Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü
Yerel Yönetimler
Genel Müdürlüğü

SENDİKA ÜYESİ KAMU GÖREVLİSİ TESPİTİ

03 Temmuz 2020
SENDİKA ÜYESİ KAMU GÖREVLİSİ TESPİTİ

Her yıl 15 Mayıs itibariyle hizmet kollarında yetkili sendikaların tespit edileceği ve bu Kanun hükümlerine istinaden hazırlanan,  Sendika Üye Sayıları ve Her Hizmet Kolunda Yetkili Kamu Görevlileri Sendikaları ve Bunların Bağlı Bulundukları Konfederasyonların Belirlenmesine İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte, "Yerel Yönetim Hizmetleri" hizmet kolu kapsamına giren kurumlarda hazırlanacak tespit tutanaklarının usul ve esasları belirlenmiş olup, bu çerçevede; valilikler ve mahalli idarelerin yapacağı işlemler açıklanmıştır.

Üst yazı metni için tıklayınız.

Ek-1, Ek-2

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır