız bölümlerinin kısa süreli konaklama için kiraya verildiği, bina içinde bulunan diğer sakinler ile pansiyonculuk faaliyetiyle uğraşan diğer işletmeciler tarafından ruhsatsız pansiyon işletildiği iddiasıyla şikayet edildiği bu tür iş yerlerine ruhsatlandırma yapılıp yapılamayacağı hakkında
199 07.08.2020 14399437/ E.161218 Konut alanında pansiyon işletilmesi hakkında
200 07.08.2020 14399437-045.02-E.110133 Özel yapı şeklini gerektiren yapılar dışındaki yapılarda açılacak iş yerleri için yapı kullanma izin belgesinin gerekli olup olmadığı, yapı kullanma izin belgesi verilmiş olan alışveriş merkezleri için ayrıca iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmesinin gerekli olup olmadığı hakkında
201 23.07.2020 71188846/622.02/E.154548 Tapu kütüğündeki garaj, depo, ofis, büro vb. olarak görünen iş yerlerinde adresi ve faaliyeti değişmeden işyeri açma ve çalışma ruhsatı devrinin yapılıp yapılamayacağı hakkında
202 23.07.2020 7118846/622.02/E.154537 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 34 üncü maddesine göre yapılan mesafe ölçümünde dikkate alınması gereken hususlar hakkında
203 20.07.2020 7118846/622.02/E.144250 Fizyoterapistlik, diyetisyenlik, psikologluk, psikolojik danışma merkezi, dil ve konuşma terapistliği, odyologluk, iş ve uğraş terapistliği, podologluk, aile danışmanlığı ve yaşam koçluğu vb. faaliyet konularına ait münferit çalışma yerlerinin ruhsatlandırılabileceği hakkında
204 20.07.2020   71188846/250/138634  Çevre Kanunu’na muhalefet nedeniyle iş yeri kapatma cezası verilemeyeceği hakkında.  
205 20.07.2020 71188846-045.02-130179 Dubleks bağ evi olarak yapı kullanma izin belgesine ve “Canlı müzikli, içkili restoran-otel” faaliyet konulu işyeri açma ve çalışma ruhsatına sahip olan işyerinin devredilmesi hakkında
206 14.07.2020 7118846/622.02/ E.145135 Seyahat acentaları ve motorlu kara taşıtı kiralama işletmeleri hakkında
207 08.07.2020 14399437-622.02-E.138414 Mesken nitelikli bağımsız bölümün işyeri olarak kullanılabilip kullanılamayacağı hakkında
208 02.07.2020 71188846-045.02-130240 Yapı kayıt belgesinin Yönetmelik’in 5/b ve 5/c maddelerinden muafiyet sağlamadığı hakkında
209 02.07.2020 71188846-045.02-130213 Ekmek fırınlarıyla ilgili geçici 3 üncü madde uygulaması hakkında
210 26.06.2020 7118846/045.02/130439 Okullarda ticari amaca dönük olan dezenfektan üretiminin işyeri açma ve çalışma ruhsatı kapsamında olduğu ve sınıf tespitinin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılması gerektiği hakkında
211 16.06.2020 7118846/622.02/121304 Okullarda ticari amaca dönük olmayan dezenfektan üretiminin işyeri açma ve çalışma ruhsatı kapsamında olmadığı hakkında
212 11.06.2020 14399437/ 114781 Ecrimisil uygulamasının kazanılmış hak kapsamında olmadığı, ancak ecrimisil ödenen yerin yapı kayıt belgesi ile Hazine veya belediyesinden satın alınması halinde ruhsatlandırmanın mümkün olduğu hakkında
213 11.06.2020 71188846/622.02/113085 Büyükşehirlerde maden ruhsatı üretim faaliyetleri ile bu faaliyetlere dayalı tesislerin ruhsatlandırma yetkisinin hangi idarede olduğu ve hangi faaliyetlerin maden üretim faaliyeti kapsamına girdiği hakkında
214 11.06.2020 71188846/622.02/116349 Oto ekspertiz faaliyet konusunun 3. Sınıf GSM olarak ruhsatlandırılması gerektiği hakkında
215 11.06.2020 7118846/622.02/E.116605 Özel öğretim kurumları ve etüt merkezleri ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin arasında bulunması gereken mesafe hakkında
216 11.06.2020 71188846/622.02/117757 Macera parklarının ruhsatlandırılması şartları ve hangi idare tarafından ruhsatlandırılacağı hakkında
217 09.06.2020 71188846/250/110891 İşyeri açma ve çalışma ruhsatının iptali için belediye meclisi veya encümeni kararı gerekmediği hakkında
