Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü
Yerel Yönetimler
Genel Müdürlüğü
İŞYERİ GÖRÜŞLERİ
Sıra Tarih Sayı Konu Dosya
1 10.06.2022 71188846/622.02/3447811 Akaryakıt/LPG istasyonları arasındaki mesafenin ölçümünde kullanılan mesafe tespit tutanağının tanziminin esas itibarıyla akaryakıt istasyonu yapılarının dikkate alınarak yapılması gerektiği hakkında
2 11.05.2022 71188846-622.02/3615756 İmar mevzuatı kapsamındaki herhangi bir yapının ruhsat ve eklerine aykırı olarak inşa edilemeyeceği, 12/10/2004 tarihinden önce yapılan binalarda yürütülecek olan sınai faaliyetler için işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilip verilemeyeceği ile tapuda tarla, bahçe vb. görünen açık alanlarda bulunan yapılarda iş yeri açılıp açılamayacağı hakkında
3 09.05.2022 71188846-622.02/3572789 Motorlu veya motorsuz taşıtlarla seyyar (mobil) yeme-içme hizmetlerinin sunumu faaliyetinde bulunan iş yerlerinin ruhsatlandırılması hakkında
4 01.04.2022 E-71188846-045.02-3333778 Yabancılara birden fazla işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenip düzenlenemeyeceği hakkında
5 01.04.2022 E-14399437-045.02-3299588 Gezici piliç ve köfte satış yerleri hakkında
6 31.03.2022 E-14399437-622.02-3332612 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında faaliyetten men kararlarının hangi idarenin yetkisinde olduğu hakkında
7 30.03.2022 E-14399437-045.02-3299566 Pasaj, iş merkezleri gibi birden fazla işletmelerin bir arada bulunduğu toplu alanların içkili yer bölgesi olarak tespit edilip edilemeyeceği hakkında
8 15.03.2022 E-14399437-622.02-3152570 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 8.14.7 nci maddesinde yer alan ‘altyapıya getirdiği yük’ ifadesiyle kastedilenin ne olduğu hakkında
9 08.03.2022 45730004-622.02-3116450 Ruhsat iptali hakkında
10 14.02.2022 E-14399437-622.02-2949076 Büyükşehir olan illerde mezbahaların ruhsatlandırılmasında yetki idare hakkında
11 11.02.2022 E-71188846-045.02-2863881 Yapı kayıt belgesi alınan, tapuda konut veya mesken olarak görünen yapılara pansiyon (konaklama) faaliyet alanlı işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı verilip verilemeyeceği ve pansiyon ile aynı binada bulunan, ayrı bağımsız bölüm girişi ve numarası olan taşınmaza farklı işletme için işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı düzenlenip düzenlenemeyeceği hakkında
12 09.02.2022 71188846-045.02-2754647 Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli işletmelerin ruhsatlarına vale hizmetinin tali faaliyet olarak işlenmesinin zorunlu olup olmadığı hakkında
13 07.02.2022 14399437-622.02-2658649 Büyükşehir belediyesi sınırları içinde taksi durağı ve yazıhanesini ruhsatlandırma yetkisinin büyükşehir belediyelerinde olduğu hakkında
14 07.02.2022 71188846-622.02/2555740 5188 sayılı Kanun kapsamında faaliyet izni verilen özel güvenlik eğitim kurumlarının İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik gereğince de yetkili idarelerden işyeri açma ve çalışma ruhsatı almaları gerektiği hakkında
15 28.01.2022 71188846-622.02/2819571 Mirasbırakanın ölümü halinde mirasçıların işletmenin devamı yönünde oy birliği kararının bulunmaması durumunda uygulamanın, terekeye uygulanacak meri mevzuat hükümleri sonucuna göre belirlenmesi gerektiği hakkında
16 28.01.2022 E-14399437-622.02-2797148 Mesleki yeterlilik belgesinin tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumunca standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde çalıştırılacak kişilerden aranan bir belge olduğu ve bu belgenin işyeri açma ve çalıştırma için tek başına yeterli bir belge olup olmadığı hakkında
17 26.01.2022 E-14399437-622.02-2805474 Ekmek, ekmek çeşitleri, diğer ekmek çeşitleri, pide ve pide çeşitleri ile unlu mamullerin tespiti ve ruhsatlandırılması hakkında
18 19.01.2022 71188846/622.02/2744393 Mezbahaların ruhsatlandırılmasında yetkili idare hakkında
19 14.01.2022 E-14399437-622.02-2680830 Birleşme veya bölünme işlemi sonucu bir şirketten başka bir şirkete devir olunan iş yerinin işletmecisi değiştiği için İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca tekrar ruhsat düzenlenmesi gerektiği hakkında
20 06.12.2021 E-14399437-622.02-2373953 OSB içerisinde ruhsatsız faaliyet gösteren işletmelere yapılacak işlemler hakkında
21 03.12.2021 E-14399437-622.02-2373669 İşyeri açma ve çalışma ruhsatı almadan faaliyet gösteren işyerlerine uygulanacak işlemler hakkında
22 29.11.2021 E-14399437-622.02-1915310 27.04.2021 tarihinden önce karayolu kenarında yapı ruhsatı veya yapı kullanma izin belgesi düzenlenen yapıların da geçiş yolu izin belgesine tabi olup olmadıkları hakkında
23 08.09.2021 E-14399437-622.02/1681864 Afete maruz bölge sınırları içerisinde kalan yapılara işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmesi hakkında
24 27.08.2021 71188846/622.02/1609512 Büyükşehir belediyelerinin kiraya verdiği işyerlerine ruhsat verme yetkisi hakkında
25 17.08.2021 E-14399437-622.02-1525232 Yapı kayıt belgesi olan yapılarda açık hava ve balo salonu açılması
26 16.08.2021 E-14399437-622.02-264050 Motorlu kara taşıtı kiralama işletmeleri hakkında
27 13.08.2021 7118846/622.02/1422724 Büyükşehir olan illerde otoparklara işyeri açma ve çalışma ruhsatı verme yetkisi hakkında
28 12.08.2021 7118846/622.02/1500142 Gayrisıhhi Müesseselerde Akaryakıt Tankı Bulundurulması Halinde Yapılacak İşlemler
29 11.08.2021 7118846/622.02/1499266 Gelir Vergisinden muaf olan mükelleflerin işyeri açma ve çalışma ruhsatından da muaf olup olmayacağı hakkında
30 09.08.2021 E-14399437- 622.02-1335690 Motorlu kara taşıtı kiralama işletmeleri için idari büro ile taşıtların bekletildiği yerin farklı yerlerde olabileceği, ancak ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti işletmeleri için söz konusu durumun mümkün olmayacağı hakkında
31 09.08.2021 E-14399437-622.02-1335169 Motorlu kara taşıtı kiralama işletmelerinde taşıtların bekletildiği yer aranmadan sadece idari büro faaliyet konulu ruhsat verilip verilmeyeceği ile taşıtların bekletildiği yer için otopark ruhsatlı yerde araçların bulundurulup bulundurulamayacağı hakkında
32 04.08.2021 14399437/622.02/1444103 Akaryakıt İstasyonlarındaki Araç Yıkama Yerlerinin Ruhsatlandırılması hakkında
33 17.05.2021 E-14399437-622.02- 936784 Bir adet gayrisıhhi müessese ve bir adet sıhhi müessese ruhsatı düzenlenmiş olan adrese sıhhi müessese kapsamında üçüncü bir ruhsatlandırmanın yapılıp yapılamayacağı hakkında
34 07.05.2021 7118846/622.02/928524 Devre mülklerin bulunduğu yerlerdeki işyerlerinin ruhsatlandırılması hakkında
35 07.05.2021 7118846/622.02/928395 UKOME kararlarının işyeri açma ve çalışma ruhsat verme sürecindeki etkisi hakkında
36 05.05.2021 7118846/622.02/911888 Önceden alınan bayilik lisansının mesafe tespit tutanağından muaf olup olmayacağı hakkında
37 22.04.2021 E-14399437-045.01-846218 İşyeri açma ve çalışma ruhsatı ibraz edilemeyen ancak dosyasında 2007 tarihinden önceki bir tarihte alınmış ve iş yeri açılmış olduğunu tevsik edici özellikte belgeleri bulunan yapının Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 167/4 maddesi kapsamında mevcut yapı kapsamında olup olmadığı hakkında
38 22.04.2021 14399437-622.02-826079 Zorunlu standartlar kapsamında ruhsatlandırılan yerlerde kazanılmış hak kapsamında yeniden itfaiye raporu istenip istenmeyeceği ve buraların devredilmesi hakkında
39 22.04.2021 E-14399437-622.02-791655 Birinci sınıf gayrisıhhi müesseselerde yalnızca işletmecinin kusurlu fiili sebebiyle oluşan meri mevzuata aykırılıklar ve noksanlıklara ilişkin yapılması gereken işlemler hakkında
40 23.03.2021 E-14399437-622.02-578879 Perakende oto lastik satışının yapıldığı yerlerde tamir, bakım, onarım ve araç lastiklerinin sökülüp takılması faaliyetlerinin yapılıp yapılmaması hakkında
41 17.03.2021 E-14399437-622.02-521755 Akaryakıt ve servis istasyonları bünyesinde ilgili mevzuat hükümlerine uyulmak şartıyla bulunabilecek diğer faaliyet alanları hakkında
42 02.03.2021 E-71188846-045.02-342062 Ganyan bayilerin umuma açık istirahat ve eğlence yeri kapsamında olup olmadığı ve ganyan bayiler ile halk eğitim merkezleri arasında belirli bir mesafe bırakılması zorunluluğunun bulunup bulunmadığı hakkında
43 26.01.2021 7118846/622.02/151642 Gıda, Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarlarının Sınıf Tespiti
44 12.01.2021 71188846-622.02/51096 Depo amaçlı kullanılan kayadan oyma yapılara işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenip düzenlenemeyeceği hakkında
45 12.01.2021 118846/045.02/51064 3-12 yaş grubu çocuklara yönelik spor tesislerinin ruhsatlandırılması hakkında
46 05.01.2021 71188846-045.02-264152 İlk tescil ve ikinci el motorlu kara taşıtları ticareti yapılan iş yerlerinde başka ticari faaliyette bulunulup bulunulamayacağı hakkında
47 05.01.2021 71188846-045.02-253574 Kafe ve kafeteryaların umuma açık istirahat ve eğlence yeri olarak mı ya da sıhhi müessese olarak mı ruhsatlandırılması gerektiği hakkında
48 31.12.2020 71188846/282928 Yapı kayıt belgeli akaryakıt istasyonunda fırın açılması hakkında
49 10.12.2020 7118846/622.02/259167 Mevzuata uygun olarak ruhsatlandırılan işyerlerinde değişiklik (intibak, güncelleme, yenileme vb.) meydana gelmesi durumunda yapılması gereken işlemler hakkında
50 30.11.2020 71188846-045.02-247215 Zemin kat olan işyerlerinin eklentisi olan bodrum kat bölümlerinin amacı dışında tek başına ayrı bir işyeri olarak kullanılamayacağı hakkında
51 18.11.2020 71188846-045.02-245359 Düğün salonu faaliyet kolunun itfaiye raporu gerektiren iş yerleri kapsamında olup olmadığı hakkında
52 17.11.2020 7118846/622.02/243008 Maden ruhsat sahası içerisinde bulunan birbirinden bağımsız açık işletmelerin çalışma alanı baz alınarak sınıf tayini yapılıp yapılamayacağı ve her bir işletmeye ayrı ayrı işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenip düzenlenemeyeceği hakkında
53 17.11.2020 71188846-045.02-242679 Şahsına iş yeri ruhsatı düzenlenen kişinin ölümü halinde kanuni mirasçılarının en geç altı ay içinde yapacakları başvuru sonucu yeni ruhsat düzenlenmeksizin eski ruhsatın kanuni mirasçılar adına intibakının yapılması gerektiği hakkında
54 03.11.2020 7118846/622.02/227692 İntifa hakkı sahibinin ödediği yapı kayıt belgesi bedelinin yapı malikinden mahsup edilemeyeceği hakkında
55 03.11.2020 71188846-045.02-185760 İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyet konusunun ticaret veya karma kullanım fonksiyonuna sahip parsel üzerindeki yapının tapu kütüğünde dükkân, mağaza, ofis veya büro olarak görünen bağımsız bölümlerinde ruhsatlandırılmasının mümkün olduğu, ancak parsel kullanım fonksiyonu konut olan yerlerdeki yapılarda açılmasının ve ruhsatlandırılmasının mümkün olmadığı hakkında
56 28.10.2020 71188846-045.02-225995 Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinden mesafe tahdidine tabi işletmelerin mesafe ölçümlerinin İşyeri açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte belirtilen ruhsat vermeye yetkili idarelerce yerine getirilmesi gerektiği hakkında
57 28.10.2020 E-14399437-622.02-224702 Sosyal donatı alanında kalan taşınmazlar için alınan yapı kayıt belgesine istinaden işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmesi hakkında
58 28.10.2020 7118846/622.02/185690 Hem motosiklet hem de bisiklet veya yalnızca motosiklet satışının ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyet konusuyla işyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olduğu, ancak yalnızca bisiklet satışı yapılan işyerlerinin ise bu kapsamda değerlendirilmediği hakkında
59 26.10.2020 71188846-045.02-224382 Parsel kullanım fonksiyonu konut olan yerlerdeki yapılarda üçüncü sınıf gayrisıhhi müessese kapsamındaki “mobilya atölyesi” faaliyet konulu iş yerinin ruhsatlandırılmasının mümkün olmadığı hakkında
60 26.10.2020 71188846-045.02-221395 İlk tescil motorlu kara taşıtı ticareti faaliyet konulu iş yerlerinin ve açık alanda sergilenen ikinci el motorlu kara taşıtı pazarlarının ruhsatlandırılmasında aranması gereken şartlar hakkında
61 22.10.2020 71188846-045.02-221390 İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyet konusunun ticaret veya karma kullanım fonksiyonuna sahip parsel üzerindeki yapının tapu kütüğünde dükkân, mağaza, ofis veya büro olarak görünen bağımsız bölümlerinde ruhsatlandırılabileceği hakkında
62 21.10.2020 E-14399437-622.02-217688 İşyeri açma ve çalışma ruhsatı gerçek kişi için düzenlenmiş iş yerinin aynı gerçek kişiye ait olan bir şirkete devrinde mer’i mevzuat hükümlerinin aranıp aranmayacağı hakkında
63 28.09.2020 14399437-622.02-E.201892 Ana faaliyet dalı aynı olan faaliyet konularından birinin ana faaliyet konusu olarak ruhsatta belirtilerek diğerinin tali faaliyet olarak ruhsata işlenebileceği hakkında
64 21.09.2020 14399437/ -622.02-E.197595 Birden fazla malikin bulunduğu yerlerde işyeri açma ve çalışma ruhsatı başvurusu sırasında belediyeye ibraz edilecek kira sözleşmesinde tüm hissedarların muvafakati veya imzasına gerek olup olmadığı hakkında
65 10.09.2020 14399437-622.02-E.172234 Tapu kütüğünde mesken olarak gösterilen bağımsız bölüm için alınan ticari nitelikli YKB ve paylı mülkiyet konusu hakkında
66 17.08.2020 71188846-E-622.02-E.172278 Adres güncellemesi yapılmasında uyulması gerekenler ve yetkili idarenin değişmesi durumunda yetkinin hangi idarede olduğu hakkında
67 23.07.2020 71188846/622.02/E.154548 Tapu kütüğündeki garaj, depo, ofis, büro vb. olarak görünen iş yerlerinde adresi ve faaliyeti değişmeden işyeri açma ve çalışma ruhsatı devrinin yapılıp yapılamayacağı hakkında
68 23.07.2020 7118846/622.02/E.154537 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 34 üncü maddesine göre yapılan mesafe ölçümünde dikkate alınması gereken hususlar hakkında
69 20.07.2020 7118846/622.02/E.144250 Fizyoterapistlik, diyetisyenlik, psikologluk, psikolojik danışma merkezi, dil ve konuşma terapistliği, odyologluk, iş ve uğraş terapistliği, podologluk, aile danışmanlığı ve yaşam koçluğu vb. faaliyet konularına ait münferit çalışma yerlerinin ruhsatlandırılabileceği hakkında
70 20.07.2020   71188846/250/138634  Çevre Kanunu’na muhalefet nedeniyle iş yeri kapatma cezası verilemeyeceği hakkında.  
