Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü
Yerel Yönetimler
Genel Müdürlüğü

7256 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN İLE İLGİLİ DUYURU

17 Kasım 2020

7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile İlgili Duyuru

Bilindiği üzere, 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda;

I. Belediyelerce Takip Edilen Alacaklardan;

 • 213 sayılı Kanun kapsamına (vergi, resim, harç vs.) giren alacakları,
 • 6183 sayılı Kanun kapsamına giren alacakları,
 • Belediyelerin ücret alacakları,
 • Belediyelerin su, atık su ve katı atık ücreti alacakları,
 • Büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su alacakları,
 • Belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesinin %50’sinden fazlası bunlara ait şirketlerin mülkiyetinde veya tasarrufunda bulunan taşınmazlar hakkında yaptıkları satış, irtifak hakkı ve kiralama (kaynak sularının kira bedeli dâhil) işlemlerinden kaynaklanan alacakları.

 

II. Belediyelerin, Bağlı Kuruluşlarının ve Şirketlerinin Kamuya Olan Borçlarından;

 • Vergi dairelerine olan vergi, stopaj vs. ile bunlara ilişkin fer’i borçları,
 • Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim ve fer’i borçları
 • Kamu kurumunca uygulanan idari para cezaları,
 • İl özel idaresi ve YİKOB’a olan Taşınmaz Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Katkı Payı,
 • Kalkınma ajanslarına olan pay tahsisi borcu,
 • DSİ’ye olan içme, kullanma ve endüstri su teminine ilişkin borçları,
 • Bu Kanun kapsamındaki diğer borçları,

Yapılandırma kapsamında bulunmaktadır.

Gerek vatandaşlarımızın gerekse belediyelerimizin yapılandırmadan faydalanabilmesi için Kanunda belirtilen sürede başvuruda bulunulması gerekmektedir.

7256 sayılı Kanunun tam metni için tıklayınız.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır