Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü
Yerel Yönetimler
Genel Müdürlüğü
Karayolu Trafik Güvenliği
2021-2030 KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ STRATEJİ BELGESİ
2021-2023 KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ EYLEM PLANI

Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı Kapsamında Belediyelerin Sorumlu/İşbirliği olduğu Performans Göstergeleri (Excel)