71 20.07.2020 71188846-045.02-130179 Dubleks bağ evi olarak yapı kullanma izin belgesine ve “Canlı müzikli, içkili restoran-otel” faaliyet konulu işyeri açma ve çalışma ruhsatına sahip olan işyerinin devredilmesi hakkında
72 02.07.2020 71188846-045.02-130240 Yapı kayıt belgesinin Yönetmelik’in 5/b ve 5/c maddelerinden muafiyet sağlamadığı hakkında
73 02.07.2020 71188846-045.02-130213 Ekmek fırınlarıyla ilgili geçici 3 üncü madde uygulaması hakkında
74 26.06.2020 7118846/045.02/130439 Okullarda ticari amaca dönük olan dezenfektan üretiminin işyeri açma ve çalışma ruhsatı kapsamında olduğu ve sınıf tespitinin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılması gerektiği hakkında
75 16.06.2020 7118846/622.02/121304 Okullarda ticari amaca dönük olmayan dezenfektan üretiminin işyeri açma ve çalışma ruhsatı kapsamında olmadığı hakkında
76 11.06.2020 14399437/ 114781 Ecrimisil uygulamasının kazanılmış hak kapsamında olmadığı, ancak ecrimisil ödenen yerin yapı kayıt belgesi ile Hazine veya belediyesinden satın alınması halinde ruhsatlandırmanın mümkün olduğu hakkında
77 11.06.2020 71188846/622.02/113085 Büyükşehirlerde maden ruhsatı üretim faaliyetleri ile bu faaliyetlere dayalı tesislerin ruhsatlandırma yetkisinin hangi idarede olduğu ve hangi faaliyetlerin maden üretim faaliyeti kapsamına girdiği hakkında
78 11.06.2020 71188846/622.02/116349 Oto ekspertiz faaliyet konusunun 3. Sınıf GSM olarak ruhsatlandırılması gerektiği hakkında
79 11.06.2020 7118846/622.02/E.116605 Özel öğretim kurumları ve etüt merkezleri ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin arasında bulunması gereken mesafe hakkında
80 11.06.2020 71188846/622.02/117757 Macera parklarının ruhsatlandırılması şartları ve hangi idare tarafından ruhsatlandırılacağı hakkında
81 09.06.2020 71188846/250/110891 İşyeri açma ve çalışma ruhsatının iptali için belediye meclisi veya encümeni kararı gerekmediği hakkında
82 04.06.2020 71188846/622.02/E.91671 Çadır, baraka ve konteynır gibi yapılarda gayrisıhhi müessese açılmasının genel ve özel şartlara tabi olduğu hakkında
83 29.05.2020 71188846/622.02/E.108050 İşyeri ruhsatları ile ilgili ruhsat ve denetim müdürlüğü ve zabıta müdürlüğü birimlerinin yetki dağılımı hakkında
84 28.05.2020 7118846/622.02/E.107210 Karayolu kenarında açılacak akaryakıt istasyonu bünyesinde faaliyette bulunacak içkili restoranın içkili yer bölgesi içinde olması gerektiği hakkında
85 11.05.2020 71188846/250/96167 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün belirli şartlarda ruhsat düzenleme yetkisi olduğu, ancak ruhsatı kesinleştirici nitelikte iş yeri denetimi yetkisinin bulunmadığı hakkında
86 08.05.2020 71188846-045.02-96200 İnternet salonlarının zemin altı katlarda faaliyet gösteremeyeceği ancak zemin altında deposunun bulunabileceği hakkında
87 28.04.2020 71188846-045.02-92194 İşyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenirken market ve bakkal arasındaki fark ile mega, gros, süper vb. isim başlığına sahip marketler hakkında
88 28.04.2020 71188846/622.02/E.89917 Yargıya intikal eden ve derdest olan davalara konu hususlarda görüş verilemeyeceği hakkında
89 20.04.2020 1188846/622.02/E.90129 Faaliyet için başka bir binaya taşınan iş yerine yeni ruhsat düzenlenmesi gerektiği hakkında
90 17.04.2020 71188846-045.02-88249 İtfaiye raporu bulunmayan binadaki bağımsız bölümün kendisine ait itfaiye uygunluk raporu olması halinde ruhsatlandırılabileceği hakkında
91 16.04.2020 71188846/622.02/E.88638 Fırın faaliyet konusunun ruhsatlandırılmasında Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin değil İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerinin esas alınması gerektiği hakkında.