218 04.06.2020 71188846/622.02/E.91671 Çadır, baraka ve konteynır gibi yapılarda gayrisıhhi müessese açılmasının genel ve özel şartlara tabi olduğu hakkında
219 29.05.2020 71188846/622.02/E.108050 İşyeri ruhsatları ile ilgili ruhsat ve denetim müdürlüğü ve zabıta müdürlüğü birimlerinin yetki dağılımı hakkında
220 28.05.2020 7118846/622.02/E.107210 Karayolu kenarında açılacak akaryakıt istasyonu bünyesinde faaliyette bulunacak içkili restoranın içkili yer bölgesi içinde olması gerektiği hakkında
221 11.05.2020 71188846/250/96167 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün belirli şartlarda ruhsat düzenleme yetkisi olduğu, ancak ruhsatı kesinleştirici nitelikte iş yeri denetimi yetkisinin bulunmadığı hakkında
222 08.05.2020 71188846-045.02-96200 İnternet salonlarının zemin altı katlarda faaliyet gösteremeyeceği ancak zemin altında deposunun bulunabileceği hakkında
223 28.04.2020 71188846-045.02-92194 İşyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenirken market ve bakkal arasındaki fark ile mega, gros, süper vb. isim başlığına sahip marketler hakkında
224 28.04.2020 71188846/622.02/E.89917 Yargıya intikal eden ve derdest olan davalara konu hususlarda görüş verilemeyeceği hakkında
225 20.04.2020 1188846/622.02/E.90129 Faaliyet için başka bir binaya taşınan iş yerine yeni ruhsat düzenlenmesi gerektiği hakkında
226 17.04.2020 71188846-045.02-88249 İtfaiye raporu bulunmayan binadaki bağımsız bölümün kendisine ait itfaiye uygunluk raporu olması halinde ruhsatlandırılabileceği hakkında
227 16.04.2020 71188846/622.02/E.88638 Fırın faaliyet konusunun ruhsatlandırılmasında Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin değil İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerinin esas alınması gerektiği hakkında.
228 13.04.2020 7118846/622.02/E.85936 İçkili yer bölgesinde bulunmayan iş yerinin ruhsatının bir başkasına devredilemeyeceği hakkında
229 13.04.2020 7118846/622.02/E.85938 Mesafe şartlarının devirlerde aranması gerektiği hakkında
230 13.04.2020 71188846/622.02/E.85941 Tapuda tarla, arsa vb. nitelikte görünen yerlerde ruhsat düzenlemeyeceği hakkında
231 13.04.2020 71188846-622.02/E.85935 Yıkılıp yeniden yapılan bina içindeki iş yerinin yeni ruhsat alması gerektiği hakkında
232 09.04.2020 4399437-622.02-E.83541 6360 sayılı Kanun öncesi ile bu Kanunla köyden mahalleye dönüşen ve yapı kayıt belgesi olmayan yapıların işyeri açma ve çalışma ruhsatı başvurularına istinaden ruhsat düzenlenip düzenlenemeyeceği hakkında
233 27.03.2020 7118846/622.02/76227 Makine parklarının işyeri mevzuatı kapsamında ruhsatlandırmaya tabi olduğu hakkında
234 25.03.2020 7118846/622.02/76149 İşyerine adi ortak alınması halinde adi ortağa yapılacak devrin meri mevzuat hükümlerine tabi olacağı hakkında
235 25.03.2020 71188846-045.02-75347 Madencilik faaliyetleriyle ilgili itfaiye raporunun alınmasına gerek olmadığı, yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alınacağına dair taahhütnamenin yeterli olacağı hakkında
236 25.03.2020 14399437-045.02-E.75260 2559 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi kapsamında belirlenen cezalar hakkında
237 23.03.2020 71188846-045.02-74336 E-spor salonlarının umuma açık istirahat ve eğlence yeri olarak ruhsatlandırılması gerektiği ve internet salonlarının bodrum katlarda faaliyet gösteremeyeceği hakkında
238 18.03.2020 71188846/622.02/E.71846 Kolluğun olumsuz görüşüne rağmen işyeri ruhsatını düzenleme yetkisinin yetkili idarede olduğu ancak hukuki sorumluluğun da aynı idarede olacağı hakkında
239 18.03.2020 71188846/622.02/E.71689 Portatif lunaparkların yapı ruhsatına sahip olması ve işyeri mevzuatı uyarınca ruhsatlandırmaya tabi olduğu hakkında