92 13.04.2020 7118846/622.02/E.85936 İçkili yer bölgesinde bulunmayan iş yerinin ruhsatının bir başkasına devredilemeyeceği hakkında
93 13.04.2020 7118846/622.02/E.85938 Mesafe şartlarının devirlerde aranması gerektiği hakkında
94 13.04.2020 71188846/622.02/E.85941 Tapuda tarla, arsa vb. nitelikte görünen yerlerde ruhsat düzenlemeyeceği hakkında
95 13.04.2020 71188846-622.02/E.85935 Yıkılıp yeniden yapılan bina içindeki iş yerinin yeni ruhsat alması gerektiği hakkında
96 27.03.2020 7118846/622.02/76227 Makine parklarının işyeri mevzuatı kapsamında ruhsatlandırmaya tabi olduğu hakkında
97 25.03.2020 7118846/622.02/76149 İşyerine adi ortak alınması halinde adi ortağa yapılacak devrin meri mevzuat hükümlerine tabi olacağı hakkında
98 25.03.2020 71188846-045.02-75347 Madencilik faaliyetleriyle ilgili itfaiye raporunun alınmasına gerek olmadığı, yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alınacağına dair taahhütnamenin yeterli olacağı hakkında
99 23.03.2020 71188846-045.02-74336 E-spor salonlarının umuma açık istirahat ve eğlence yeri olarak ruhsatlandırılması gerektiği ve internet salonlarının bodrum katlarda faaliyet gösteremeyeceği hakkında
100 18.03.2020 71188846/622.02/E.71846 Kolluğun olumsuz görüşüne rağmen işyeri ruhsatını düzenleme yetkisinin yetkili idarede olduğu ancak hukuki sorumluluğun da aynı idarede olacağı hakkında
101 18.03.2020 71188846/622.02/E.71689 Portatif lunaparkların yapı ruhsatına sahip olması ve işyeri mevzuatı uyarınca ruhsatlandırmaya tabi olduğu hakkında
102 18.03.2020 71188846/622.02/E.71827 Meskenlerde pansiyon faaliyet konusuyla ilgili imar mevzuatı kapsamında tadilata gidilmesi gerektiği hakkında
103 17.03.2020 71188846/622.02/E.71361 İşyeri intibakının yalnızca ölüm halinde mirasçılara yapılabileceği, işyerinin kapatılması veya vergi kaydının silinmesinin işyeri ruhsatının iptalini gerektirdiği hakkında
104 17.03.2020 71188846/622.02/E.71339 Binaların kamera ve alarm sistemlerini kuran güvenlik firmalarının her bir şubesi için ruhsat alması gerektiği hakkında
105 17.03.2020 71188846/622.02/E.71315 İşyeri ruhsatının işyeri faaliyetinin yürütüleceği açık ve kapalı alanlar hesaplanarak düzenleneceği ve harcın da buna göre tahsil edileceği hakkında
106 17.03.2020 14399437-622.02-E.70801 Masaj salonu faaliyet konulu işyerlerinin sıhhi iş yeri olarak ruhsatlandırılması ve masaj salonlarında sorumlu müdür çalıştırılması hakkında
107 08.03.2020 71188846/622.02/E.71838 Belediyelerin bütçe içi işletmelerinin ruhsata tabi olmadığı, ancak gerekli şartların karşılanması gerektiği hakkında
108 02.03.2020 14399437/ 53765 Kıyılarda ve sahil şeridinde işyeri ruhsatı düzenleme şartları hakkında
109 05.02.2020 71188846-045.02-25547 İfraz edilen mülkiyet altındaki parsel içinde işletmeye alınacak iş yeri için önceden sağlık koruma bandı bulunsa bile yeni bir sağlık koruma bandı belirlenmesi gerektiği hakkında
110 04.02.2020 71188846-045.02-26318 Ecrimisilin kazanılmış hak tesis etmeyeceği, ecrimisil ihbarnamesinin kira sözleşmesi yerine kullanılamayacağı hakkında
111 20.01.2020 14399437 / 13412 Akaryakıt istasyonu içinde ekmek fırını açılamayacağı hakkında
112 12.01.2020 71188846/107 İçkili yer bölgesi ve motorlu taşıt sürücü kursları arasında İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte zorunlu bir mesafe öngörülmediği hakkında
113 10.01.2020 14399437 / 6633 Akaryakıt istasyonu içinde yem ticareti yapılamayacağı hakkında
114 02.10.2019 71188846-045.02-226574 Tek bir iş yerinin içkili yer bölgesi olarak ilan edilemeyeceği ve bölge esaslı tespitin yapılması gerektiği hakkında
115 02.01.2019 7118846/622.02/E.311201 Kahvehane ile cami arasındaki mesafe ölçümünün nasıl yapılacağı hakkında