240 18.03.2020 71188846/622.02/E.71827 Meskenlerde pansiyon faaliyet konusuyla ilgili imar mevzuatı kapsamında tadilata gidilmesi gerektiği hakkında
241 17.03.2020 71188846/622.02/E.71361 İşyeri intibakının yalnızca ölüm halinde mirasçılara yapılabileceği, işyerinin kapatılması veya vergi kaydının silinmesinin işyeri ruhsatının iptalini gerektirdiği hakkında
242 17.03.2020 71188846/622.02/E.71339 Binaların kamera ve alarm sistemlerini kuran güvenlik firmalarının her bir şubesi için ruhsat alması gerektiği hakkında
243 17.03.2020 71188846/622.02/E.71315 İşyeri ruhsatının işyeri faaliyetinin yürütüleceği açık ve kapalı alanlar hesaplanarak düzenleneceği ve harcın da buna göre tahsil edileceği hakkında
244 17.03.2020 14399437-622.02-E.70801 Masaj salonu faaliyet konulu işyerlerinin sıhhi iş yeri olarak ruhsatlandırılması ve masaj salonlarında sorumlu müdür çalıştırılması hakkında
245 08.03.2020 71188846/622.02/E.71838 Belediyelerin bütçe içi işletmelerinin ruhsata tabi olmadığı, ancak gerekli şartların karşılanması gerektiği hakkında
246 02.03.2020 14399437/ 53765 Kıyılarda ve sahil şeridinde işyeri ruhsatı düzenleme şartları hakkında
247 05.02.2020 71188846-045.02-25547 İfraz edilen mülkiyet altındaki parsel içinde işletmeye alınacak iş yeri için önceden sağlık koruma bandı bulunsa bile yeni bir sağlık koruma bandı belirlenmesi gerektiği hakkında
248 04.02.2020 71188846-045.02-26318 Ecrimisilin kazanılmış hak tesis etmeyeceği, ecrimisil ihbarnamesinin kira sözleşmesi yerine kullanılamayacağı hakkında
249 20.01.2020 14399437 / 13412 Akaryakıt istasyonu içinde ekmek fırını açılamayacağı hakkında
250 10.01.2020 14399437 / 6633 Akaryakıt istasyonu içinde yem ticareti yapılamayacağı hakkında
251 27.12.2019 71188846/622.02/E.307647 2004 yılı ve öncesinde alınan turizm işletme belgesinin işyeri açma ve çalışma ruhsatı yerine geçip geçmediği ve mesul müdür belgesi hakkında
252 06.11.2019 14399437/254163 Düğün salonlarının umuma açık istirahat ve eğlence yeri olarak ruhsatlandırılıp ruhsatlandırılamayacağı ve bunlar için kat maliklerinin muvafakatinin gerekli olup olmadığı ile sıhhi müessese olarak değerlendirilerek daha önce muhtelif tarihlerde ruhsatlandırılmış olan düğün salonları için ayrıca kat malikleri kararının gerekip gerekmediği hakkında
253 30.10.2019 71188846/622.02/E.253605 Kolluk kuvveti tarafından yasal çerçevede objektif kriterlere dayanılarak olumsuz görüş verilen yerlere ruhsat düzenlenip düzenlenmemesi hususunda nihai yetkinin mahalli idarelerde bulunduğu, olumsuz görüşe rağmen ruhsat düzenlenmesi durumunda idarenin hukuki sorumluluğunun doğabileceği hakkında
254 02.10.2019 71188846-045.02-226574 Tek bir iş yerinin içkili yer bölgesi olarak ilan edilemeyeceği ve bölge esaslı tespitin yapılması gerektiği hakkında
255 25.07.2019 71188846/622.02/E.172134 3194 sayılı İmar Kanununa eklenen geçici 16 ncı madde kapsamında düzenlenen yapı kayıt belgelerine istinaden yapılan ruhsatlandırmalar hakkında
256 07.02.2019 71188846-045.02-30702 Tapu kütüğünde ortak alan olarak tanımlanan yerlerin iş yeri olarak kullanılıp kullanılamayacağı hakkında
257 25.01.2019 71188846-21416 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun’un geçici 2 maddesi kapsamındaki yapılardan imar mevzuatı açısından yapı kullanma izin belgesi talep edilmemesi gerekip gerekmediği hakkında
258 25.01.2019 71188846-622.02/E.20118 Nargile salonlarının İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında umuma açık istirahat ve eğlence yeri olarak ruhsatlandırılması ve bu faaliyete ilişkin mesafe şartı hakkında
259 02.01.2019 7118846/622.02/E.311201 Kahvehane ile cami arasındaki mesafe ölçümünün nasıl yapılacağı hakkında